Kierunek

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W TRANSPORCIE

Tryb: Hybrydowe Zapisz się

Z uwagi na rosnącą konkurencję wśród operatorów rynku transportowego, fundamentalną kwestią staje się właściwa obsługa zarówno użytkowników i zleceniodawców usług transportowych, przede wszystkim zaś prawidłowa ocena jakości świadczonej usługi w kontekście bezpieczeństwa przewozów. W działalności transportowej istnieje możliwość wystąpienia ryzyk, które mogą powodować istotne zagrożenia skutkujące niepowodzeniem w realizacji podejmowanych przedsięwzięć. Szybkość odpowiedzi na wystąpienie zdarzenia niepożądanego odgrywa kluczową rolę, ponieważ przyczynia się do znacznego zmniejszenia skutków szkód.

Uruchomienie przez Katedrę Transportu i Informatyki Akademii WSB studiów podyplomowych Zarządzanie ryzykiem w transporcie jest odpowiedzią na oczekiwania rynku kolejowego w zakresie kształcenia wysoko wyspecjalizowanej kadry posiadającej wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz kompetencje  z zakresu zarządzania ryzykiem w transporcie (transport lotniczy, kolejowy, wodny, samochodowy, tramwajowy, metro).

Oprócz zajęć związanych z teorią i praktyką bezpieczeństwa w transporcie (modelowanie i symulacje komputerowe) absolwenci posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu zarządzanie ryzykiem oraz  metod i technik kontroli ryzyka.

 • Atuty

  • po ukończeniu specjalistycznych zajęć otrzymują certyfikaty potwierdzające ich kompetencje z zakresu analizy ryzyka niezbędne w pracy w przedsiębiorstwach transportowych
 • Program

  1. Zagrożenie. Ryzyko. Bezpieczeństwo.
  2. Klasyfikacja i filozofia ryzyka.
  3. Zarządzanie ryzykiem w projekcie.
  4. Ryzyko w działalności gospodarczej.
  5. Zarządzanie ryzykiem finansowym.
  6. Zarządzanie ryzykiem technicznym i zawodowym.
  7. Ryzyko prawne.
  8. Zarządzanie ryzykiem w transporcie.
  9. Zarządzanie ryzykiem w transporcie drogowym.
  10. Zarządzanie ryzykiem w transporcie wodnym.
  11. Zarządzanie ryzykiem w transporcie kolejowym.
  12. Zarządzanie ryzykiem w logistyce.
  13. Zarządzanie ryzykiem w komunikacji tramwajowej.
  14. Metody i kontroli ryzyka.
  15. Seminarium

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci na studia powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie.
  • Czas trwania: 2 semestry.
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się 2 egzaminami po każdym semestrze studiów i/lub złożeniem pracy końcowej.
  • Dni odbywania się zajęć: piątek 16:00-19:00, sobota 9:00-19:00, niedziela 9:00-13:00, zajęcia raz w miesiącu
  • Część zajęć w formule online (Blended learning).

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  Prof. dr hab. inż. Marek Sitarz

  Kierownik Katedry Transportu i Informatyki Akademii WSB, biegły sądowy i ekspert NIK w zakresie transportu szynowego. Kierownik prac dotyczących budowy i wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem u przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury. Autor lub współautor kilkunastu monografii krajowych lub zagranicznych związanych z transportem szynowym  - w tym bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem transportu. Autor około 150 artykułów krajowych i zagranicznych związanych z transportem. Zajmuje się problematyką bezpieczeństwa w transporcie szynowym, trwałością i niezawodnością pojazdów szynowych oraz zarządzaniem zintegrowanego systemu transportowego.

  Więcej

  Dr inż. Marzena Graboń-Chałupczak

  Adiunkt w Katedrze Transportu i Informatyki Akademii WSB. Ekspert NCBiR oraz FNP. Członek Izby Odwoławczej Agencji Kolejowej Unii Europejskiej. Specjalista w zakresie bezpieczeństwa transportu szynowego. Wykonawca projektów budowy i wdrożenia systemów zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem dla kilkudziesięciu firm branży kolejowej. Audytor systemów SMS i MMS. Operator i instruktor bezzałogowych statków powietrznych.

  Więcej

  Dr inż. Iwona Krzyżewska

  Adiunkt w Katedrze Transportu i Informatyki Akademii WSB. Specjalista w zakresie organizacji transportu ładunków ponadnormatywnych oraz towarów niebezpiecznych. Jej zainteresowania oscylują w tematyce: rozliczania czasu pracy kierowcy, innowacyjnych narzędzi wspomagających zarządzanie w przedsiębiorstwach transportowych oraz zastosowania nanomateriałów w eksploatacji pojazdów. Ekspert w dziedzinie badań nieniszczących oraz certyfikacji i akredytacji systemów zarządzania jakością oraz systemów oceny zgodności. Od niedawna zajmuje się również metodami komputerowymi w projektowaniu pojazdów oraz projektowaniu inżynierskim. 

  Więcej
 • Rekomendacje

  Studia podyplomowe: Zarządzanie ryzykiem w transporcie są odpowiedzią na konieczność ciągłego doskonalenia kadr w aspekcie najnowszych wymagań europejskich w zakresie nowoczesnych metod zarządzania bezpieczeństwem w transporcie - a w tym zarządzania ryzykiem. Atutem studiowania w Katedrze Transportu i Informatyki Akademii WSB na studiach o proponowanej tematyce są wykładowcy, będący wybitnymi specjalistami z uczelni, ośrodków badawczych, Urzędów Centralnych transportowych, Państwowych Komisji Badania Wypadków Transportowych oraz przemysłu i przedsiębiorstw transportowych. Studia te umożliwiają jednocześnie podjęcie lub kontynuację pracy w firmach związanych w branżą transportową na stanowisku Pełnomocnika Zarządu ds. Bezpieczeństwa lub Audytora systemów zarządzania bezpieczeństwem (jak również w firmach wdrażających systemy transportowe oraz inwestycje trasportowe (infrastrukturalne i taborowe).

  Prof. dr hab. inż. Marek Sitarz
  Kierownik Katedry Transportu i Informatyki Akademii WSB

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  Wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 700 zł do 5 października 2021
  II 700 zł do 5 listopada 2021
  III 700 zł do 5 grudnia 2021
  IV 700 zł do 5 lutego 2022
  V 800 zł do 5 marca 2022
  VI 300 zł do 5 kwietnia 2022
  Ogółem 4200 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  Bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB nie łączą się, wybierz najkorzystniejszą!

  Bonifikata terminowa na studia MBA i podyplomowe w wysokości 500 zł
  do 22 września 2021 r.
  *
  *Zniżka nie obowiązuje na studia podyplomowe: MBA SME, ACCA po polsku oraz studia podyplomowe w Nysie

  Bonifikata specjalna na studia ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym (Partner kierunku: EY Academy of Business) w wysokości 500 zł do 22 września 2021 r.

  Bonifikata specjalna  na studia MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business) w wysokości 3000 zł do 22 września 2021 r.

  Niżej wymienione bonifikaty nie dotyczą studiów MBA i podyplomowych: Executive MBA, Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business), Master of Business Administration (MBA SME), ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym, MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business)

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

 • Kontakt

  dr inż. Marzena Graboń- Chałupczak
  Sekretarz kierunku
  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 54
  email. mchalupczak@wsb.edu.pl

  mgr Alina Jagusiak
  Opiekun kierunku
  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 54
  email. ajagusiak@wsb.edu.pl

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88    

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji