Informacje

Logistyka i transport

Zapisz się - studia niestacjonarne

 

Studia w Żywcu

 

Specjalność na kierunku Zarządzanie
tryb studiów: studia inżynierskie lub licencackie niestacjonarne - do wyboru
czas trwania: 7 semestrów ; studia I-go stopnia (3 i pół roku)

Program studiów w ramach specjalności Logistyka i transport łączy wszechstronną wiedze teoretyczną z zakresu planowania, organizowania i realizacji działań logistycznych ze specjalistycznymi umiejętnościami, pozwalającymi w przyszłości zajmować stanowiska analityków i menedżerów różnych szczebli zarządzania procesami logistycznymi.

Absolwent tej specjalności posiada wiedzę z zakresu:

- specyfiki logistyki produkcji,
- podstaw zarządzania przedsiębiorstwem transportowym,
- podstaw projektowania systemów logistycznych,
- rozwiązywania problemów logistycznych dotyczących prognozowania i zarządzania zapasami w złożonych sytuacjach decyzyjnych,
- zasad, prawidłowości i instrumentów rynku usług transportowo-spedycyjno-logistycznych,

Absolwent dysponuje umiejętnościami pozwalającymi:

- przygotowania procesu transportowego,
- charakterystyki parametrów infrastruktury technicznej transportu,
- wykorzystania właściwych technik prognostycznych oraz efektywnych metod zarządzania zapasami w sferze zaopatrzenia i dystrybucji,
- zastosowania właściwych metod optymalizacyjnych w zarządzaniu procesami logistycznymi,
- posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego.

Gdzie szukać pracy?

Absolwenci specjalności logistyka i transport są przygotowani do pracy: w przedsiębiorstwach produkcyjnych – zajmując się koordynacją zaopatrzenia i dystrybucji towarów, w firmach logistycznych, w hurtowniach i różnego typu przedsiębiorstwach handlowych jako koordynatorzy przepływu towarów od producenta na rynek, w dużych sieciach handlowych, w magazynach regionalnych i centralnych, centralach dystrybucji i kompleksowych centrach logistycznych, jako przedsiębiorcy pracujący na własny rachunek, prowadzący firmę logistyczną, hurtownię czy sklep.
W ramach zajęć studenci biorą udział w wizytach studyjnych, które pozwalają zobaczyć jak w praktyce wygląda rozwiązywanie problemów logistycznych w konkretnym zakładzie pracy. Np. wizyty w sieciach handlowych, posiadających rozbudowany system magazynów, umożliwiają studentom zapoznanie się z rozwiązaniami rzeczywistych problemów związanych z logistyką zaopatrzenia. 

Nasi partnerzy


Uniwersytet Dziecięcy w Żywcu


Miejskie Centrum Kultury w Żywcu

szczegóły na: www.wsb.edu.pl/udz

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji