Informacje

PROGRAM Executive Education: Kreowanie Marki i Sukcesu Biznesowego WSB Executive- Nowość

Atuty Programu Executive Education:

Nasze programy executive education WSB Executive uczą wzorców, koncepcji, podejść i narzędzi praktycznych, które doprowadziły do realnej przewagi menedżerów i odpowiednio wzmacniane, mają największy wpływ na dalszy sukces osobisty i biznesowy decydentów i zarządzających biorących udział w zajęciach.

 

Zapisz się

Executive Education:

 

Program ,,Kreowania Marki i Sukcesu Biznesowego” jest programem executive education . Wspiera on zarządzających i przedsiębiorców w ich sukcesie osobistym, biznesowym i rynkowym. Pozwala na przekraczanie wyrastających na ich drodze barier. Uczy nowych, efektywnych postaw i skutecznych zachowań. Wskazuje, gdzie poszukiwać wsparcia w sytuacjach kryzysowych i momentach przełomowych. Oferuje alternatywne modele podejmowania decyzji w organizacji, instytucji i firmie. Poszerza repertuar zarządczy decydentów biznesowych. Wspomaga w przygotowaniu i przeprowadzeniu rozwoju kolejnych pokoleń menedżerów i godnych nas następców.

 

Rekomendacja partnera:

Krzysztof TarkaProgramy Executive Education WSB Executive, w tym Kreowanie Marki i Sukcesu Biznesowego, oparte są o ponad dwadzieścia lat doświadczeń i pracy z zespołami menedżerskimi firm, instytucji i organizacji. Pracy z decydentami i zarządzającymi, którzy budowali i utrzymywali szybki, trwały i harmonijny wzrost swoich marek, biznesów, zespołów i ludzi. I tymi, którzy w obliczu barier tracili energię, impet i motywację do działania. Co ciekawe, obie grupy szefów napotykały na podobne wyzwania: spadek udziałów marki w rynku, wejście na rynek agresywnego konkurenta, groźba wrogiego przejęcia, spowolnienie wzrostu obiecującego biznesu, odejścia kadry menedżerskiej, konflikty kulturowe po potencjalnie korzystnej fuzji. To, co różni zarządzających to modele działania, na których się opierają, podejścia do barier, postawy wobec wyzwań i wynikające z nich skuteczne lub mniej zachowania menedżerskie. Programy WSB Executive przekazują rzeczywiste wzorce sukcesu, w miejsce mitów. Uczą efektywnych podejść, oferują sprawdzone narzędzia, wzmacniają pozytywne postawy, rozwijają przełomowe zachowania. Dla sukcesu Państwa oraz Państwa marki i biznesu.

                                                                                                                                               
Prowadzący: Krzysztof Tarka                                                                                                                                       
Partner, Executive/ Tarka Executive’s

 Adresaci programu Executive Education:

 

Program adresowany do przedsiębiorców-właścicieli małych, średnich i dużych firm oraz szefów kluczowych funkcji - menedżerów wyższego szczebla odpowiedzialnych za markę i budowanie wzrostu biznesu. Zapraszamy zarządzających z  przedsiębiorstw prywatnych, spółek giełdowych polskich i korporacji międzynarodowych, instytucji rządowych i samorządowych.

 

Od kandydatów wymagamy co najmniej 4 lat doświadczenia w sprawowaniu funkcji menedżerskiej. Z każdym z zainteresowanych menedżerów przeprowadzany jest indywidualny wywiad potrzeb przez Senior Eksperta Executive.

Główny partner Kierunku:

 

Executive wspiera zespoły zarządzające we wzroście biznesów. Skupiamy się na rozwoju przywództwa (leadership development), zmianie organizacji (organisational  change) oraz ekspansji marki (brand expansion). Prowadzimy interwencje doradcze, badania zarządzania i edukację menedżerską. Nasza misją jest trwały harmonijny wzrost naszych klientów – ich marek, biznesów i rynków.

 

Zajęcia oparte są o oryginalny model zarządzania BRAND VORTEXTM, opracowany przez Krzysztofa Tarka, Wspólnika w Executive na podstawie badań zarządzania interwencji doradczych dla kadry właścicielskiej i decydentów biznesowych.  Model  BRAND VORTEXTM  został oparty o wywiady Duma Marki TM, w których udział wzięli właściciele i zarządzający marek i biznesów m.in.: Prezes M. Kwieciński, Akson Studio, Prezes W. Sobieraj, Alior Bank, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej A. Blikle, Blikle, Prezes P. Poławska, Clarena, Prezes H. Orfinger, Dr Irena Eris, Prezes G. Dzik, Impel, Prezes H. Wirth, KGHM, Dyrektor Generalny T. Rasztawicki, Nałęczowianka, Prezes J. Michniuk, Selena, Wiceprezes T. Ślęzak, Work Service.

Program:

 

Kreowanie Marki i Sukcesu Biznesowego obejmuje sześć przełomowych modułów/ warsztatów, które pozwalają na przepracowanie zagadnień kluczowych dla osobistego i biznesowego sukcesu zarządzającego w erze pełzającego kryzysu i hiper-konkurencji.

I. Przedmioty/ moduły wiodące (trzon programu executive education WSB Executive):

  • POTRZEBY/ Budowanie pozytywnego doświadczenia klienta 16h
  • WIZERUNEK/ Koncentracja strategiczna na dostarczeniu obietnicy marki 16h
  • OPINIA/ Angażowanie pracowników na rzecz marki 16h
  • OPAKOWANIE/ Przekaz i prezentacja rynkowa firmy  16h
  • KOMPETENCJE/ Zarządzanie talentami kluczowymi dla sukcesu biznesu 16h
  • PIENIĄDZE/ Budowanie wartości rynkowej i finansowej marki i biznesu 16h

 

Program obejmuje sześć modułów wiodących po 16 godzin zajęć, w sumie 96 godzin zajęć w programie.

Każdy z czterech modułów zaawansowanych trwa 16 godzin.


Przy jednorazowej opłacie za całość programu z góry, koszt udziału w programie wynosi 20.000 zł.

W przypadku płatności ratalnych, opłata za udział w programie wynosi 2 x 11.500 zł.

 

Uczestnicy naszego programu Executive education mają również możliwość skorzystania z czterech, wysoce zaawansowanych modułów rozwojowych

tzw. short focused programmes :

II. Przedmioty/ moduły zaawansowane (indywidualnie zamawiane przez Uczestników):

 

  • WARTOŚCI/ Budowanie marki i wizerunku na wartościach osobistych 16h
  • EMOCJE/ Kreowanie pozytywnych emocji u odbiorców wizerunku 16h
  • ASPIRACJE/ Zarządzanie aspiracjami właścicieli, udziałowców inwestorów 16h
  • SYMBOLIKA/ Kreacja symboliki firmy i organizacji dla sukcesu rynkowego 16h

        Każdy moduł jest  fakultatywny w formie indywidualnego doradztwa. Opłata za jeden moduł wynosi 3.700 zł.

 

III.  Każda edycja Programu zakończona będzie Modułem Zaawansowanym służącym rozwiązaniu osobistego wyzwania biznesowego przez danego Słuchacza/ Uczestnika – przy wsparciu Prowadzącego/ Senior Eksperta.

 

Poszczególni Słuchacze/ Uczestnicy Programu wybierać będą indywidualne wyzwania i Prowadzącego/ Senior Eksperta do pracy osobistej.

Metody pracy:

 

Każdy z 6 modułów wiodących i 4 modułów zaawansowanych ma opartą na interakcji menedżerów i prowadzącego Senior Eksperta formułę warsztatową. W ramach modułów/ warsztatów Uczestnicy dokonują analizy studiów przypadków biznesowych i zarządczych. Biorą udział w grach symulacyjnych służące poznaniu wyzwań, dynamiki i metod rozwiązywania problemów biznesowych. Prowadzą grupowe i indywidualne sesje podejmowanie decyzji biznesowych. Poznają najnowocześniejsze i sprawdzone podejścia, techniki i narzędzia zarządcze. Zaangażowani są w mentoring i coaching - grupowy i indywidualny.

 

Wykładowcy:

 

Prowadzącymi zajęcia są wysocy rangą menedżerowie – Senior Eksperci Executive, którzy wyróżniają się na tle polskiego rynku, jako uznani specjaliści w zagadnieniach obejmujących poszczególne moduły. Każdy z prowadzących odniósł udokumentowany sukces biznesowy w obszarze, którego dotyczy prowadzony przez niego warsztat.

 

 

Wśród wykładowców:

 

 

Robert Baranowski
Ekspert z 20-letnim doświadczeniem biznesowym w zakresie budowania struktur sprzedażowych, relacji rynkowych i długoterminowej obsługi Klienta, rozpoznania potrzeb i kompleksowych usług, rekrutacji i szkolenia pracowników działających w obszarze pozyskiwania klientów prestiżowych. Wykładowca i trener. Dyrektor Regionalny w Global Investment Group, Sales Dyrektor w New Direct Ltd.  

 

Jacek Królik
Ekspert w obszarze rozwoju organizacji, budowania teamu managerskiego i Value Based. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania firmami, szczególnie w branży firm professional services. Ekspert w zakresie budowania strategii wzrostu opartych na IT. Założyciel i wspólnik w Infovide-Matrix.

Jarosław Wojtasik
Ekspert Executive w obszarze wizji i wartości w biznesie,  budowania i rozwoju efektywnej rynkowo kultury korporacyjnej, specjalista w zakresie finansów korporacyjnych oraz finansowania projektów.
Broker ubezpieczeniowy, współzałożyciel i współtwórca sukcesu Brokers Union Sp. z o.o. 

 

Przemysław Wasilewski
Ekspert w zakresie finansów przedsiębiorstwa, pozyskiwania kapitału i zarządzania wartością. Dyrektor Kontrolingu Finansowego w PGE, wcześniej Szef Relacji Inwestorskich i Wicedyrektor Skarbu w PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A.

 

Jacek Pawlak
Ekspert Executive z 20-letnim doświadczeniem w zakresie tworzenia i komunikacji rynkowej marek. Autor
 i współautor wielu znanych kampanii reklamowych.
Copywriter pracujący dla Apple. Członek Rady Marek Superbrands V i VI, Członek zarządu Klubu Twórców Reklamy.

 

Krzysztof Tarka
Ekspert w obszarze rozwoju organizacji, zespołów zarządzających i decydentów dla ekspansji rynkowej marek. Partner w Executive, twórca i lider podyplomowych studiów menedżerskich oraz programów executive. Menedżer Praktyki w HayGroup, Właściciel MAIN, oraz Lider Biznesu Human Capital Advisory Services.

 

Joanna Szewczyk
Ekspert w dziedzinie budowania i wdrażania strategii biznesowej przedsiębiorstw oraz prowadzenia projektów strategicznych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczo-audytorskiej KPMG, gdzie współpracowała, m.in. z PZU i Telekomunikacją Polską w zakresie strategii biznesowych.

 

 

Partner kierunku:


Executive
Executive wspiera zespoły zarządzające we wzroście biznesów. Skupia się na rozwoju przywództwa (leadership development), rozwoju organizacji (organisational development) oraz rozwoju marek (brand development). Firma prowadzi interwencje doradcze, badania zarządzania i edukację menedżerską.

 

Klienci Executive to największe i najbardziej dynamiczne polskie, europejskie i globalne biznesy, kadra decyzyjna i zarządzająca firm, instytucji i organizacji: właściciele, prezesi, członkowe zarządu oraz kluczowi dyrektorzy funkcjonalni  – władni kreować wizję, podejmować decyzje strategiczne i formułować taktyki rynkowe, organizacyjne i ludzkie.

 

Więcej informacji na stronie www.executive.com.pl

Powrót do: Start » Studia podyplomowe » Kierunki studiów podyplomowych » studia z zakresu zarządzania

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji