Komitet Honorowy

Współprzewodniczący/Spolupředsednictví:

 1. prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc., Univerzita Hradec Králové
 2. prof. PhDr. Jolana Hroncowá PhD., Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
 3. prof. UŚ dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie
 4. prof. WSB dr hab. Marek Walancik, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

 

Członkowie którzy do chwali obecnej potwierdzili uczestnictwo/Členové:                 

 1. doc. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD., Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
 2. doc. Paed Dr. Petr Franiok, Ph.D., Ostravská univerzita v Ostravě
 3. doc. PadDr. Ctibor Határ, Ph.D., Univerzita Konštantína Filozofa Nitra 
 4. doc.  Ing. Martin Hronec, PhD., Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
 5. doc. PhDr. Josef Malach, CSc., Ostravská univerzita v Ostravě
 6. doc. PhDr. Julius Sekera, CSc., Ostravská univerzita v Ostravě
 7. doc. PhDr. Pavel Vacek  Ph.D., Univerzita Hradec Králové
 8. ks. prof. zw. dr hab. Czesław Cekiera
 9. prof. zw. dr hab. Krystyna Chałas, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 10. prof. zw. dr hab. Krystyna Marzec-Holka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 11. prof. zw. dr hab. Elżbieta Łuczak, Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie                        
 12. prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki, Uniwersytet Zielonogórski, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 13. prof. zw. dr hab. Jacek Wódz, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 14. prof.  zw. dr hab. Kazimiera Wódz, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 15. prof. dr hab. Zbigniew Gaś, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 16. prof. dr hab. Zenon Jasiński, Uniwersytet Opolski
 17. prof. dr hab. Wojciech Kojs, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 18. prof. dr hab. Jerzy  Modrzewski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 19. prof. UMCS dr hab. Ryszard Bera, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 20. prof. UMK dr hab. Tomasz Biernat, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 21. prof. KUL dr hab. Urszula Dudziak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 22. prof. WSB. Zdzisława Dacko – Pikiewicz, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 23. prof. UŚ dr hab. Zenon Gajdzica, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie
 24. prof. UWM dr hab. Ewa Kantowicz, Uniwersytet Warmińsko Mazurski  w Olsztynie     
 25. prof. UZ dr hab. Mirosław Kowalski, Uniwersytet Zielonogórski
 26. ks. prof. UMK dr hab. Czesław Kustra, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 27. prof. UW  dr hab. Jacek Kurzępa, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
 28. prof. UJK dr hab. Bożena Matyjas, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 29. ks. prof. KUL  dr hab. Marian Nowak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 30. prof. UJK dr hab. Małgorzata Orłowska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 31. prof. DSW dr hab. Dorota Rybczyńska- Abdel Kawy, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 32. prof. UŚ dr hab. Alina Szczurek-Boruta, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie
 33. prof. UAM dr hab. Mirosław J. Śmiałek, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
 34. prof. UMK dr hab. Marta Urlińska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademia Ignatianum w Krakowie.
 35. prof. WSB. dr Katarzyna  Woszczyna-Szczepańska, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

  

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji