Informacje

Logopedia

Wybierz studia podyplomowe realizowane na najwyższym poziomie.

Atuty kierunku "Logopedia":

- nabycie  uprawnień i kompetencji do podjęcia pracy w zawodzie logopedy w placówkach medycznych, oświatowych oraz pomocy społecznej, zgodnie z etycznymi zasadami udzielania takiej pomocy;

- ćwiczenia laboratoryjne i praktyki logopedyczne prowadzone w specjalistycznych ośrodkach typu: szpitale, szkoły, ośrodki szkolno - wychowawcze, poradnie;

- ukończenie studiów daje uprawnienia do zakładania własnych gabinetów logopedycznych.

 

Zapisz się

 

 

 


Rekomendacja wykładowcy:

„Nieprawidłowo ukształtowana komunikacja, mowa czy język mogą w znacznym stopniu utrudniać osiąganie celów życiowych „dużego i małego Człowieka”. Nauką podejmującą całość zagadnień związanych z komunikacją językową jest logopedia. Specjaliści logopedzi podejmują działania w zakresie ogólnej i szczegółowej diagnozy i terapii zaburzeń komunikacji, tj. nabywania kompetencji językowych oraz komunikacyjnych, a także skutków zaburzeń, które mogą im towarzyszyć”.

Bogusława Michalik

Neurologopeda

Zespół Szkół Specjalnych nr 6 w Dąbrowie Górniczej

CEL:

 

Celem studiów jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu logopedy. W kształceniu kładziemy nacisk na aspekty psychologiczne w terapii mowy. Naszym atutem jest wysoko kwalifikowana kadra wykładowców z wieloletnią praktyką.

Studia zapewniają pełne przygotowanie teoretyczne oraz intensywną, aktywną formę praktyki zawodowej, umożliwiającą absolwentom prowadzenie samodzielnej terapii poważnych zaburzeń mowy.

UCZESTNICY:

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych a także osób z wykształceniem medycznym. Kandydaci na studia składają  dodatkowo Zaświadczenie od logopedy, foniatry lub laryngologa o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.

KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE:

Absolwenci studiów będą przygotowani do profesjonalnego postępowania logopedycznego, a w szczególności: zdobędą wiedzę z zakresu m. in. kształtowania się mowy i psychologii rozwojowej, fonetyki i nauki o języku. posiądą umiejętność diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy. Studia przygotowują do wykonywania zawodu logopedy dyplomowanego w placówkach przedszkolnych, szkołach, szkołach specjalnych, poradniach pedagogiczno - psychologicznych, gabinetach logopedycznych oraz szpitalach i przychodniach specjalistycznych.  

WYKŁADOWCY:

Wykłady i ćwiczenia prowadzone będą przez logopedów, psychologów, terapeutów, lekarzy, praktyków na co dzień zajmujących się tematyką logopedii.

Wśród kadry:

mgr Elżbieta Skrzypiec-Kucharzewska- Logopeda Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Siemianowicach Śląskich

dr hab. Małgorzata Janas-Kozik- Specjalista psychiatrii wieku rozwojowego, chorób dzieci

dr Michał Bitniok-Starszy asystent Oddziału Klinicznego neurochirurgii i neurologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Centrum Urazowe nr 5 w Sosnowcu, Neurologopeda kliniczny, Logopeda-specjalista II stopnia,

mgr Józef Oczadły-Logopeda, nauczyciel akademicki, pełni funkcję logopedy w ośrodkach rehabilitacyjno-oświatowych, w ośrodkach terapii nerwic, w przedszkolach, szkołach, w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych,

mgr Danuta Karaś-Logopeda, Neurologopeda, Surdopedagog z ponad 11- letnim doświadczeniem zawodowym: szpitale, przychodnie, szkoły, poradnie pedagogiczno-psychologiczne.


PROGRAM:

1. Wprowadzenie do logopedii

2. Nauka o języku

3. Anatomia i fizjologia człowieka. Biologiczne podstawy mowy

4. Fonologia i fonetyka artykulacyjna

5. Elementy pedagogiki specjalnej

6. Psychologia rozwojowa i wychowawcza

7. Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka

8. Psychologia kliniczna

9. Neuropsychologia

10. Rozwój języka dziecka

11. Profilaktyka logopedyczna

12. Emisja głosu i dykcja. Autokorekcja

13. Dyslalia

14. Mowa dzieci z rozszczepem

15. Klasyfikacje zaburzeń w rozwoju mowy i języka.

16. Metody badań logopedycznych

17. Afazja, dysfazja

18. Dyzartria, anartia

19. Zaburzenie płynności mówienia

20. Dysleksja i dysgrafia

21. Mowa laryngektomowanych

22. Zaburzenia mowy dzieci upośledzonych umysłowo

23. Audiofonologia i foniatria

24. Zaburzenia mowy dzieci niedosłyszących i głuchych

25. Opóźniony rozwój mowy

26. Jąkanie

27. Zaburzenia komunikacji w autyzmie, Mutyzm i inne psychogenne oraz środowiskowe zaburzenia mowy

28. Psychologiczny aspekt działań logopedycznych

29.Terapia zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży z zaburzeniami w rozwoju mowy i terapia rodziny

30. Logorytmika, drama i inne metody usprawniające

31. Komunikacja wspomagająca i alternatywna

32. Diagnoza i terapia logopedyczna - seminarium

33. Praktyki

 

Studia kończą się napisaniem i złożeniem pracy końcowej, bez jej obrony.

Liczba godzin ogółem: 600

 

 

Bonifikaty - sprawdź, która jest dla Ciebie najbardziej korzystna!

5000

4060 

5000

4700 

5000

4700 

5000

4700 

5000

4765 

5000

4530 

5000

4530 

Wysokość opłaty za studia dla absolwentów WSB (Bonifikata 20%) Wysokość opłaty z studia dla grupy pracowników z jedniej firmy (czesne dla 1 pracownika)* Wysokość opłaty za studia po zniżce rodzinnej ostatnia rata (300zł)* Wysokość opłaty za studia po bonifikacie terminowej do 15 lipca 300zł** Wysokość opłaty za studia po bonifikacie urodzinowej 5% Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla nauczycieli, którzy podejmują naukę na studiach innych niż pedagogiczne 10% Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla pracowników służb mundurowych 10%

Informacja:

Czas trwania: 4 semestry

Opłata: 5000 zł/całość (Czesne płatne w 10 ratach. W dniu zapisu: 300zł, 8x550zł, 1x300zł)

Data rozpoczęcia: marzec 2014/październik

Zajęcia w:  WSB Dąbrowa Górnicza, WSB Cieszyn, WSB Olkusz, WSB Żywiec, WSB Kraków

Dni uczęszczania:  poniedziałki i wtorki w godzinach: 16:15-20:30


 

 

Powrót do: Start » Studia podyplomowe » Kierunki studiów podyplomowych » studia oświatowe - studia kwalifikacyjne

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji