Informacje

Konferencje naukowe w Akademii WSB 2010-2021

Wkrótce:

 

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "New Trends in Management and Production Engineering: Regional, Cross-border and Global Perspectives”
Organizator: Akademia WSB, Katedra Zarządzania (Polska), Uniwersytet w Żylinie, Instytut Zarządzania (Słowacja), VŠB – Uniwersytet Techniczny w Ostrawie, Wydział Ekonomii (Czechy)
Termin: 10-11 czerwca 2021 r.

Miejsce: Brenna, hotel Kotarz, konferencja w formule hybrydowej

strona konferencji: https://wsb.edu.pl/index.php?idg=conf

 

Konferencja Naukowa "International Conference Territorial and Inter-Organizational Cooperation’2021"

Organizator: dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB, Research Institute on Territorial and Inter-Organizational Cooperation, WSB University

Współorganizatorzy: TEIN Network, Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej Olza w Cieszynie, Institut Euroschola, Trinec

Termin: 20-24 września 2021 r.

Miejsce: Brenna, hotel Kotarz, konferencja w formule hybrydowej

 

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów „Paradygmaty współczesnego zarządzania organizacjami”

Termin: 22-23.10.2021 r.

Miejsce: Dąbrowa Górnicza, konferencja w formule hybrydowej


VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Innowacje i przedsiębiorczość. Teoria i praktyka
Organizator: Akademia WSB, dr hab. Katarzyna Szczepańska – Woszczyna, prof. AWSB
Termin: 15-16.04.2021 r.
Miejsce: on-line

Strona konferencji: www.wsb.edu.pl/innowacje2021 

 Już za nami:


KONFERENCJE NAUKOWE 2017-2020

 •  Konferencja naukowa "Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu. Od tradycji do współczesności. Współczesne kontynuacje dorobku Aleksandra Rotherta (1879-1937)"

  Organizator: Akademia WSB, Politechnika Warszawska, prof. dr hab. Marek Lisiński

  Termin: 31 marca 2021 r. 

  Miejsce: ONLINE

  Strona internetowa konferencji


 • XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa SOCIALIA 2020
  Organizator: Akademia WSB, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Uniwersytet Hradec Kralove,
  dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB
  Termin: 8-9 października 2020 r. (czwartek –piątek)
  Miejsce: Uniwersytet Hradec Kralove


 • VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów pt. „Paradygmaty współczesnego zarządzania organizacjami”
  Organizator: Akademia WSB (Biuro kształcenia doktorskiego i awansów naukowych), Współorganizator: Politechnika Warszawska

  Termin: 23-24 październik 2020 r.
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza, konferencja organizowana on-line

  Strona internetowa

   

   

 • "Nowe technologie w walce z COVID-19", wydarzenie w ramach cyklu "Śląskie a pandemia"
  Organizator: Akademia WSB, Stowarzyszenie Biznes - Nauka - Samorząd Pro Silesia
  Termin: 20 listopada 2020 r. 
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza, konferencja organizowana on-line
  Strona internetowa

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Miejsce w Przestrzeni - przedmiot refleksji i obszar działań edukacyjnych"

  Organizator: Akademia WSB, Katedra Pedagogiki, dr hab. Jerzy Kochanowicz, prof. AWSB, dr Jadwiga Kamińska – Reyman, dr Aneta Kochanowicz

  Termin: 19 listopada 2020 r.

  Miejsce: Dąbrowa Górnicza

  Strona internetowa

 • II Ogólnopolska Konferencja naukowa "Działalność resocjalizyjna, pomoc postpenitencjarna i opieka duszpaterska w systemie penitencjarnym"
  Organizator: Akademia WSB, Katedra Pedagogiki, Diecezja Sosnowiecka, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej, ks. dr Michał Borda, dr Jadwiga Kamińska - Reyman, dr hab. Marek Walencik, prof. AWSB, mgr Justyna Siedlecka
  Termin: grudzień 2020 r. 
  Miejsce: 20 kwietnia - Akademia WSB, 21 kwietnia - Zakład Karny w Wojkowicach

 • VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Współczesne problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury"
  Organizator: Akademia WSB, Wydział Zamiejscowy w Cieszynie, dr inż. Łukasz Wróblewski 
  Termin: 24 – 25 września 2020 r. (czwartek – piątek) 
  Miejsce: Brenna

 • Konferencja naukowa „Edukacja inaczej”
  Organizator: Akademia WSB, Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza, Stowarzyszenie Do!Pamina Lab,
  dr hab. inż. Janusz Morbitzer, prof. Akademii WSB, dr Edyta Nowak-Żółty
  Termin: 26 września 2020 r. 
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza

  Konferencja online

  Strona internetowa


 • Konferencja Naukowa "International Conference Territorial and Inter-Organizational Cooperation’2020"

  Organizator: dr hab. Joanna Kurowska-Pysz 

  Research Institute on Territorial and Inter-Organizational Cooperation, WSB University

  Partnerzy: Liberec University, VSB TU Ostrava, University Mateja Bela Banska Bystrica, Akademia Europa Nostra   

  Termin: 23-24 września 2020 r. 

  Miejsce: Brenna, hotel Kotarz    

  Strona internetowa konferencji


 • Konferencja naukowa "Integracja Sensoryczna Naughty child or child with problems - zrozumieć dziecko z deficytami w poszukiwaniu odpowiedzi na trudne pytania"
  Organizator: Akademia WSB - dr n. zdr. Marta Wawrzynów
  Termin: 19 września 2020 r. (sobota)
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza

  Strona internetowa konferencji


 • Seminarium Metodologiczne "O pytaniach w nauce - metodologiczne aspekty rozumienia pytań w naukach humanistycznych i społecznych"
  Organizator: Zespół Metodologii Badań Pedagogicznych przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN,
  Katedra Pedagogiki Akademia WSB
  Termin: 06 marca 2020 r. (piątek)
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
  Strona internetowa konferencji

 • Konferencja "VI Dzień Innowatora" (Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna)
  Organizator: Akademia WSB
  Termin: 19 marca 2020 r. (czwartek)
  Miejsce: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
  Strona internetowa konferencji

 • Seminarium naukowe: IV pakiet kolejowy w praktyce
  Organizator: Akademia WSB, Katedra Transportu i logistyki, dr hab. Katarzyna Chruzik, prof AWSB 
  Termin: marzec 2020 r.
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza


 • Konferencja ONLINE "Project Management 2.0 - Sztuczna Inteligencja 2027"
  Organizator: Akademia WSB
  Termin: 5 czerwca 2020 r. (piątek)
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
  Strona internetowa konferencji

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa online"New Trends in Management and Production Engineering: Regional, Cross-border and Global Perspectives”
  Organizator: Akademia WSB, Katedra Zarządzania (Polska), Uniwersytet w Żylinie, Instytut Zarządzania (Słowacja), VŠB – Uniwersytet Techniczny w Ostrawie, Wydział Ekonomii (Czechy)
  Termin: 5 czerwca 2020 r. w formie online.
  Strona internetowa konferencji

 •  Konferencja "VI Dzień Otwarty Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Akademii WSB"
   Organizator: Akademia WSB i Urząd Ochrony Danych Osobowych
   Termin: 07 lutego 2020 r.(piątek)
   Miejsce: Dąbrowa Górnicza
   Strona internetowa konferencji

 • Ogólnopolska Konferencja Studentów i Młodych Praktyków „DIAGNOSTYKA FUNKCJONALNA W PRAKTYCE”
  Organizator: Akademia WSB, Katedra Nauk o Zdrowiu, dr hab. Olga Nowotny-Czupryna, prof. AWSB 
  Termin: 29 maja 2020 r. (piątek) 
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza    

 • Warsztaty Metodoloiczne z cyklu Paradygmaty Współczesnego Zarządzania
  Organizator:
  Akademia WSB
  Termin:
  18-19 października 2019 r.
  Miejsce:
  Dąbrowa Górnicza

 • 27. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "CZŁOWIEK - MEDIA - EDUKACJA"

  Organizator: Akademia WSB
  Termin:
  27-28 września 2019 r.
  Miejsce:
  Dąbrowa Górnicza
  Strona konferencji: www.wsb.edu.pl/cme2019

 • Konferencja "Pracownicze plany kapitałowe dla małych, średnich i dużych organizacji"

  Organizatorzy: AEGON, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział w Katowicach; Patron Honorowy - Akademia WSB
  Termin: 11 czerwca 2019 r.
  Miejsce: Akademia WSB, Dąbrowa Górnicza
  Strona WWW konferencji
 • 6. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Nowe Trendy w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji- Perspektywa regionalna, transgraniczna i globalna"
  Miejsce: Brenna
  Termin: 6 - 7 czerwca 2019
  Organizatorzy: Akademia WSB, University of Žilina, Department of Management Theories (Slovakia), VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Economics (Czech Republic)
  Strona konferencji: http://www.wsb.edu.pl/conference-info,m,conf,3068
 • Konferencja Bezpieczeństwo. Niedoświadczony-zagrożony.

  Organizatorzy: Akademia WSB
  Termin: 30 maja 2019 r.
  Miejsce: Akademia WSB, Dąbrowa Górnicza
  Strona WWW konferencji

   

 • V Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Innowacje i przedsiębiorczość. Teoria i praktyka.

  Organizatorzy: Akademia WSB
  Termin: 29-30 maja 2019 r.
  Miejsce: Akademia WSB, Dąbrowa Górnicza
  Strona WWW konferencji

 • Konferencja: "The International Congress on Sustainable Development, Public Management and Territorial Governace"

  Organizatorzy:

  - Akademia WSB
  - University of Extremadura, Spain
  - University of Madeira, Portugal
  - Polytechnic Institute of Portalegre, Portugal
  - Fundación Internacional para la Sostenibilidad Ambiental y Territorial
  Termin: 28-31 maja 2019 r.
  Miejsce: Akademia WSB, Dąbrowa Górnicza
  Strona konferencji: wsb.edu.pl/congress
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo Polski w Drugiej Dekadzie XXI wieku. Szanse, wyzwania, ryzyka i zagrożenia.

  Organizatorzy: Akademia WSB
  Termin: 23 maja 2019 r.
  Miejsce: Akademia WSB, Dąbrowa Górnicza
  Strona WWW konferencji


 • VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów pt. „Paradygmaty współczesnego zarządzania organizacjami”
  Organizator:
  Akademia WSB
  Termin:
  11-12 maja 2019 r.
  Miejsce:
  Dąbrowa Górnicza
  Strona konferencji:
  www.wsb.edu.pl/konferencjadoktoranci
 • Konferencja: "Project Management 2.0"

  Organizatorzy: Akademia WSB

  Termin: 22 marca 2019 r.
  Miejsce
  : Akademia WSB, Dąbrowa Górnicza
  Strona konferencji: wsb.edu.pl/pm20
 • Konferencja: "Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu. Od tradycji do współczesności"

  "Współczesne kontynuacje dorobku Piotra Drzewieckiego"

  Organizatorzy: Akademia WSB

  Termin: 20-21 marca 2019 r.
  Miejsce
  : Akademia WSB, Dąbrowa Górnicza
  Strona WWW konferencji
 • Konferencja "Prawa człowieka w warunkach izolacji penitencjarnej. 25 - lecie ratyfikacji Konwencji Praw Człowieka w Polsce"
  Organizator: Akademia WSB, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach

  Termin: 22 listopada 2018 r.
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
  Strona WWW konferencji

 • XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa SOCIALIA 2018

  Społeczno-pedagogiczne problemy współczesnej Europy.

  Kompetencje społeczne w procesie redukcji deficytów i rozwiązywania problemów jednostki oraz wspólnoty

  Organizatorzy: Akademia WSB, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Uniwersytet Hradec Kralove,

  Termin: 15 - 16 listopada 2018 r.
  Miejsce
  : Dąbrowa Górnicza
  Strona konferencji: www.wsb.edu.pl/socialia2018
 • Międzynarodowa konferencja upowszechniająca rezultaty pracy projektu Erasmus+

  "Wiedza bez barier – innowacyjne metody nauczania osób dorosłych"

  Organizatorzy: Akademia WSB, Erasmus+

  Termin: 15 - 16 listopada 2018 r.
  Miejsce
  :
  Cieszyn
  Strona WWW konferencji

 • V Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Współczesne problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury"
  Organizator: Akademia WSB Wydział Zamiejscowy w Cieszynie
  Termin: 25 - 26 października 2018
  Miejsce: Cieszyn
  Strona konferencji: www.wsb.edu.pl/kultura
 • V Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa pt. „Ludzie i instytucje wobec zagrożeń współczesnego świata”
  Organizator:
  AKademia WSB: Naukowe Koło Komunikacji Społecznej, Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego,Koło Naukowe Climate Changes, Informatyczne Koło Naukowe
  Termin:
  20 października 2018 r.
  Miejsce:
  Dąbrowa Górnicza
  Strona konferencji: www.wsb.edu.pl/konferencjastudencka
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Trening funkcjonany w fizjoterapii i sporcie"

  Termin: 28 września 2018 r.

  Miejsce: Akademia WSB, Dąbrowa Górnicza

  Strona konferencji: www.wsb.edu.pl/tf
 • Międzynarodowy Kongres „European Congress for Economic Issues”.

  Organizator: Akademia WSB, The University of Kocaeli, Bandırma University, Aleksandras Stulginskis University, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

  Termin: 7-9 maja 2018 r.
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
  Strona www: www.ecoei.org

 • VI Studencka Konferencja Logistyczna StuKol

  Organizatorzy: Akademia WSB Koło Naukowe ITLogis, Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów Akademii WSB
  Termin: 8-9 maja 2018 r.
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
  Strona konferencji: www.wsb.edu.pl/skl

 • V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów pt. „Paradygmaty współczesnego zarządzania organizacjami”
  Organizator:
  Akademia WSB
  Termin:
  12-13 maja 2018 r.
  Miejsce:
  Dąbrowa Górnicza
  Strona konferencji:
  www.wsb.edu.pl/konferencjadoktoranci

 • II Międzynarodowa konferencja naukowa „Bezpieczeństwo Polski w drugiej dekadzie XXI wieku. Szanse, wyzwania, zagrożenia”
  Organizatorzy:
  Akademia WSB, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Bałtycka Akademia Obrony w Tartu, Estonia, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
  Termin: 17-18 maja 2018 roku
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
  Strona konferencji: www.wsb.edu.pl/bezpieczenstwopolski

 • II Polsko-Czeski Panel Transgraniczny: Zarządzanie zrównoważoną energią
  Organizatorzy: Akademia WSB, Vysoka Skola Banska TU Ostrava, TRIANON Czeski Cieszyn, Miasto Cieszyn, Miasto Czeski Cieszyn, Energetyka Cieszyńska, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA
  Termin: 18 maja 2018 r.
  Miejsce: Cieszyn
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Wielozmysłowy świat dziecka – Snoezelen drogą inspiracji do nowatorskich metod usprawniania, rehabilitacji i terapii"
  Organizator:
  Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Wesołe Słoneczka” z oddziałami integracyjnymi w Katowicach, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Polskie Towarzystwo Snoezelen
  Termin
  : 26 kwietnia 2018 r.
  Miejsce: Olkusz
  Strona www
 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Innowacje i przedsiębiorczość. Teoria i praktyka”
  Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa o/Dąbrowa Górnicza, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Katedra Zarządzania Innowacjami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy
  Termin: 19-20 kwietnia 2018 r.
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
  Strona www

 • IV Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna "Diagnoza różnicowa- afazja a autyzm"
  Organizatorzy: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wydział Zamiejscowy w Cieszynie, Zespół Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych w Cieszynie, Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem Aspergera oraz Zaburzeniami Pokrewnymi AS w Bielsku-Białej.
  Termin: 17 kwietnia 2018 r.
  Miejsce: Cieszyn
  Strona konferencji: www.wsb.edu.pl/logopedyczna

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Project Management 2018"
  Organizatorzy: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Termin: 23 marca 2018 r.
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
  Strona konferencji: www.wsb.edu.pl/pm18
 • II Konferencja Naukowa "Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu. Od tradycji do współczesności" Współczesne kontynuacje dorobku Edwina Hauswalda
  Organizatorzy:

  Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej
  Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa / o Dąbrowa Górnicza
  Termin:
  8-9 marca 2018 r.
  Miejsce:
  Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Strona konferencji: www.wsb.edu.pl/sukcesyiwyzwania2018

 • Międzynarododowa Konferencja TRANSMEC 2017 "Transport w obliczu procesów deglobalizacji w gospodarce światowej"
  Organizator: Katedra Transportu Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Termin: 14 grudnia 2017 r.
  Miejsce:
  Dąbrowa Górnicza
  Strona konferencji
 • Seminarium naukowe nt. „Determinanty skuteczności zarządzania instytucjami publicznymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne”
  Organizatorzy: Instytut Zarządzania Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; Instytut Nauk Społecznych Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Katedra Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wydziału Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Termin: 22 lutego 2017 r.
  Miejsce: Kielce

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „W trosce o współczesną rodzinę... - konteksty pedagogiczne i prawne”
  Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Diecezja Sosnowiecka
  Termin: 2 - 3 marca 2017 r.
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
  Strona www: www.wsb.edu.pl/rodzina

 • Seminarium Naukowe "Technologie transportowe. Rozwój. Bezpieczeństwo. Finansowanie"
  Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Katedra Transportu Szynowego
  Termin: 9 marca 2017 r.
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
  Strona sympozjum
 • Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu. Od tradycji do współczesności„Współczesne kontynuacje dorobku Karola Adamieckiego”
  Organizatorzy:

  Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej
  Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa / o Dąbrowa Górnicza
  Termin:
  16 - 17 marca 2017 r.
  Miejsce:
  Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Strona konferencji: www.wsb.edu.pl/sukcesyiwyzwania
 • V Studencka Konferencja Logistyczna „StuKoL”
  Organizatrzy:

  Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej; Katedra Logistyki i Transportu,
  Koło Naukowe ITLogis,
  Stowarzyszenie Asolwentów i Studentów WSB
  Termin: 19-20 kwietnia 2017 r.
  Miejsce:
  Dąbrowa Górnicza
  Strona konferencji: www.wsb.edu.pl/skl

 • IV Ogólnopolska Konferencja Logistyczna pt. „ Aspekty logistyczne w biznesie”
  Organizator:

  Termin:
  19 kwietnia 2017 r.
  Miejsce:
  Dąbrowa Górnicza
  Strona konferencji:
  www.wsb.edu.pl/konferencjalogistyczna

 • Konferencja Naukowa pt. „Edukacja ekologiczna we współczesnej szkole”
  Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Termin: 21.04.2017 r.
  Miejsce: Hotel Holiday Inn, Aleja Róż 1A, 41-300 Dąbrowa Górnicza
  Zapisy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgyAtYXMdpbBz-2ubDhAgb_cqe5i5RZMwspOTgBKDWCVFqxA/viewform
 • III Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna "Mowa a zaburzenia przetwarzania sensorycznego"
  Organizatorzy:
  Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wydział Zamiejscowy w Cieszynie, Zespół Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych w Cieszynie, Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie, Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Słoneczna Kraina w Jaworzynce, Słoneczna Kraina Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach
  Termin:
  24 kwietnia 2017 r.
  Miejsce:
  Cieszyn
  Strona konferencji: www.wsb.edu.pl/logopedyczna
 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów pt. „Paradygmaty współczesnego zarządzania organizacjami”
  Organizator:
  Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Termin:
  13 - 14 maja 2017 r.
  Miejsce:
  Dąbrowa Górnicza
  Strona konferencji: www.wsb.edu.pl/konferencjadoktoranci

 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Bezpieczeństwo Polski w drugiej dekadzie XXI wieku. Szanse, wyzwania, zagrożenia”
  Organizatorzy: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Bałtycka Akademia Obrony w Tartu, Estonia, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
  Termin: 17 - 18 maja 2017 roku
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
  Strona konferencji: www.wsb.edu.pl/bezpieczenstwopolski
 • V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Idea społeczeństwa dla wszystkich Współczesne obszary wykluczenia i wsparcia na wybranych etapach życia człowieka
  Organizatorzy:
  Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa, Uniwersytet Zielonogórski, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Global Partnership Management Institute
  Termin:
  29-30 maja 2017 r.
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
  Strona konferencji: http://www.wwsse.pl/V_Miedzynarodowa_Konferencja_Naukowa,11089.html
 • 4th International Scientific Conference New Trends In Management And Production Engineering - Regional, Cross-Border And Global Perspectives
  Organizatorzy:
  University of Dąbrowa Górnicza, Department of Management and Production Engineering
  University of Žilina, Department of Managerial Theories
  VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Economics
  Termin:
  1-2 czerwca 2017 r.
  Miejsce: Cieszyn
  Strona konferencji: www.wsb.edu.pl/conf

 • The Second Bateson Polish Symposium
  Organizatorzy:
  Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Akademia Pomorska w Słupsku, Polish Bateson Research Group, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Termin:
  1-4 czerwca 2017 r.
  Miejsce: Mikołów, Śląski Ogród Botaniczny

 • IV Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa pt. „Ludzie i instytucje wobec zagrożeń współczesnego świata”
  Organizator:
  Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej: Naukowe Koło Komunikacji Społecznej, Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego,Koło Naukowe Climate Changes, Informatyczne Koło Naukowe
  Termin:
  3 czerwca 2017 r.
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
  Strona konferencji: www.wsb.edu.pl/konferencjastudencka

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Modele Biznesu i Zarządzanie Wartością Przedsiębiorstw"
  Organizatorzy: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
  Termin: 22-23 czerwca 2017 r.
  Miejsce: Dąbrowa Górniczej
  Strona konferencji: www.wsb.edu.pl/modelebiznesu
 • 26. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Człowiek – Media – Edukacja”
  Organizator:
  Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Termin: 29-30 września 2017 r.
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
  Strona sympozjum: http://www.wsb.edu.pl/cme2017
 • Międzynarodowe Seminarium Naukowe pt. "Rola i zadania dzielnicowego w społecznościach lokalnych”
  Organizator:
  Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Termin: 17 października 2017
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
  Strona konferencji: www.wsb.edu.pl/roladzielnicowego

 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Współczesne problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury"
  Organizator:
  Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wydział Zamiejscowy w Cieszynie.
  Termin: 26-27 października 2017
  Miejsce: Cieszyn
  Strona konferencji: www.wsb.edu.pl/kultura

 • XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowa SOCIALIA 2017
  Organizator: Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy
  Uniwersytet Hradec Kralove
  Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Termin: 5 października 2017 r.
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
  Strona www konferencji

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Bogdan Nawroczyński - inspiracje dla współczesności”
  Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Termin: 2 grudnia 2017 r.
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
  Strona konferencji: www.wsb.edu.pl/nawroczynski

KONFERENCJE NAUKOWE 2016


 • I Ogólnopolskie Forum Wydawnictw Naukowych
  Organizator:
  Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Termin:
  15 grudnia 2016 r.
  Miejsce:
  Dąbrowa Górnicza
  Strona www: http://www.wsb.edu.pl/forumwydawnictw
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Języki specjalistyczne – nauczanie, badanie i tłumaczenie”
  Organizator:

  Katedra Pedagogiki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Studium Języków Obcych WSB
  Termin: 1 grudnia 2016 r.
  Miejsce
  : Dąbrowa Górnicza
  Strona www: www.wsb.edu.pl/jezykispecjalistyczne

 • XX Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa SOCIALIA 2016 „Pedagogika społeczna w zmieniającym się świecie. Sąsiedztwo - środowisko życia jako dialog kultur i ludzi”
  Organizator: Uniwersytet Hradec Kralove
  Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy
  Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Termin: 3 - 4 listopada 2016 r.
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
  Strona www: www.wsb.edu.pl/socialia/

 • „Specyficzne problemy rozpadu rodziny : opieka naprzemienna – blaski i cienie”
  Organizatorzy: S
  towarzyszenie Centrum Komunikacji i Mediacji „Dialog”, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Termin:
  12 października 2016 r.
  Miejsce:
  Dąbrowa Górnicza - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej - Audytorium D
  Strona www
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Współczesne zagrożenia cyberprzestępczością, a możliwości jej zwalczania”
  Organizator:
  Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
  Termin:
  24 października 2016 r.
  Miejsce:
  Dąbrowa Górnicza
  Strona www: www.wsb.edu.pl/cyberprzestepczosc

 • XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Internet w Społeczeństwie Informacyjnym"

  Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii w Warszawie
  Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN w Gliwicach
  Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach
  Termin: 22-23 września 2016 r.
  Miejsce: Cieszyn
  Strona www: www.iwsi.pl

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Rola dzielnicowego w zapewnieniu bezpieczeństwa lokalnego"
  Organizatorzy:
  Komenda Wojewódzka Policji
  Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Termin: 12 września 2016 r.
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
  Strona www: www.wsb.edu.pl/roladzielnicowego
 • III Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa pt. „Ludzie i instytucje wobec zagrożeń współczesnego świata”
  Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Naukowe Koło Komunikacji Społecznej, Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego,Koło Naukowe Climate Changes, Informatyczne Koło Naukowe
  Termin: 11 czerwca 2016 r.
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
  Strona www: www.wsb.edu.pl/konferencjastudencka
 • Konferencja pt. „Rola komunikacji rowerowej w zintegrowanym systemie transportowym miasta”
  Organizator: Katedra Transportu Szynowego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej oraz Stowarzyszenie Rowerowa Dąbrowa
  Termin: 9 czerwca 2016 r.
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
  Strony www: Rola komunikacji rowerowej
  Rowerowa Dąbrowa
 • 3nd International Scientific Conference New Trends In Management And Production Engineering - Regional, Cross-Border And Global Perspectives
  Organizatorzy: University of Dąbrowa Górnicza, Department of Management and Production Engineering
  University of Žilina, Department of Managerial Theories
  VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Economics
  Termin: 2-3 czerwca 2016 r.
  Miejsce:Cieszyn

  http://www.wsb.edu.pl/conf

 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Znaczenie opieki duszpasterskiej w pracy penitencjarnej” – współczesne wyzwania”
  Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Zakład Karny w Wojkowicach, Diecezja Sosnowiecka
  Termin: 2-3 czerwca 2016 r.
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza, Wojkowice
  Strona www: www.wsb.edu.pl/penitencjarna
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Innowacje i przedsiębiorczość. Teoria i praktyka”
  Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej,Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa o/Dąbrowa Górnicza, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Katedra Zarządzania Innowacjami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy
  Termin: 19-20 maja 2016 r.
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
  Strona www:www.wsb.edu.pl/innowacje

 • Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowo-Praktyczna pt. „Teoria i praktyka marketingu terytorialnego - techniki promocji miast i gmin”
  Organizator: Wydział Zamiejscowy w Żywcu Wyższej Szkoły Biznesuw Dąbrowie Górniczej, Katedra Marketingu i Katedra Podstaw Ekonomii i Zarządzania Sumskiego Uniwersytetu Państwowego w Sumach
  Termin: 23 maja 2016 r.
  Miejsce: Żywiec

 • Seminarium Naukowe pt. „Śląsk Cieszyński – małe ojczyzny i ich losy”
  Organizator: Laboratorium Analiz Społecznych i Marketingowych, Towarzystwo Miłośników Rudzicy, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wydział Zamiejscowy w Cieszynie
  Termin: 21 maja 2016 r.
  Miejsce: Jasienica
  Strona www: http://seminarium.analizyspoleczne.pl
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczna Europa: diagnoza i prognoza”
  Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, European Association for Security, Katowicki Holding Węglowy SA - Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., Miasto Dąbrowa Górnicza
  Termin: 12-13 maja 2016 r.
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
  Strona www: www.wsb.edu.pl/bezpiecznaeuropa
 • The First Polish Bateson Symposium „On 'Invisible Environment. Ecology as a Discurse in the Humanities”
  Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Termin: 13-15 maja 2016 r.
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
  Strona www: www.wsb.edu.pl/bateson
 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów pt. „Paradygmaty współczesnego zarządzania organizacjami”
  Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Termin: 14-15 maja 2016 r.
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza

  Strona www: www.wsb.edu.pl/konferencjadoktoranci

 • Konferencja pt "Rola poradnictwa prawnego i obywatelskiego w edukacji prawnej społeczeństwa"
  Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma”
  Partnerzy: Caritas Archidiecezji Katowickiej, Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie Boże” w Mikołowie Borowej Wsi, Mikołowski Zarząd Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej (PKPS), Stowarzyszenie Św. Józefa "Jesteśmy" w Mikołowie, prowadzące Zakład Opiekuńczo-Leczniczy ZOL, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Termin: 25 kwietnia 2016 r.
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
  Strona konferencji

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja non nocere”
  Organizatorzy:
  Katedra Pedagogiki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej; Katedra Pedagogiki Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy
  Termin: 28 kwietnia 2016 r.
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
  Strona www: www.wsb.edu.pl/edukacja2016
 • IV Studencka Konferencja Logistyczna „StuKoL”
  Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej; Katedra Logistyki i Transportu, Koło Naukowe ITLogis, Stowarzyszenie Asolwentów i Studentów WSB
  Termin: 20 kwietnia 2016 r.
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
  Strona www: www.wsb.edu.pl/skl

 • III Ogólnopolska Konferencja Logistyczna pt. „ Aspekty logistyczne w biznesie”
  Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Termin: 13 kwietnia 2016 r.
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
  Strona www: www.wsb.edu.pl/konferencjalogistyczna
 • I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Szanse i wyzwania współczesnej rodziny”
  Organizatorzy: Wydział Zamiejscowy w Żywcu Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Szkoła Dla Dorosłych Edukacja im. Matki Teresy z Kalkuty w Żywcu, Beskidzki Instytut Nauk o Człowieku, Państwowy Uniwersytet w Sumach
  Termin: 13 lutego 2016 r.
  Miejsce: Żywiec
  Strona konferencji

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Szkolnictwo zawodowe – oczekiwania współczesności”
  Organizatorzy: Wydział Zamiejscowy w Żywcu Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
  Starostwo Powiatowe w Żywcu, Urząd Miasta Żywiec
  Termin: 31 marca 2016 r.
  Miejsce: Żywiec
  Strona www: www.wsb.edu.pl/szkolnictwozawodowe
 

KONFERENCJE NAUKOWE 2015

 

 • Temat: Międzynarodowa Konferencja: Integracja sensoryczna - teoria a praktyka
  Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej
  Termin: 17-18 stycznia 2015 r.
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
  Strona www: www.wsb.edu.pl/sensoryczna
 • Temat: Konferencja Naukowa pt. „Języki specjalistyczne – nauczanie, badanie i tłumaczenie”.
  Organizator: Katedra Pedagogiki (Filologia Angielska) oraz Studium Języków Obcych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Termin: 10 marca 2015 r.
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
  Strona www: www.wsb.edu.pl/jezykispecjalistyczne
 • Temat: XI Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego
  Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Termin: 27 marca 2015 r.
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
  Strona www: http://www.vforumbibliotekarzy.republika.pl/

 • Temat: Ogólnopolska Konferencja Branżowa Marketing Internet Technologia MIT 2015
  Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Termin: 1 kwietnia 2015 r.
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
  Strona www: www.mit2015.pl

 • Temat: II Ogólnopolska Konferencja Logistyczna: Aspekty logistyczne w biznesie
  Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Termin: 14 kwietnia 2015 r.
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
  Strona www: www.wsb.edu.pl/konferencjalogistyczna

 • Temat: : II Transgraniczna Konferencja Naukowa "Dźwięki mowy. Diagnoza i terapia zaburzeń mowy w kontekście wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji logopedycznej"
  Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wydział Zamiejscowy w Cieszynie
  Termin: 14 kwietnia 2015 r.
  Miejsce: Cieszyn
  Strona www: www.wsb.edu.pl/logopedyczna

 • Temat: Dzieci i młodzież w świecie wielowymiarowego ryzyka – implikacje społeczno-psychologiczno-medyczne. Delegacje dla profilaktyki szkolnej
  Termin: 20 kwietnia 2015 r.
  Miejsce: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1C, w Audytorium D

  Strona konferencji
 • Temat: III Studencka Konferencja Logistyczna „StuKoL”
  Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Termin: 21 kwietnia 2015 r.
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
  Strona www: http://www.wsb.edu.pl/skl
 • Temat: Konferencja „Srebrny wiek. Srebrna gospodarka” – spektakl Jana Nowickiego
  Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Uniwersytet Trzeciego Wieku
  Termin: 24 kwietnia 2015 r.
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
 • Temat: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów pt. „Paradygmaty współczesnego zarządzania organizacjami”
  Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Termin: 9 maja 2015 r.
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
  Strona www: www.wsb.edu.pl/konferencjadoktoranci
 • Temat: III Międzynarodowe Sympozjum Naukowe pt. „Edukacja i bezpieczeństwo w dobie globalizacji”
  Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Termin: 13 maja 2015 r.
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
  Strona www: www.wsb.edu.pl/globalizacja2015
 • Temat: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Nowe trendy w zarządzaniu i inżynierii produkcji – perspektywa regionalna, transgraniczna i globalna"
  Organizator:
  Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wydział Zamiejscowy w Cieszynie,
  Uniwersytet w Żylinie,
  VSB Uniwersytet Techniczny w Ostrawie
  Termin: 14-15 maja 2015 r.
  Miejsce: Cieszyn
  Strona www: www.wsb.edu.pl/conf
 • Temat: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Innowacje i przedsiębiorczość. Teoria i praktyka”
  Organizator:
  Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy
  Termin: 21-22 maja 2015 r.
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
  Strona www: www.wsb.edu.pl/innowacje
 • Temat: II Studencką Konferencję Naukową pt. „Ludzie i instytucje wobec zagrożeń współczesnego świata. Profilaktyka społeczna - resocjalizacja – bezpieczeństwo”
  Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Naukowe Koło Komunikacji Społecznej, Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego
  Termin: 13 czerwca 2015 r.
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
  Strona www: www.wsb.edu.pl/resocjalizacja
 • Temat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Bezpieczeństwo i Ochrona Lotnictwa Cywilnego”
  Organizatorzy: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice”,Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej
  Termin: 18 czerwca 2015 r.
  Miejsce: Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice”, Terminal C
  Strona WWW
 • Temat: Forum Gospodarcze "DĄBROWA GÓRNICZA - KIERUNEK INWESTYCJE. INWESTYCJE AUTOMOTIVE - KIERUNEK DĄBROWA GÓRNICZA"
  Organizator: Miasto Dąbrowa Górnicza, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna,
  Termin: 16 wrzesień 2015 r.
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
 • Temat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Współczesny wymiar przestępstw gospodarczych"
  Organizatorzy: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ministerstwo Finansów, Uniwersytet Śląski, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Termin: 24 września 2015 r.

  Miejsce: WSB w Dąbrowie Górniczej
  Strona: WWW

 • Temat: X Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Internet w Społeczeństwie Informacyjnym"
  Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii w Warszawie
  Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN w Gliwicach
  Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach
  Termin: 24-25 września 2015 r.
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
  Strona www: www.iwsi.pl
 • Temat: 25. Jubileuszowe Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Człowiek – Media – Edukacja”.
  Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Termin: 25-26 września 2015 r.
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
  Strona www: www.wsb.edu.pl/czlowiekmediaedukacja
 • Temat: Międzynarodowe Sympozjum Naukowe pt. Matka Teresa wzorem służby drugiemu człowiekowi
  Organizator:
  Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Szkoła im. Matki Teresy z Kalkuty, Beskidzki Instytut Nauk o Człowieku, Civitas Christiana o Bielsko-Biała
  Termin: 7 października 2015 r.
  Miejsce: Żywiec
  Strona www: www
 • Temat: V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw
  Organizator:
  Regionalna Izba Gospodarcza
  Ministerstwo Gospodarki
  Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Termin: 12-14 października 2015 r.
  Miejsce: Katowice
  Strona www: Eksperci WSB podczas Kongresu MŚP
 • Temat: Forum Transportu Szynowego
  Związane z obchodami:170 Lat Kolei Warszawsko Wiedeńskiej; 180 lat kolei na kontynencie europejskim
  Organizator:
  Katedra Transportu Szynowego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Termin: 21 października 2015 r.
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
  Strona www: wsb.edu.pl/forumtransportu
 • Temat: XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa SOCIALIA 2015 „Rola pedagogiki społecznej we współczesnym społeczeństwie”
  Organizator: Uniwersytet Hradec Kralove
  Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy
  Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Termin: 5-6 listopada 2015 r.
  Miejsce: Hradec Kralove
  Strona www: www
 • Temat: III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Współczesne problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury"
  Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wydział Zamiejscowy w Cieszynie
  Termin: 19-20 listopada 2015 r.
  Miejsce: Cieszyn
  Strona www: www.wsb.edu.pl/kultura

 • Ogólnopolskie Sympozjum „Podmioty bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie współczesnych wyzwań i zagrożeń”
  Organizator: Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, Sztab Komendanta Głównego Straży Granicznej, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Termin: 18-20 listopada 2015 r.
  Miejsce: Szklarska Poręba
  Strona www: www

 • Temat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Współczesne wyzwania międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi.
  Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Szkoła dla Dorosłych Edukacja im. Matki Teresy z Kalkuty w Żywcu, Beskidzki Instytut Nauk o Człowieku, Sumski Uniwersytet Państwowy - Ukraina
  Termin: 20 listopada 2015 r.
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
  Strona www: http://conferenceihrm2015.pl/
 • Temat: V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Modele funkcjonowania współczesnego biznesu. Teoria i praktyka”
  Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Termin: 25 listopada 2015 r.
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
  Strona www: www.wsb.edu.pl/biznes
 • Temat: IV Międzynarodowa Konferencja pt. „Zarządzanie wartością przedsiębiorstw”
  Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Termin: 25 listopada 2015 r.
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
  Strona www: www.wsb.edu.pl/zwp

KONFERENCJE NAUKOWE 2014

 

 • Temat: Szkoła dziś i jutro - wyzwania dydaktyczne
  Organizatorzy:
  Oęrodek Rozwoju Edukacji
  Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Termin: 9 grudnia 2014 r.
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
  Strona www: http://www.ore.edu.pl/strona-ore/index.php?option=com_content&view=article&id=4883:konferencje&catid=200:e-podrczniki-aktualnoci&Itemid=2023&Itemid=2023

 • Temat: Konferencja Międzynarodowa pt. „Praca ludzka jako przedmiot handlu. Uwarunkowania i rozwiązania organizacyjno-prawne w krajach Unii Europejskiej""
  Organizatorzy:
  Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
  Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Termin: 19 listopada 2014 r.
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
  Strona www: www.wsb.edu.pl/pracaludzka

 • Temat: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt „Współczesne problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury”
  Organizatorzy:

  Wydział Zamiejscowy w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

  Uniwersytet w Żilinie

  Uniwersytet Śląski w Opawie
  Termin: 14-15 listopada 2014 r.
  Miejsce: Cieszyn

 • Temat: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ZARZĄDZANIA I MARKETINGU W INSTYTUCJACH KULTURY”
  Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wydział Zamiejscowy w Cieszynie
  Termin: 23-24 października 2014 r.
  Miejsce: Cieszyn
  Strona www: www.wsb.edu.pl/kultura

 • XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa SOCIALIA 2014
  Organizatorzy:
  Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Wydział Pedagogiczny,
  Uniwersytet Hradec Kralove,
  Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Katedra Pedagogiki
  Termin: 16-17 października 2014 r.
  Miejsce: Bańska Bystrzyca
 • Temat: IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Internet w Społeczeństwie Informacyjnym"
  Organizatorzy:
  Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii w Warszawie
  Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN w Gliwicach
  Termin: 25-26 września 2014 r.
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
  Strona www: www.iwsi.pl
 • Temat: IV Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw
  Organizator: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Ministerstwo Gospodarki
  Termin: 22-25 września 2014 r.
  Miejsce: Katowice
  Strona www: www.wsb.edu.pl

 • Temat: Forum Gospodarcze „Polska-Wschód” - Praktyczne aspekty współpracy biznesowej
  Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Termin: 5 czerwca 2014 r.
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
  Strona www: www.wsb.edu.pl/wschod
 • Temat: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ZARZĄDZANIA, ORGANIZACJI I INŻYNIERII PRODUKCJI”
  Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wydział Zamiejscowy w Cieszynie
  Termin: 30 maja 2014 r.
  Miejsce: Cieszyn
  Strona www: www.wsb.edu.pl/produkcja
 • Temat: II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Edukacja i zdrowie w dobie globalizacji"
  Organizatorzy:
  Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Dubnicki Instytut Technologiczny
  Termin: 14-15 maja 2014 r.
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
  Strona www: www.wsb.edu.pl/globalizacja
 • Temat: Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa pt. „Profilaktyka społeczna i (re)socjalizacja - utopia czy rzeczywistość?”
  Organizator: Koło Naukowe Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Termin: 17 maja 2014 r.
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
  Strona www: www.wsb.edu.pl/resocjalizacja
 • Temat: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów pt. „Paradygmaty współczesnego zarządzania organizacjami”
  Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Termin: 10 maja 2014 r.
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
  Strona www: www.wsb.edu.pl/konferencjadoktoranci
 • Temat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Innowacje i przedsiębiorczość. Teoria i praktyka"
  Organizatorzy:
  Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Wydział Ekonomiczny
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania
  Termin: 24-25 kwietnia 2014 r.
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
  Strona www: www.wsb.edu.pl/innowacje
 • Temat: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna "Problemy gospodarki przejściowej w kontekście globalizacji"
  Organizatorzy:
  Tarnopolska Obwodowa Administracja Państwowa
  Prywatna Wyższa Szkoła - Tarnopolski Instytut Komercyjny
  Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Uniwersytet Handlowo-Gospodarczy (m. Gomel, Białoruś)
  PZO Instytut Działalności Przedsiębiorczości (m. Mińsk, Białoruś)
  Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości (m. Chorzów, Polska)
  Termin: 17 kwietnia 2014 r.
  Miejsce: Tarnopol, Ukraina
  Kontakt: Smereka Switlana (096) 345 57 66, e-mail: switlana_s@i.ua
 • Temat: II Studencka Konferencja Logistyczna „StuKoL”
  Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Termin: 9 kwietnia 2014 r.
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
  Strona www: http://www.wsb.edu.pl/index.php?p=new&idg=sa,487&id=3139&action=show
 • Temat: Konferencja pt. „Uczeń z wadą wymowy w szkole ogólnodostępnej, integracyjnej i specjalnej w kontekście ministerialnej polityki państwa dotyczącej ucznia niepełnosprawnego”
  Organizatorzy:
  Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wydział Zamiejscowy w Cieszynie,
  Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie
  Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalicadyjnych w Cieszynie
  Termin: 1 kwietnia 2014 r.
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
  Strona www: www.wsb.edu.pl/logopedyczna

 • Temat: Seminarium Naukowym „Przedsiębiorcy i społecznicy Zagłębia Dąbrowskiego"
  Organizatorzy: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Będzinie
  Wydawnictwo Naukowej Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Termin: 31 marca 2014 r.
  Miejsce: I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Będzinie (ul. Kopernika 2)
  Strona WWW: http://www.wsb.edu.pl/index.php?idg=zagl
 • Temat: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa WWW.CZŁOWIEK W CYBERPRZESTRZENI „INFORMACJA W ŚWIECIE CYFROWYM”
  Organizatorzy:
  Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
  Biblioteka Akademicka Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
  Katedra Pedagogiki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Termin: 18-19 marca 2014 r.
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
  Strona www: www.wsb.edu.pl/cyberprzestrzen2014
 • Temat: Ogólnopolska Logistyczna Konferencja Naukowa "Aspekty logistyczne w biznesie"
  Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Termin: 17 marca 2014 r.
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
  Strona www: http://www.wsb.edu.pl/konferencjalogistyczna
 • Temat: Konferencja naukowo-metodyczna "Współczesna edukacja dla bezpieczeństwa - teoria i praktyka"
  Organizator: Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Termin: 6 marca 2014 r.
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
  Strona internetowa konferencji: www.wsb.edu.pl/wspolczesnaedukacja
 • Temat: Konferencja "Perspektywa finansowa w Unii Europejskiej na lata 2014-2020 - aspekty pozyskiwania środków dla przedsiębiorstw"
  Organizator: Biuro Poselskie Beaty Małeckiej-Libery
  Termin: 26 lutego 2014 r.
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
  Strona internetowa konferencji: http://www.wsb.edu.pl/index.php?p=new&idg=mg,100&id=5234&action=show

 

KONFERENCJE NAUKOWE 2013

 • Temat: Skuteczność i efektywność - współczesne rozwiązania w logistyce miejskiej i logistyce przedsiębiorstw a rozwój regionalny
  Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Termin: grudzień 2013 r.
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza

 • Temat: Konferencja Naukowa pt. „Współdziałanie terenowych organów administracji wojskowej i administracji województwa w sytuacjach kryzysowych”
  Organizatorzy:
  Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach
  Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych
  Termin: 28 listopada 2013 r.
  Miejsce: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  strona www: www.wsb.edu.pl/wspoldzialanie
 • Temat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Modele funkcjonowania współczesnego biznesu - teoria i praktyka" (IV edycja)
  Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Termin: 27 listopada 2013 r.
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
  strona www: www.wsb.edu.pl/biznes

 • Temat: Zarządzanie wartością przedsiębiorstw. Finanse - Strategie - Kompetencje (III edycja)
  Organizatorzy:
  Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  TAURON Polska Energia,
  Termin: 27 listopada 2013 r.
  Miejsce: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  strona www: www.wsb.edu.pl/zwp
 • Temat: I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury”
  Organizatorzy: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wydział Zamiejscowy w Cieszynie
  Termin: 15-16 listopada 2013 r.
  Miejsce: Cieszyn
  strona www: wsb.edu.pl/kultura
 • Temat: XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa SOCJALIA 2013

  „Człowiek w obliczu wielkiej zmiany – wyzwania dla subdyscyplin współczesnej pedagogiki”
  Organizatorzy:
  Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Univezita v Hradec Králové
  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  Termin: 21-22 października 2013 r.
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza, Cieszyn, Ustroń-Zawodzie
  strona www: www.wsb.edu.pl/socialia

 • Temat: Studencka Konferencja Naukowa „Informatyka a innowacja. Współczesne wyzwania gospodarki i biznesu”
  Organizatorzy:
  Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów, Informatyczne Koło Naukowe oraz Samorząd Studencki.
  Termin: 6-7 czerwca 2013 r.
  Miejsce: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  strona www: http://www.wsb.edu.pl/index.php?p=new&idg=sa,487&id=3462&action=show
 • Temat: I Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Edukacja i gospodarka w dobie globalizacji"
  Organizator: Katedra Pedagogiki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dubnicki Instytut Technologiczny
  Termin: 15-16 maja 2013 r.
  Miejsce: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  strona www: http://www.wsb.edu.pl/globalizacja
 • Temat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Internet w Społeczeństwie Informacyjnym" (edycja VIII)
  Organizatorzy:
  Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN w Gliwicach
  Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii w Warszawie
  Termin: 25-26 kwietnia 2013 r.
  Miejsce: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  strona www: www.iwsi.pl
 • Temat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "WWW. Człowiek w cyberprzestrzeni. Konteksty pedagogiczne i społeczne"
  Organizatorzy:
  Katedra Pedagogiki oraz Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Katedra pedagogiky a andragogiky Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě
  Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
  Termin: 12-13 marca 2013 r.
  Miejsce: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  strona www: http://www.wsb.edu.pl/cyberprzestrzen2013
 • Temat: Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Informacja w świecie cyfrowym. Technologia - Zarządzanie - Edukacja" (V edycja)
  Organizator: Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Termin: 7-8 marca 2013 r.
  Miejsce: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  strona www: http://informacjacyfrowa.wsb.edu.pl/conference.php

KONFERENCJE NAUKOWE 2012

 • Temat: Konferencja Naukowa pt. "Nauka w służbie inżynierii produkcji" (II edycja)
  Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wydział Zamiejscowy w Cieszynie
  Termin: 18 grudnia 2012 r.
  Miejsce: Cieszyn
  strona www: http://www.wsb.edu.pl/index.php?p=new&idg=wc,387&id=3094&action=show
 • Temat: I Dzień Otwarty Ochrony Danych Osobowych i Prawa do Prywatności, Konferencja pt. „Prawo nowych technologii w zakresie ochrony danych osobowych i prawa do prywatności”
  Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, GIODO, Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
  Termin: 22 listopada 2012 r.
  Miejsce: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  strona www: www.wsb.edu.pl/index.php?idg=Giod
 • Temat: Modele funkcjonowania współczesnego biznesu - teoria i praktyka (edycja III)
  Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Termin: 14 czerwca 2012 r.
  Miejsce: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  strona www: www.wsb.edu.pl/biznes
 • Temat: Zarządzanie wartością przedsiębiorstw. Finanse - Strategie - Kompetencje (II edycja)
  Organizatorzy:
  Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
  TAURON Polska Energia,
  Termin: 1 czerwca 2012 r.
  Miejsce: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  strona www: www.wsb.edu.pl/zwp
 • Temat: Multimedia w świecie dziecka. Konteksty pedagogiczne i społeczne
  Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
  Termin: 22-23 maja 2012 r.
  Miejsce: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  strona www: www.wsb.edu.pl/multimedia
 • Temat: Nie daj się okraść – czyli jak zabezpieczyć firmę przed oszustwami w transporcie
  Organizator: Kampania "Rzetelny Przewoźnik", Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
  Termin: 15 maja 2012 r.
  Miejsce: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  strona www: http://www.rzetelnyprzewoznik.pl/konferencja
 • Temat: IT.CAMP – Efektywne rozwiązania wirtualizacji
  Organizator: Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
  Termin: 14 maja 2012 r.
  Miejsce: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  strona www: http://www.wsb.edu.pl/index.php?idg=sa
 • Temat: Informacja w świecie cyfrowym. Cyfrowy zasób dla nauki
  Organizator: Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
  Termin: 23 kwietnia 2012 r.
  Miejsce: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  strona www: http://informacjacyfrowa.wsb.edu.pl/conference.php
 • Temat: Konferencja "Flexi Pracodawca - Flexi Pracownik" Śląska Kampania Promocyjno Informacyjna na rzecz idei Flexicurity
  Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
  Termin: 20 kwietnia 2012 r.
  Miejsce: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  strona www: http://www.wsb.edu.pl/index.php?p=new&idg=ds,102&id=2256&action=show
 • Temat: II Edycja Wojewódzkiego Programu Pilotażu Międzynarodowego Projektu „Twórcza informatyka z Baltie 2012”
  Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
  Termin: 21 lutego 2012 r.
  Miejsce: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  strona www: http://kiss.pl/baltie2012.htm
 • Temat: Internet w społeczeństwie informacyjnym (edycja VII)
  Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
  Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN w Gliwicach,
  Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii,
  Termin: 16-17 lutego 2012 r.
  Miejsce: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  strona www: www.iwsi.pl

KONFERENCJE NAUKOWE 2011

 • Temat: Modele funkcjonowania współczesnego biznesu-teoria i praktyka (edycja II)
  Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Termin: 14 czerwca 2011 roku
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
  strona www: http://www.wsb.edu.pl/archiw,m,mfwb,1036,1037

 • Temat: Zarządzanie wartością przedsiębiorstw. Strategie- Ryzyko- Finanse
  Organizatorzy:
  Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
  Tauron Polska Energia,
  Termin: 19 kwietnia 2011 roku
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
  strona www: http://www.wsb.edu.pl/index.php?p=m&idg=test,1072,1073

KONFERENCJE NAUKOWE 2010

 • Temat: Ciągłość działania komputerowych systemów zarządzania i sterowania
  Organizatorzy:
  Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
  Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii z siedzibą w Warszawie,
  Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach
  Termin: 7 października 2010 roku
  Miejsce: Katowice
 • Temat: Modele funkcjonowania współczesnego Biznesu-teoria i praktyka
  Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Termin: 10 czerwca 2010 roku
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza

KONFERENCJE NAUKOWE 2009

 • Temat: Internet w społeczeństwie informacyjnym - VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa
  Organizatorzy:
  Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
  Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN Gliwice,
  Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii w Warszawie
  Termin: 26-28 listopada 2009 roku
  Miejsce: Ustroń
 • Temat: Konferencja Międzynarodowa: Federalizm Belgijski: Region Walonii, Region Brukseli-Stolicy i Wspólnota Francuska Belgii
  Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Termin: 15 maja 2009 roku
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
 • Temat: III Euroregionalna Konferencja Trzeci wiek - czas spełnienia czy czas rozczarowań
  Organizatorzy:
  Komitet Rozwoju Zagłębia
  Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Katedra Psychologii Uniwersytetu Śląskiego
  Oddział Geriatryczno-Rehabilitacyjny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 w Sosnowcu
  Oddział Geriatrii SPSK Nr 7 ŚUM w Katowicach GCM
  Oddział Chorób Wewnętrznych Szpitala im. Dr J. Rostka w Chorzowie
  Termin: 7-9 kwietnia 2009 roku
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
 • Temat: Informacja w świecie cyfrowym. Informacja a innowacja
  Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Termin: 16 marca 2009 roku
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Project Management 2018"
  Organizatorzy: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Termin: 23 marca 2018 r.
  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
  Strona konferencji: www.wsb.edu.pl/pm18

 

  

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji