Najczęściej zadawane pytania

1. Jakie są cele uniwersytetu dla dzieci w WSB?
Celem Cieszyńskiego Uniwersytetu Dziecięcego jest umożliwienie rozwoju potencjału twórczego i intelektualnego dzieci w wieku 6-12 lat, rozbudzenie aktywności poznawczej, przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu różnych dziedzin nauki. Tematy wykładów będą dotyczyć wszystkich dziedzin wiedzy: od historii, po biotechnologię, od medycyny po ekonomię, od prawa po filozofię. Celem tak zróżnicowanego programu jest pokazanie dzieciom różnych dziedzin wiedzy, również tych, które do tej pory nie były dla nich interesujące, a nawet takich, które odbierane były przez nie jako szczególnie trudne i zniechęcające. Chcemy bowiem zainspirować dzieci do własnych poszukiwań oraz pokazać im różnorodność świata nauki. W związku z tym program realizowany będzie w oparciu o klasyczny podział wiedzy na nauki przyrodnicze, formalne, humanistyczne, społeczne i politechniczne.

 

2. Kto może zostać „małym" studentem?
Ofertę kierujemy do dzieci w wieku 6-12 lat, a więc tych, które uczęszczają do zerówki lub szkoły podstawowej. Nie prowadzimy żadnej selekcji, ponieważ uważamy, że każdemu dziecku należy dać szansę rozwijania się w różnych kierunkach. W tym wieku dzieci są najbardziej aktywne w poszukiwaniach swoich pasji i zdobywaniu wiedzy.

 

3. Czy dzieci mogą przychodzić z opiekunami?
Przede wszystkim opiekunowie będą musieli przyprowadzić do nas dzieci, które pozostaną pod opieką Organizatorów przez godzinę trwania zajęć. Oczywiście przewidujemy, że niektórzy rodzice zechcą pozostać na wykładzie razem ze swoim dzieckiem, jednak warunkiem będzie współpraca z organizatorami, polegająca na pilnowaniu porządku na sali wykładowej. Na pewno chcielibyśmy uniknąć sytuacji, w której rodziców będzie na wykładzie tylu, ile będzie dzieci. Jest to przecież Uniwersytet dla dzieci.


4. Czy uniwersytet jest odpłatny?
Tak, zajęcia w ramach Cieszyńskiego Uniwersytetu Dziecięcego kosztują 100 zł za cały rok. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia w roku akademickim  minimum 7 wykładów (raz w miesiącu w sobotę). W zależności od oczekiwań dzieci i rodziców, w miarę możliwości organizujemy zajęcia dodatkowe - odpłatne i bezpłatne.


5. Ilu osobowe będą grupy?
Na sobotnie wykłady uczęszczają wszyscy studenci CUDu, dlatego grupa na zajęciach będzie wynosiła ok. 80-100 dzieci. Natomiast na warsztaty fakultatywne dzieci uczęszczają w grupach 15-20 osobowych (w zależności od specyfiki warsztatów i sugestii osób prowadzących).

 

6. Kiedy będą się odbywały zajęcia?
Sobotnie wykłady rozpoczynają się o godzinie 10 rano i trwają ok. 60 minut. Informacje o terminach i godzinach sobotnich zajęć publikowane są na stronie internetowej Uniwersytetu. Warsztaty fakultatywne i zajęcia dodatkowe organizowane są w dni powszednie, w godzinach popołudniowo-wieczornych. Dokładne daty i godziny zajęć podawane są każdorazowo do wiadomości rodziców (mail, strona www).

 

7. W jakich zajęciach dzieci będą mogły uczestniczyć?
Tematem wykładów są różnorodne dziedziny wiedzy. Wszystkie zagadnienia prezentowane są w sposób przystępny i atrakcyjny dla dzieci. Dzieci mogą w trakcie zajęć (lub po ich zakończeniu) zadawać pytania prowadzącym, często są proszone o aktywny udział, pomoc w prezentowaniu przygotowanych materiałów, itd. Podczas warsztatów dzieci mogą samodzielnie (podążając za wskazówkami prowadzącego) dokonywać różnych eksperymentów, wykonywać doświadczenia oraz w inny sposób brać aktywny udział w zajęciach. Dbamy o to, aby wszystkie zajęcia były dla dzieci bezpieczne i dostosowane do ich możliwości poznawczych.

 

8. Kto będzie prowadził zajęcia?
Wykłady są prowadzone przez wybitnych specjalistów i dydaktyków profesorów, doktorów i nauczycieli akademickich z poszczególnych dziedzin. Dokładamy wszelkich starań, aby osoby prowadzące zajęcia potrafiły współpracować z dziećmi i przekazać im wiedzę w sposób przystępny i zrozumiały, a jednocześnie nie upraszczający. Chcemy, aby dzieci poczuły się jak prawdziwi studenci. Zależy nam, aby wykładowca zapoznał dzieci z reprezentowanymi przez siebie dyscyplinami wiedzy w taki sposób, aby je zafascynować, pobudzić intelektualnie i emocjonalnie, w sposób naukowy, lecz zrozumiały dla młodego odbiorcy, odpowiedzieć na wybrane pytanie dzieci, tak, by przez szczegół konkretnego zagadnienia poruszonego przez dziecko zaprezentować daną dziedzinę wiedzy, zaspokoić ciekawość i zachęcić do zadawania kolejnych pytań.


9. Jak należy zgłosić dziecko?
Rodzice bądź opiekunowie wypełniają formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.wsb.edu.pl/cud i przesyłają do nas faksem bądź mailem. Rezerwują tym samym miejsce dla swojego dziecka. Następnie rodzice zostają poproszeni o dokończenie rejestracji poprzez wpłatę odpowiedniej kwoty na podane konto bankowe. Dowód wpłaty będzie dla nas potwierdzeniem chęci uczestnictwa w projekcie i dziecko zostanie formalnie wpisane na listę studentów.

 

10. Kiedy przewidywane są pierwsze zajęcia?
Pierwsze zajęcia odbywają się w październiku. W wyznaczonym dniu - zgodnie z harmonogramem roku akademickiego - przewidziano uroczystość inauguracji roku oraz pierwszy wykład dla młodych słuchaczy.

 

11. Inne ważne informacje
Każdy student Uniwersytetu, otrzyma indeks, w którym będzie zbierał wpisy. Uczestnicy na zakończenie roku akademickiego otrzymają certyfikaty Cieszyńskiego Uniwersytetu Dziecięcego. Osoby rejestrujące swoje dzieci będą otrzymywały informacje mailowe na temat planowanych wydarzeń w Cieszyńskim Uniwersytecie Dziecięcym. 

Nasi partnerzy

Zapraszamy na nową sronę Uniwersytetów Dziecięcych!

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji