Informacje

Menedżerskie studia podyplomowe-Executive MBA

Atuty kierunku:

- Certyfikaty potwierdzające ukończenie konkretnych modułów programowych, wydane przez Doradztwo Personalne Menedżer, Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Rozwiń Skrzydła,
- interdyscyplinarność, wyrażająca się w połączeniu wiedzy z różnych zakresów w jednym programie dydaktycznym,
- partnerstwo z instytucjami kluczowymi dla konkretnych modułów programowych,
- przekazanie słuchaczom konkretnych umiejętności i narzędzi menadżerskich w ramach poszczególnych modułów programowych (np. model rozmowy oceniającej, model rozmowy dyscyplinującej, plan delegowania obowiązków z uwzględnieniem w konkretnych pracowników, ankiety dla pracowników dotyczące źródeł motywacji, model udzielania informacji zwrotnej - na konkretnych przykładach poszczególnych pracowników),
- praktyczna forma egzaminu kończącego studia, polegająca na koncepcji oraz wdrożeniu projektu biznesowego w wybranym obszarze kluczowym (np. zaprojektowanie i wdrożenie systemu ocen pracowniczych w firmie, koncepcja biznesplanu wprowadzającego nowy produkt na rynek, budowa programu lojalnościowego dla wybranej grupy klientów).

 

Zapisz się

Eksperci:

 

Roman Mlodkowski  Marek Zuber dr Marcin Lis

Roman Młodkowski
dziennikarz ekonomiczny,

manager

 

Manager w mediach i dziennikarz biznesowy.Twórca, Redaktor Naczelny i Dyrektor TVN CNBC (2007 - 2013), wcześniej Szef Redakcji Biznesowej TVN24 (2011 - 2007). Absolwent Advanced Management Program IESE BusinessSchool i Nauk Politycznych UW. Autor licznych formatów telewizyjnych,w tym popularnego przez wiele lat magazynu Firma. Prowadzący moduł: praktyka innowacji

 

Marek Zuber
 ekonomista, analityk, ekspert

i doradca finansowy

 

Ekonomista i analityk w Banku

Przemysłowo-Handlowym, banku BPH – PBK.  Następnie był związany z firmami: TMS oraz Internetowy Dom Maklerski S.A, jako główny ekonomista. W 2005 rokuzostał szefem doradców ekonomicznych

premiera Kazimierza Marcinkiewicza. Felietonista tygodnia Parkiet oraz stały ekspert TVN CNBC. Laureat nagrody „Doradcy Politycznego Roku 2006”. Prowadzący moduł: ekonomia menadżerska.

dr Marcin Lis

Doktor nauk technicznych, ekspert w zakresie systemów jakości, zarządzania projektamii innowacjami, systemów zintegrowanych, pracownik naukowo- dydaktyczny Wyższe Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

 Posiada bogate doświadczenie korporacyjne (ponad 15 letnie) zdobyte w międzynarodowych firmach usługowych; był zatrudniony na kluczowych stanowiskach menedżerskich związanych z zarządzaniem jakością i procesami, marketingiem zarządzaniem projektami oraz obsługą klienta.

Pełnił funkcje menedżerskie na uczelni wyższej, m.in. Dziekana Wydziału Zarządzania, Dziekana Wydziału Nauk Technicznych, obecnie pełni funkcje Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia oraz Dyrektora Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Prowadzi wykłady dla studentów studiów I i II stopnia i na studiach podyplomowych, jest promotorem prac dyplomowych. Swoje doświadczenia menedżerskie wprowadza do zajęć dydaktycznych, co stanowi dużą wartość praktyczną dla studentów.

Obecnie Prorektor ds. Rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

 

 

Cel:

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy, niezbędnej w zarządzaniu współczesną firmą, oraz doskonalenie kwalifikacji kierowniczych kluczowych w sprawnym kierowaniu zespołami ludzkimi. Menedżerskie studia podyplomowe to intensywny program dla menedżerów, którzy potrzebują ukierunkowania wiedzy z szeroko pojętego zarządzania i skonfrontowania doświadczeń z najnowszymi trendami w biznesie.

Uczestnicy:

Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się zarządzaniem na dowolnym szczeblu hierarchii organizacyjnej, a więc członków rad nadzorczych i zarządów oraz prezesów firm, dyrektorów, kierowników funkcjonalnych i specjalistów. Studia skierowane są również do osób prowadzących działalność gospodarczą lub zamierzających rozpocząć taką działalność.

 

 

 

Gry decyzyjne

 

 

- Gra decyzyjna Experience Management

Scenariusz gry oparty jest na trzyletnim okresie zarządzania firmą na rynku. Zawiera między innymi  takie zadania jak: przygotowanie strategii i planu działań, rywalizacja na konkurencyjnym rynku, poznanie wyników i benchmarking, realizacja działań inwestycyjnych, wykorzystanie okazji rynkowych, zarządzanie w warunkach dynamicznych zmian, konkurowanie w przetargach w warunkach niepewności.

 

 

 

 

Wykładowcy:

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są przez dyrektorów personalnych,  przedsiębiorców, dyrektorów zarządzających, praktyków biznesu, trenerów, coachów, biegłych rewidentów.

 

Wśród kadry:

prof. Mariusz Andrzejewski - doktor nauk ekonomicznych, biegły rewident, były wiceminister finansów, członek wielu rad nadzorczych, praktyk i  adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

mgr Agata Hagno - wieloletni praktyk, absolwentka wielu kierunków studiów m.in.: MBA Franklin University Wrocław, założyciel/udziałowiec i prezes DPM Sp. z o.o. Z zawodu doradca personalny z pełnionej funkcji prezes zarządu a z pasji poszukiwacz nowych rozwiązań z zakresu dopasowania ludzi do organizacji,

mgr Bartosz Płazak - trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ekonomista, bankowiec. 17 lat praktyki  w instytucjach finansowych - bankach i biurach maklerskich. Początkowo na stanowiskach związanych ze sprzedażą, później jako szef zespołu, następnie w Centrali Banku - specjalista ds. marketingu i trener wewnętrzny,

dr Anna Syrek-Kosowska- doktor psychologii, Certyfikowany Coach International Coaching Community. Partner zarządzający Centrum Szkoleń i Biznesu, gdzie jako coach, szkoleniowiec opracowuje, wdraża i koordynuje projekty z zakresu HR, projekty coachingowe dla biznesu. Od wielu lat prowadzi także coaching kompetencyjny poświęcony rozwojowi kompetencji kierowniczych,  liderskich, sprzedażowych i związanych z obsługą klienta.

mgr Alina Witas-Krzan - HR Meneger w firmie Johnson Electric Poland Sp. z o.o., doświadczony specjalista w dziedzinie budowania systemów wynagrodzeń pracowniczych.

Program:


1. Zarządzanie zasobami ludzkimi - we współpracy z Doradztwem Personalnym Menedżer Sp. z o. o.

 

 

  
a) Warsztat komunikacji interpersonalnej i budowania zespołu

b) Prawne podstawy zarządzania zasobami ludzkimi
c) Rekrutacja i selekcja personelu
d) Systemy motywacji pracowników
e) System ocen pracowniczych
f) Kształtowanie systemu wynagrodzeń w firmie - moduł prowadzony  we współpracy z Johnson Electric Poland Sp. z o.o.
g) Outplacement, outsourcing, leasing pracowniczy
h) Coaching
i) Zarządzanie talentami

 

2. Zarządzanie finansami:

 

a) Rachunkowość finansowa
b) Sprawozdawczość finansowa
c) Analiza ekonomiczno-finansowa - ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
d) Ekonomia menedżerska - moduł prowadzony przez eksperta:  Marka Zubera
e) Auditing
f) Planowanie finansowe i biznesplan

g) Praktyka innowacji - moduł prowadzony przez eksperta: Romana Młotkowskiego
h) Projekty inwestycyjne w Unii Europejskiej - zasady ubiegania się o dofinansowanie z UE

 

 

3. Zarządzanie marketingiem i sprzedażą-we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Rozwoju Rozwiń Skrzydła

 

a) Psychologia klienta i zarządzanie relacjami z klientem
b) Kształtowanie strategii marketingowej firmy
c) Komunikacja marketingowa i PR przedsiębiorstwa
d) Zarządzanie cenami i sprzedażą
e) Programy lojalnościowe
f)  Badania marketingowe i elementy planu marketingowego

 

4. Zarządzanie jakością: moduł prowadzony przez eksperta: dr Marcina Lisa

 

a) Wybrane zagadnienia wdrażania oraz certyfikacji systemów zintegrowanych zgodnie z normami międzynarodowymi

b) Narzędzia i metody ciągłego doskonalenia w oparciu o rozwiązania międzynarodowe

c) Międzynarodowe standardy zapewnienia jakości, zarządzanie procesami oraz auditing

 

5. Profil nowoczesnego menedżera - rozwój kompetencji osobistych:


 a) Trening asertywności
 b) Trening kierowniczy
 c) Warsztat negocjacji
 d) Trening antystresowy

 

6. Symulacyjna gra menedżerska
7. Seminarium dyplomowe - projekt wdrożeniowy.

 

Liczba godzin: 200

 

 

Bonifikaty - sprawdź, która jest dla Ciebie najbardziej korzystna!

3500

2860

3500 

3200

3500 

3200

3500 

3200

3500

3340 

3500 

3180 

3500

3180

Wysokość opłaty za studia dla absolwentów WSB (Bonifikata 20%) Wysokość opłaty z studia dla grupy pracowników z jedniej firmy (czesne dla 1 pracownika)* Wysokość opłaty za studia po zniżce rodzinnej ostatnia rata (300zł)* Wysokość opłaty za studia po bonifikacie terminowej do 15 lipca 300zł** Wysokość opłaty za studia po bonifikacie urodzinowej 5% Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla nauczycieli, którzy podejmują naukę na studiach innych niż pedagogiczne 10% Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla pracowników służb mundurowych 10%

Informacje:

Czas trwania: 2 semestry

Koszt studiów - 3500 zł (Czesne płatne w 7 ratach. W dniu zapisu: 300zł,1x 500zł, 4x600zł, 1x300zł)

Czas rozpoczęcia: październik 2014

Zajęcia w:  WSB Dąbrowa Górnicza, WSB Kraków, WSB Cieszyn

Dni uczęszczania: soboty, niedziele (co dwa tygodnie, w godzinach: 8:00-14:35) 

 

Powrót do: Start » Studia podyplomowe » Kierunki studiów podyplomowych » studia z zakresu zarządzania

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji