Nasi Wykładowcy

 Z Uniwersytetami Dziecięcymi Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej współpracują najlepsi Wykładowcy akademiccy z całej Polski, a wśród nich między innymi:

 

 

dr Michał Gramatyka - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego, specjalista w zakresie technicznych badań dokumentów i ekspertyzy śladów emocjonalnych. Biegły sądowy, stały doradca Sejmowej Komisji Śledczej ds. ustalenia okoliczności śmierci Barbary Blidy. Autor kilkudziesięciu artykułów z zakresu kryminalistyki. W czasie wolnym szantymen i gitarzysta basowy znanego zespołu folkowego "Prawdziwe Perły".

 

 

dr inż. Andrzej Katunin - doktor w Katedrze Podstaw Konstrukcji Maszyn na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechnik Śląskiej, ukończył z wyróżnieniem Wydział Mechaniczny Technologiczny w zakresie mechaniki i budowy maszyn, specjalista w zakresie zapisu konstrukcji, grafiki inżynierskiej CAD, podstaw konstrukcji maszyn, teorii systemów i sygnałów oraz metod sztucznej inteligencji. Autor lub współautor 55 publikacji naukowych, laureat licznych nagród naukowych; popularyzator wiedzy z zakresu nauk ścisłych (m.in. pokazy laboratoryjne w ramach Śląskiej Nocy Naukowców 2010, Śląskiej Nocy Naukowców 2011; wykładowca uniwersytetów dziecięcych Unikids w Gliwicach, Bielsku-Białej, Kędzierzynie-Koźlu, Katowicach, Bielsku-Białej).      

 

 

dr Mieczysław Leśniok -  doktor nauk o Ziemi, klimatolog, hydrolog, adiunkt a następnie starszy wykładowca w Katedrze Klimatologii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego; kierownik Pracowni Klimatu Obszarów Miejskich i Przemysłowych; specjalista z zakresu meteorologii i klimatologii, hydrologii oraz ochrony środowiska; doświadczenia w zakresie waloryzacji przyrody nieożywionej, geograficznych systemów informacyjnych (GIS), ekspertyz warunków klimatyczno-aerosanitarnych oraz badań warunków topoklimatycznych i mikroklimatycznych Wyżyny Śląsko-Krakowskiej oraz Beskidu Śląskiego.  Zainteresowanie poza naukowe: podróże zagraniczne, turystyka piesza i rowerowa, gra na gitarze, dobra muzyka, w szczególności klasyka rocka i heavy metalu, gotowanie.

 

 

dr inż. Grzegorz Sierpiński - adiunkt na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej oraz na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Opiekun studenckich kół naukowych Signalis i ITLogis. Sekretarz Katedry Logistyki i Transportu w Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Członek i współzałożyciel Platformy Rozwoju Innowacji i Przedsiębiorczości InnProgress. Członek zwyczajny Polskiego Stowarzyszenia Telematyki Transportu. Członek Komitetu Redakcyjnego międzynarodowego czasopisma Modern Traffic and Transportation Engineering Research. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W swoich zainteresowaniach naukowych łączy problematykę inżynierii ruchu drogowego (w tym analiz i prognoz ruchu, modelowania systemów transportowych i optymalizacji sieci transportowych) z kształtowaniem zachowań komunikacyjnych w miastach.

 

 

dr inż. Paweł Sobaczak - dziekan Wydziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Biznesu w Olkuszu; wykładowca w Katedrze Logistyki i Transportu Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Jego działalność naukowa obejmuje między innymi zagadnienia logistyki, magazynowania oraz konstrukcji i eksploatacji maszyn transportowych. Oprócz doświadczenia w pracy ze studentami, posiada również bogate doświadczenie w pracy z uczniami, jako nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie „Technik eksploatacji portów i terminali”. Jest również współautorem programu nauczania w zawodzie „Technik transportu drogowego”, recenzentem etapu praktycznego i teoretycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie „Technik eksploatacji portów i terminali” oraz autorem zestawu egzaminacyjnego potwierdzającego kwalifikację „A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach”.

 

 

 dr hab. Jerzy Żaba - jest profesorem Uniwersytetu Śląskiego, gdzie kieruje Zakładem Geologii Fizycznej i Geotechniki oraz prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami geologii na Wydziale Nauk o ziemi w Sosnowcu. Wykłada też na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wszechstronna wiedzę na temat skał i minerałów zdobył w czasie studiów geologicznych na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz podczas licznych badań naukowych prowadzonych w różnych rejonach Polski i świata, między innymi w Czechach, na Pustyni Gobi w Mongolii, na Saharze Centralnej w Algierii, w rejonie Kilimandżaro w Tanzanii, na Krymie na Ukrainie, Syberii i Kamczatce w Rosji. Profesor Jerzy Żaba jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji, w tym poszukiwanej książki "Zbieramy minerały i skały - przewodnik po Dolnym Śląsku.

 

 

dr Anna Watoła - doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Obecnie jest adiunktem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wieloletni nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog oraz dyrektor przedszkola. Autorka i współautorka wielu książek i publikacji z zakresu edukacji dziecka oraz dotyczących wykorzystania technologii informacyjnej w procesie nauczania – uczenia się, zarządzania i kierowania placówką oświatową wydanych w języku polskim jak również w języku angielskim. Obszar zainteresowań naukowych związany jest z edukacją dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Aktualnie prowadzi badania naukowe we współpracy z nauczycielami – praktykami i pracownikami naukowymi uniwersytetów ze Słowacji, Republiki Czeskiej, Stanów Zjednoczonych, Chin i Norwegii.

 

 

dr Andrzej Kędziorski - doktor nauk biologicznych, pracownik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, autor licznych materiałów dydaktycznych dla dzieci i młodzieży, autor i współautor artykułów naukowych.

 

 

dr Aneta Borowik - historyk sztuki, pracownik Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prowadziła m.in. cykl wykładów otwartych dla społeczności Katowic, poświęconych architekturze modernistycznej. Od 2003 r. członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

 

 

dr Jacek Kurek - wykładowca w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego, eseista, pedagog i poeta, autor audycji muzycznych "Noc nie bez końca", emitowanych w Radiu eM w każdą niedzielę o godz. 21.30.    

 

 

oraz wielu innych.

  

Nasi partnerzy

Zapraszamy na nową sronę Uniwersytetów Dziecięcych!

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji