Informacje

Multimedialny warsztat pracy nauczyciela

- zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi, w certyfikowanych laboratoriach komputerowych  w ramach certyfikacji ECDL

- analiza konkretnych przypadków

- możliwość zdobycia Międzynarodowych Certyfikatów ECDL, tj.: ECDL Start, ECDL Core, e-Citizen,  ECDL Advanced, ECDL CAD, ECDL WebStarte

 

Zapisz się

Czas trwania: 2 semestry

Opłaty: 2700 zł /2 semestry (Czesne płatne w 7 ratach. W dniu zapisu: 300zł, 6x400zł)

Data rozpoczęcia: październik

Zajęcia w:  WSB Dąbrowa Górnicza

Dni uczęszczania: poniedziałek, środa w godz. 16:15-20:30Projekt  Akademia e-Nauczyciela - Zapraszamy

 


Rekomendacja eksperta:

Studia podyplomowe Multimedialny warsztat pracy nauczyciela przygotowują nauczycieli wszystkich przedmiotów i etapów edukacji do organizowania i prowadzenia procesu kształcenia w nowoczesnej, cyfrowej szkole. Ich niewątpliwym atutem jest nie tylko przygotowanie metodyczne w zakresie stosowania technologii informacyjnej i multimediów w edukacji, ale również profesjonalne przygotowanie informatyczne dające swobodę poruszaniu się w zinformatyzowanym środowisku. Swoje kompetencje nauczyciele mogą potwierdzać uzyskując certyfikaty informatyczne.

 dr Danuta Morańska

Dyrektor Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

CEL:


Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do stosowania technologii informacyjnej w edukacji, w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Absolwenci studiów uzyskują wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające na stosowanie nowoczesnych rozwiązań metodycznych.

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej dysponuje certyfikowanymi laboratoriami komputerowymi, w których można zdawać egzaminy w ramach certyfikacji ECDL. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL - European Computer Driving Licence) jest certyfikatem, który poświadcza, że jego posiadacz zdał pomyślnie teoretyczny egzamin sprawdzający wiedzę w zakresie podstawowych pojęć technologii informatycznej i sześć egzaminów praktycznych sprawdzających umiejętność obsługi komputera.

UCZESTNICY:

Adresatami studiów są nauczyciele, którzy chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę i praktyczne umiejętności w dziedzinie zastosowania multimediów i technologii informacyjnej w edukacji.

 

WYKŁADOWCY:

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są m.in. przez kadrę  Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, ponadto przez egzaminatorów ECDL z  województwa śląskiego.

Wśród kadry:

dr Danuta Morańska- wykładowca akademicki, Dyrektor Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej 

dr Piotr Tkacz- doktor nauk technicznych; zajmuje się e-learningiem (wdrażanie rozwiązań i platform e-learningowych, prowadzenie zajęć); certyfikowany egzaminator ECDL-Core, e-Citizen, e-Guardian. Administrator platformy zdalnego nauczania WSB.

ATUTY KIERUNKU:

▶ zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi, w certyfikowanych laboratoriach komputerowych  w ramach certyfikacji ECDL

▶ analiza konkretnych przypadków

▶ możliwość zdobycia Międzynarodowych Certyfikatów ECDL, tj.: ECDL Start, ECDL Core, e-Citizen,  ECDL Advanced, ECDL CAD, ECDL WebStarte

 

PROGRAM:

I Moduł – TI i multimedia w edukacji


1.    Aspekty humanistyczne, etyczno-prawne i społeczne w korzystaniu z technologii informatycznych
2.    Podstawy edukacji wspomaganej komputerowo
3.    Komputerowe systemy w edukacji
4.    Innowacyjne metody kształcenia z zastosowaniem technologii informacyjnej
5.    Projektowanie e-lekcji
6.    Elementy e-learningu


II Moduł – ECDL


1.    Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych
2.    Przetwarzanie tekstów  
3.    Arkusze kalkulacyjne
4.    Grafika menedżerska i prezentacyjna
5.    Przeglądanie stron internetowych i komunikacja
6.    Multimedia w edukacji
7.    Edukacyjny projekt multimedialny
8.    Seminarium
Liczba godzin: 250 godzin


 

 

Bonifikaty - sprawdź, która jest dla Ciebie najbardziej korzystna!

2700

2220

2700

2400

2700 

2400

2700

2400

2700

2580

2700

2460

2700

2460

Wysokość opłaty za studia dla absolwentów WSB (Bonifikata 20%) Wysokość opłaty z studia dla grupy pracowników z jedniej firmy (czesne dla 1 pracownika)* Wysokość opłaty za studia po zniżce rodzinnej ostatnia rata (300zł)* Wysokość opłaty za studia po bonifikacie terminowej do 15 lipca 300zł** Wysokość opłaty za studia po bonifikacie urodzinowej 5% Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla nauczycieli, którzy podejmują naukę na studiach innych niż pedagogiczne 10% Wysokość opłaty za studia po bonifikacie dla pracowników służb mundurowych 10%

Powrót do: Start » Studia podyplomowe » Kierunki studiów podyplomowych » studia oświatowe - studia kwalifikacyjne

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji