Najczęściej zadawane pytania

Jakie są cele uniwersytetu dla dzieci w WSB?

Celem Dąbrowskiego Uniwersytetu Dziecięcego jest umożliwienie rozwoju potencjału twórczego i intelektualnego dzieci w wieku 6-12 lat, rozbudzenie aktywności poznawczej, przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu różnych dziedzin nauki. Tematy wykładów będą dotyczyć wszystkich dziedzin wiedzy: od historii, po biotechnologię, od medycyny po ekonomię, od prawa po filozofię. Celem tak zróżnicowanego programu jest pokazanie dzieciom różnych dziedzin wiedzy, również tych, które do tej pory nie były dla nich interesujące, a nawet takich, które odbierane były przez nie jako szczególnie trudne i zniechęcające. Chcemy bowiem zainspirować dzieci do własnych poszukiwań oraz pokazać im różnorodność świata nauki. W związku z tym program realizowany będzie w oparciu o klasyczny podział wiedzy na nauki przyrodnicze, formalne, humanistyczne, społeczne i politechniczne.


Kto może zostać „małym” studentem?

Ofertę kierujemy do dzieci w wieku 6-12 lat, a więc tych, które uczęszczają do zerówki lub szkoły podstawowej. Nie prowadzimy żadnej selekcji, ponieważ uważamy, że każdemu dziecku należy dać szansę rozwijania się w różnych kierunkach. W tym wieku dzieci są najbardziej aktywne w poszukiwaniach swoich pasji i zdobywaniu wiedzy.

 
Czy dzieci mogą przychodzić z opiekunami?

Przede wszystkim opiekunowie będą musieli przyprowadzić do nas dzieci, które pozostaną pod opieką Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej przez godzinę trwania zajęć. Dzieci pozostają na zajęciach samodzielnie jest to przecież Uniwersytet dla dzieci. 

W trakcie trwania zajęć dla dzieci, ich rodziców lub opiekunów zapraszamy na specjalnie dla nich przygotowane bezpłatne zajęcia poruszające zagadnienia związane z problematyką wychowywania dzieci. Tematyka oraz częstotliwość tych zajęć zostanie dostosowana do potrzeb i frekwencji opiekunów. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i uwagi.

 
Czy uniwersytet jest odpłatny?

Tak, zajęcia w ramach Dąbrowskiego Uniwersytetu Dziecięcego kosztują 150 zł za cały rok. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia minimum 10 wykładów (po 5 w każdym semestrze – tj. raz w miesiącu w sobotę). Ponadto w ofercie DUD znajdują się warsztaty fakultatywne, które zwykle są dodatkowo płatne.

 
Ilu osobowe będą grupy?

Sobotnie wykłady odbywają się w 2 grupach wiekowych, po ok. 70-100 dzieci w każdej grupie. Zajęcia mają miejsce w Audytorium Maximum Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, które jest najnowocześniejszą salą wykładową na naszej Uczelni, wyposażoną w niezbędny sprzęt multimedialny najlepszej jakości. 
Na warsztaty fakultatywne dzieci uczęszczają w grupach 15-20 osobowych (w zależności od specyfiki warsztatów i sugestii osób prowadzących).

 
Kiedy będą się odbywały zajęcia?

Sobotnie wykłady rozpoczynają się o godzinie 9 rano i trwają ok. 60 minut. 
Warsztaty fakultatywne i zajęcia dodatkowe organizowane są w dni powszednie, w godzinach popołudniowo-wieczornych. Dokładne daty i godziny zajęć ujęte są w harmonogramie.

 
W jakich zajęciach dzieci będą mogły uczestniczyć?

Tematem wykładów są różnorodne dziedziny wiedzy. Wszystkie zagadnienia prezentowane są w sposób przystępny i atrakcyjny dla dzieci. Dzieci mogą w trakcie zajęć (lub po ich zakończeniu) zadawać pytania prowadzącym, często są proszone o aktywny udział, pomoc w prezentowaniu przygotowanych materiałów, itd.
Podczas warsztatów dzieci mogą samodzielnie (podążając za wskazówkami prowadzącego) dokonywać różnych eksperymentów, wykonywać doświadczenia oraz w inny sposób brać aktywny udział w zajęciach. Dbamy o to, aby wszystkie zajęcia były dla dzieci bezpieczne i dostosowane do ich możliwości poznawczych.

 
Kto będzie prowadził zajęcia?

Wykłady są prowadzone przez wybitnych specjalistów i dydaktyków profesorów, doktorów i nauczycieli akademickich z poszczególnych dziedzin. Dokładamy wszelkich starań, aby osoby prowadzące zajęcia potrafiły współpracować z dziećmi i przekazać im wiedzę w sposób przystępny i zrozumiały, a jednocześnie nie upraszczający. Chcemy, aby dzieci poczuły się jak prawdziwi studenci. Zależy nam, aby wykładowca zapoznał dzieci z reprezentowanymi przez siebie dyscyplinami wiedzy w taki sposób, aby je zafascynować, pobudzić intelektualnie i emocjonalnie, w sposób naukowy, lecz zrozumiały dla młodego odbiorcy, odpowiedzieć na wybrane pytanie dzieci, tak, by przez szczegół konkretnego zagadnienia poruszonego przez dziecko zaprezentować daną dziedzinę wiedzy, zaspokoić ciekawość i zachęcić do zadawania kolejnych pytań.

 
Jak należy zgłosić dziecko?

Rodzice bądź opiekunowie wypełniają formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.dud.edu.pl i przesyłają do nas faksem bądź mailem. Rezerwują tym samym miejsce dla swojego dziecka. Następnie rodzice zostają poproszeni o dokończenie rejestracji poprzez wpłatę odpowiedniej kwoty na podane konto bankowe. Dowód wpłaty będzie dla nas potwierdzeniem chęci uczestnictwa w projekcie i dziecko zostanie formalnie wpisane na listę studentów.


Kiedy przewidywane są pierwsze zajęcia?

Pierwsze zajęcia w roku akademickim 2012/2013 zostaną zorganizowane w połowie października (sobota). Podczas pierwszego dnia odybywa się uroczystość inauguracji roku oraz pierwszy wykład dla młodych słuchaczy.

Inne ważne informacje
Każdy student Uniwersytetu, otrzyma indeks, w którym będzie zbierał wpisy. Uczestnicy na zakończenie roku akademickiego otrzymają certyfikaty Dąbrowskiego Uniwersytetu Dziecięcego, a najaktywniejsi otrzymają certyfikaty z wyróżnieniem i „zdadzą” na drugi rok DUD, który będzie różnił się od pierwszego.
Osoby rejestrujące swoje dzieci będą otrzymywały informacje mailowe na temat planowanych wydarzeń w Dąbrowskim Uniwersytecie Dziecięcym. 

Nasi partnerzy

Zapraszamy na nową sronę Uniwersytetów Dziecięcych!

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji