Informacje

Marketing i zarządzanie sprzedażą

 

Zapisz się - studia niestacjonarne

 

 

 

Studia w Żywcu

Marketing i zarządzanie sprzedażą - kierunek Zarządzanie

Specjalność na kierunku Zarządzanie
tryb studiów: studia licencjackie niestacjonarne;
czas trwania: 3 lata (6 semestrów) ; studia I-go stopnia

 

Studia na specjalności marketing i zarządzanie sprzedażą skupiają się na zagadnieniach związanych z działaniami marketingowymi przedsiębiorstw, instytucji i organizacji. Dają wykształcenie pozwalające podjąć przace w działach marketingu i/lub sprzedaży przedsiebiorstw każdej branży. Oprócz wiedzy teoretycznej studenci zdobywają praktyczne umiejętności.

Absolwent specjalności  posiada wiedzę z zakresu:

 • zachowań rynkowych konsumentów,
 • wykorzystania podstawowych narzędzi promotion-mix,
 • marketingu usług i handlu,
 • psychospołecznych aspektów reklamy,
 • specyfiki reklamy w Internecie,
 • zasad i prawidłowości w zakresie wykorzystania instrumentów PR,
 • reklamy i promocji sprzedaży,
 • planowania kampanii reklamowych i akcji promocyjnych,
 • planowania i realizacji działań merchandisingowych,
 • analizy rynku w różnych przekrojach,
 • planowania i realizacji badań marketingowych,
 • strategii marketingowych i konkurencji,

Absolwent specjalności  dysponuje umiejętnościami pozwalającymi:

 • identyfikować potrzeby klientów,
 • przygotować i ocenić skuteczność stosowanych strategii marketingowych,
 • stworzyć kompozycję narzędzi promocji,
 • profesjonalnie wykorzystać Internet w działaniach PR,
 • zaprojektować koncepcję kampanii marketingowej w Internecie,
 • przeprowadzać badania marketingowe, zaprojektować skuteczny przekaz reklamowy,
 • wykorzystywać instrumenty marketingowe w walce o klientów,
 • przygotowywać skuteczne programy komunikacji z klientem,
 • stosować w praktyce instrumenty sprzedaży,
 • przygotować plan marketingowy.

Cechuje się etyczną społeczną odpowiedzialnością zawodową.

Przykładowe przedmioty realizowane w ramach specjalności:

 

Zachowania konsumentów
Strategie i plany marketingowe
Marketing usług i handlu
CRM
Public Relations
Psychologiczne aspekty reklamy i handlu
E-marketing

Certyfikaty

Absolwenci kierunku zarządzanie specjalności marketing i zarządzanie sprzedażą mają możliwość uzyskania certyfikatu SPSS. SPSS to system do statystycznej analizy danych. Akredytacji podlegają zajęcia, w ramach których studenci poznają zasady korzystania z programu SPSS - warsztaty komputerowe i narzędzia informatyczne w analizie danych.

Wszyscy studenci uczestniczący w akredytowanych zajęciach po ich zaliczeniu na ocenę co najmniej dobrą uzyskują certyfikat SPSS technology junior expert, a 3 studentów, którzy zaliczą test zewnętrzny - certyfikat SPSS technology expert.

Koszt certyfikatu dla studenta - 0 zł (w przypadku certyfikatu technology expert konieczność pokrycia kosztów dojazdu na egzamin).

 

Gdzie szukać pracy?

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy w: działach marketingu przedsiębiorstw, działach Public Relations, agencjach reklamowych, instytutach badawczych, gdzie zajmą się badaniem rynku, zachowań nabywców, przeprowadzaniem badań ilościowych i jakościowych; jako rzecznicy prasowi w różnych firmach i instytucjach, a także w działach prasowych różnego rodzaju instytucji

Specjalność na kierunku Zarządzanie
tryb studiów: studia licencjackie niestacjonarne;
czas trwania: 3 lata (6 semestrów) ; studia I-go stopnia

 

Studia na specjalności marketing i zarządzanie sprzedażą skupiają się na zagadnieniach
związanych z działaniami marketingowymi przedsiębiorstw, instytucji i organizacji.

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • zachowań rynkowych konsumentów,▶ marketingu usług i handlu,
 • reklamy i promocji sprzedaży,
 • metod i technik skutecznej sprzedaży,
 • planowania i realizacji działań merchandisingowych.

Dysponuje umiejętnościami pozwalającymi:

 • przygotowywać skuteczne programy komunikacji z klientem,▶ stosować w praktyce instrumenty sprzedaży,
 • przeprowadzać badania marketingowe i rynkowe,
 • wprowadzać nowe produkty na rynek,
 • dokonywać analiz skuteczności sprzedaży,
 • przygotowywać plan marketingowy.

Gdzie szukać pracy?

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy w działach marketingu i sprzedaży przedsiębiorstw oraz w agencjach reklamowych. Mogą również prowadzić własne firmy produkcyjne i handlowe. Będą gotowi do pracy na takich stanowiskach jak: kierownik działu sprzedaży, specjalista ds. obsługi klienta, analityk rynku, przedstawiciel handlowy oraz menadżer marki.

 

W ramach zajęć studenci otrzymują zaświadczenie, potwierdzające umiejętność korzystania z programu SIMPLE CRM, wykorzystywanego jako narzędzie zarządzania relacjami z klientem. 

Nasi partnerzy


Uniwersytet Dziecięcy w Żywcu


Miejskie Centrum Kultury w Żywcu

szczegóły na: www.wsb.edu.pl/udz

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji