Komitet Honorowy Konferencji

 

 •     Rektor WSB – prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz
 •     Komendant-Rektor Akademii Obrony Narodowejgen. dyw. prof. dr hab. Bogusław Pacek
 •     Wojewoda Śląski –  dr Zygmunt Łukaszczyk
 •     Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego - płk mgr inż. Krzysztof Radwan
 •     Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej -  st. bryg. mgr inż. Marek Rączka
 •     Dyrektor Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej – płk mgr  Mirosław Gawron
 •     Komendant Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej - ppłk SG Waldemar Hołodniuk
 •     Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych - płk prof. nadzw. dr hab. Marek WalancikOrganizatorzy wystąpili o udział w Komitecie Honorowym do:

 

 1. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego – prof. dr hab. Stanisław Koziej
 2. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – gen. broni Mieczysław Gocuł
 3. Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa – Marek Komorowski
 4. Śląski Komendant Wojewódzki Policji – nadinsp. Krzysztof Jarosz


 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji