Koszty udziału / Konferenční poplatek / Conference fee

Opłata

Forma udziału w konferencji

400 zł

Udział w konferencji wraz z publikacją artykułu (opłata obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, publikację w recenzowanym wydawnictwie, przerwy kawowe, obiad)

300 zł

Publikacja artykułu bez uczestnictwa w konferencji

200 zł

Udział w konferencji bez publikacji artykułu (opłata obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad)


Publikacja

 

Zapraszamy do przesyłania artykułów w języku polskim, czeskim i angielskim. W wyniku konferencji powstanie recenzowana monografia naukowa (4 punkty).

 

Numer konta, na które należy przelać opłatę konferencyjną;
nr rachunku: 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554 z dopiskiem „instytucje kultury”

 

Konferenční poplatek

 

 

Poplatek

Forma účasti na konferenci

100 €

Účast na konferenci spolu s publikací příspěvku (poplatek zahrnuje: účast na konferenci, materiály ke konferenci, recenzovanou publikaci, občerstvení, oběd)

75 €

Publikace článku bez účasti na konferenci

50 €

Účast na konferenci bez publikace článku (poplatek zahrnuje:  účast na konferenci, materiály ke konferenci, občerstvení, oběd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Publikace


Zveme Vás k zasílání příspěvků v polském, českém a anglickém jazyce. Výsledkem konference bude recenzovaná vědecká monografie (4 body).

 

ING Bank Śląski SA: 05 1050 1227 1000 0023 3028 9576

SWIFT:  INGBPLPW

"Oblasti Kultury"

 

Conference fee

 

 Fee

Form of participation in the conference

100 €

Participation in the conference with publication of an article (the fee includes: participation in the conference, conference materials, publication in a reviewed edition, coffee breaks, lunch)

 

75 €

Publication of an article without participation in the conference

 

50 €

Participation in the conference without publication of an article (the fee includes: participation in the conference, conference materials, coffee breaks, lunch)

 


Publications

 

We shall await the articles in Polish, Czech and English. The reviewed scientific monograph (4 points) shall be prepared with reference to the conference.

 

Please transfer the conference fee to the following account:

ING Bank Śląski, Branch in Dąbrowa Górnicza, account no: 05 1050 1227 1000 0023 3028 9576; SWIFT:  INGBPLPW

Transfer title: Conference – Contemporary Problems of Marketing and Management in the Institutions of Culture” 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji