Informacje

Ochrona danych osobowych w administracji i w biznesie

Zapraszamy na  studia podyplomowe - prowadzone we współpracy z  Generalnym  Inspektorem  Ochrony Danych Osobowych oraz z Krajowym  Stowarzyszeniem  Ochrony Informacji Niejawnych


ATUTY KIERUNKU:

- w ramach studiów bezterminowy Certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwa informacji, wydany przez Zakład Systemów Jakości i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej.

- analiza praktycznych problemów związanych z bezpieczeństwem informacji,

- wizyty studyjne, warsztatowe w Archiwum Państwowym.


Zapisz się

 

 

Rekomendacja partnera:

„Każda jednostka organizacyjna, w przypadku posiadania informacji niejawnych, tworzy pion ochrony, a do ochrony danych osobowych powołuje administratora bezpieczeństwa informacji tzw. ABI. Uwzględniając ustawowe obowiązki ochrony danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych oraz występujące zagrożenia istnieje konieczność zatrudniania pracowników posiadających odpowiednie przygotowanie i wiedzę. Możliwości zdobycia wiedzy stwarza WSB, która utworzyła nowy kierunek studiów podyplomowych „Ochrona Danych Osobowych w Administracji i Biznesie”.

Mieczysław Koczkowski

Prezes

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych

CEL:

Celem studiów jest podnoszenie kwalifikacji pracowników administracji publicznej i innych podmiotów organizacyjnych mających w swej działalności do czynienia z danymi osobowymi, w szczególności administratorów bezpieczeństwa informacji oraz wykształcenie specjalistów zajmujących się tworzeniem systemu skutecznej ochrony strategicznych informacji przedsiębiorstw lub instytucji oraz przygotowanie specjalistów do pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji, Administratora Danych Osobowych.

 

UCZESTNICY:

 

Studia skierowane są głównie do osób zajmujących się szeroko rozumianą problematyką ochrony informacji, w tym biznesowych i danych osobowych we wszystkich sektorach gospodarki (pracownicy przedsiębiorstw i firm, administracji państwowej i samorządowej), czyli do osób, które kierują lub przygotowują się do pracy w pionach ochrony danych osobowych i informacji niejawnych lub odpowiadają za politykę bezpieczeństwa w swoich jednostkach organizacyjnych.

 

KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE:

 

Słuchacze zdobędą praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu pozyskiwania, zarządzania i ochrony informacji (danych osobowych i danych biznesowych). Będą również przygotowani do wprowadzenia w państwowych, samorządowych i publicznych jednostkach organizacyjnych oraz w firmach systemów bezpieczeństwa zgodnych z wymaganiami ustaw i rozporządzeń oraz normami i standardami światowymi.

WYKŁADOWCY:

 

Prowadzący zajęcia, to praktycy wdrażający w instytucjach, firmach politykę bezpieczeństwa, pracownicy Wojskowej Akademiii Technicznej i urzędów administracji centralnej oraz wojewódzkiej. A przede wszystkim pracownicy z Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Wśród kadry:

mgr Monika Krasińska- Dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg GIODO

mgr inż. Witold Pokora - Zakład Systemów Jakości i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej

st. bryg. dr inż. Bogdan Kosowski - Szkoła Główna Straży Pożarniczej w Warszawie

PROGRAM:

 

1. Zasady ochrony danych osobowych w działalności instytucji publicznych i sektora prywatnego

2. Podstawy prawne ochrony informacji niejawnych

3. Ochrona danych osobowych- aspekty praktyczne tworzenia dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych

4. Ochrona informacji niejawnych: bezpieczeństwo osobowe, przemysłowe, teleinformatyczne

5. Standardy ochrony informacji niejawnych w NANTO i UE

6. Bezpieczeństwo informacji biznesowych.Teoretyczne i praktyczne aspekty ustanawiania i wdrażania tajemnicy przedsiębiorstwa

7. Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji

8.  Funkcjonowanie pionu informacji niejawnych w praktyce. Prowadzenie kancelarii tajnej i niejawnej.

9.  Zarządzanie kryzysowe w stanach nadzwyczajnych

10. Nowoczesne techniki technologii i ochrony informacji

11. Szacowanie i zarządzanie ryzykiem w ochronie informacji niejawnych

12. Pracownia problemowa

13. Informacja publiczna

14. Kontrole GIODO: zakres, treści, obowiązki kontrolowanych

15. Wykład monograficzny

16. Konsultacje

17. Seminarium dyplomowe.

Studia kończą się napisaniem pracy końcowej, bez jej obrony.

Liczba godzin: 160

 

 

Bonifikaty - sprawdźŸ, która jest dla Ciebie najbardziej korzystna!

3400 

2780 

3400 

3100 

3400

3100 

3400 

3100 

3400 

3245 

3400 

3090 

3400 

3090 

Wysokoœć opłaty za studia dla absolwentów WSB (Bonifikata 20%) Wysokoœć opłaty z studia dla grupy pracowników z jedniej firmy (czesne dla 1 pracownika)* Wysokoœć opłaty za studia po zniżce rodzinnej ostatnia rata (300zł)* Wysokoœć opłaty za studia po bonifikacie terminowej do 15 lipca 300zł** Wysokoœć opłaty za studia po bonifikacie urodzinowej 5% Wysokoœć opłaty za studia po bonifikacie dla nauczycieli, którzy podejmujš naukę na studiach innych niż pedagogiczne 10% Wysokoœć opłaty za studia po bonifikacie dla pracowników służb mundurowych 10%

Informacja

Czas trwania: 2 semestry

Czesne: 3400zł (Czesne płatne w 7 ratach. W dniu zapisu: 300zł, 2x500zł, 3x600zł, 1x300zł)

Data rozpoczęcia: październik 2014

Zajęcia w:  WSB Dąbrowa Górnicza, WSB Kraków

Dni uczęszczania: soboty, niedziele co dwa tygodnie, w godzinach: 8:00-14:35

Powrót do: Start » Studia podyplomowe » Kierunki studiów podyplomowych » studia z zakresu bezpieczeństwa

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji