Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

 

Logopedia

Ponad 10 lat doświadczenia w kształceniu logopedów i neurologopedów

LogopediaCzas trwania: 4 semestry

 

Rekomendacja wykładowcy:

„Nieprawidłowo ukształtowana komunikacja, mowa czy język mogą w znacznym stopniu utrudniać osiąganie celów życiowych „dużego i małego Człowieka”. Nauką podejmującą całość zagadnień związanych z komunikacją językową jest logopedia. Specjaliści logopedzi podejmują działania w zakresie ogólnej i szczegółowej diagnozy i terapii zaburzeń komunikacji, tj. nabywania kompetencji językowych oraz komunikacyjnych, a także skutków zaburzeń, które mogą im towarzyszyć”.

Bogusława Michalik

Neurologopeda

Zespół Szkół Specjalnych nr 6 w Dąbrowie Górniczej

CEL

 

Celem studiów jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu logopedy. W kształceniu kładziemy nacisk na aspekty psychologiczne w terapii mowy. Naszym atutem jest wysoko kwalifikowana kadra wykładowców z wieloletnią praktyką.

Studia zapewniają pełne przygotowanie teoretyczne oraz intensywną, aktywną formę praktyki zawodowej, umożliwiającą absolwentom prowadzenie samodzielnej terapii poważnych zaburzeń mowy.

UCZESTNICY

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych a także osób z wykształceniem medycznym. Kandydaci na studia składają  dodatkowo Zaświadczenie od logopedy, foniatry lub laryngologa o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.

KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE

Absolwenci studiów będą przygotowani do profesjonalnego postępowania logopedycznego, a w szczególności: zdobędą wiedzę z zakresu m. in. kształtowania się mowy i psychologii rozwojowej, fonetyki i nauki o języku. posiądą umiejętność diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy. Studia przygotowują do wykonywania zawodu logopedy dyplomowanego w placówkach przedszkolnych, szkołach, szkołach specjalnych, poradniach pedagogiczno - psychologicznych, gabinetach logopedycznych oraz szpitalach i przychodniach specjalistycznych.  

WYKŁADOWCY

Wykłady i ćwiczenia prowadzone będą przez logopedów, psychologów, terapeutów, lekarzy, praktyków na co dzień zajmujących się tematyką logopedii.

Wśród kadry:

 

mgr Elżbieta Skrzypiec-Kucharzewska - logopeda Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Siemianowicach Śląskich.

dr hab. Małgorzata Janas-Kozik -  specjalista psychiatrii wieku rozwojowego, chorób dzieci.

dr Marek Rachoń - trener, logopeda, doktor sztuki teatralnej. Uhonorowany wieloma nagrodami oraz wyróżnieniami m.in.: Nagrodę im. Leona Schillera (ogólnopolska nagroda aktorska przyznawana przez Związek Artystów Scen Polskich).

ATUTY KIERUNKU

  • nabycie  uprawnień i kompetencji do podjęcia pracy w zawodzie logopedy w placówkach medycznych, oświatowych oraz pomocy społecznej, zgodnie z etycznymi zasadami udzielania takiej pomocy,
  • ćwiczenia laboratoryjne i praktyki logopedyczne prowadzone w specjalistycznych ośrodkach typu: szpitale, szkoły, ośrodki szkolno - wychowawcze, poradnie,
  • ukończenie studiów daje uprawnienia do zakładania własnych gabinetów logopedycznych.

PROGRAM

1. Wprowadzenie do logopedii

2. Nauka o języku

3. Anatomia i fizjologia człowieka. Biologiczne podstawy mowy

4. Fonologia i fonetyka artykulacyjna

5. Elementy pedagogiki specjalnej

6. Psychologia rozwojowa i wychowawcza

7. Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka

8. Psychologia kliniczna

9. Neuropsychologia

10. Rozwój języka dziecka

11. Profilaktyka logopedyczna

12. Emisja głosu i dykcja. Autokorekcja

13. Dyslalia

14. Mowa dzieci z rozszczepem

15. Klasyfikacje zaburzeń w rozwoju mowy i języka.

16. Metody badań logopedycznych

17. Afazja, dysfazja

18. Dyzartria, anartia

19. Zaburzenie płynności mówienia

20. Dysleksja i dysgrafia

21. Mowa laryngektomowanych

22. Zaburzenia mowy dzieci upośledzonych umysłowo

23. Audiofonologia i foniatria

24. Zaburzenia mowy dzieci niedosłyszących i głuchych

25. Opóźniony rozwój mowy

26. Jąkanie

27. Zaburzenia komunikacji w autyzmie, Mutyzm i inne psychogenne oraz środowiskowe zaburzenia mowy

28. Psychologiczny aspekt działań logopedycznych

29.Terapia zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży z zaburzeniami w rozwoju mowy i terapia rodziny

30. Logorytmika, drama i inne metody usprawniające

31. Komunikacja wspomagająca i alternatywna

32. Diagnoza i terapia logopedyczna - seminarium

33. Praktyki

Studia kończą się napisaniem i złożeniem pracy końcowej, bez jej obrony.

 

Liczba godzin ogółem: 600

 

Więcej na stronie WWW

 

Powrót do: Start » Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w Cieszynie | WSB Cieszyn » Studia podyplomowe w Cieszynie » Kwalifikacyjne studia oświatowe

 

Nasi partnerzy