Informacje

Obszary tematyczne

Cyberprzestrzeń stanowi środowisko funkcjonowania współczesnego społeczeństwa, a w szczególności młodego pokolenia. Jest to obszar otwierający nowe możliwości w zakresie edukacji, komunikacji, realizacji zadań zawodowych i wypoczynku. Oprócz swoich niewątpliwych zalet, cyberprzestrzeń stwarza wiele zagrożeń, z którymi muszą się zmierzyć przedstawiciele nauk społecznych, humanistycznych i technicznych.

Przedmiotem rozważań uczyniliśmy zagadnienia związane z funkcjonowaniem współczesnego człowieka w wirtualnej przestrzeni, na wszystkich etapach jego życia i rozwoju. Celem konferencji było określenie obszarów, zasad i metod korzystania z multimediów we współczesnym środowisku edukacyjnym i wychowawczym oraz przedstawienie możliwości i problemów związanych z miejscem i rolą mediów elektronicznych w społeczeństwie.

W konferencji uczestniczyli pracownicy naukowi, pedagodzy i psycholodzy szkolni, nauczyciele, wychowawcy, rodzice i opiekunowie, przedstawiciele instytucji oświatowych oraz osoby reprezentujące organizacje zajmujące się tą problematyką. Organizatorem konferencji była Katedra Pedagogiki i Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

 

Problematyka konferencji została ujęta w następujących blokach tematycznych:

  1. Współczesne społeczeństwo w wirtualnej rzeczywistości – wielość szans i dylematów
  2. Edukacja w cyberprzestrzeni – wyzwania i problemy badawcze
  3. E-learning – nowe technologie i rozwiązania
  4. Patologie w cyberprzestrzeni. Profilaktyka zagrożeń medialnych

Rezultatem dyskursu akademickiego jest recenzowane wydawnictwo naukowe.

Języki konferencyjne i publikacji: polski, angielski, słowacki, czeski.

Istotnym elementem konferencji były warsztaty metodyczne oraz seminaria firm informatycznych i wydawnictw oferujących rozwiązania dla nowoczesnej szkoły.
 

Nasi partnerzy

-----------------------------------

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji