Komitet naukowy

Komitet Naukowy Konferencji

 

-    prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

-    prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

-    prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

-    dr Paulina Polko – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

-    insp. mgr Krzysztof Justyński - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

-    insp. dr Rafał Kochańczyk - Szkoła Policji w Katowicach

-    prof. inż. Milan Sopóci, Profesor - vedúci katedry, Akadémia ozbrojených síl gen. MR Štefánika

-    prof. inż.  Martin  Petruf, Technická univerzita v Košiciach

-    plk. mgr. bc. Radim Wita, zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Policji Kraju Morawsko-Śląskiego ds. kryminalnych i śledczych

-    Kor de Jong – przedstawiciel Policji z Holandii,  dzielnicowy rejonu Rotterdam Północ

-    Hester Langenhorst – Przedstawiciel Policji z Holandii

-    Jan Kleijer – przedstawiciel Policji z Holandii, dzielnicowy w Dordrecht „Dzielnicowy w Holandii”

-    Irena de Ruig – Przedstawiciel Policji z Holandii

 

  

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji