Opis konferencji

 

Wada wymowy, a także opóźnienia mają negatywny wpływ na edukację dziecka. Podopiecznymi dzisiejszych placówek oświatowych coraz częściej są dzieci z wadami wymowy. Dostrzega się rosnący popyt na pracę terapeuty zarówno w kontekście edukacyjnym, jak i terapeutycznym. Zapotrzebowanie stymuluje terapeutów do ciągłego rozwoju kompetencji pedagogicznych poprzez podejmowanie kolejnych kierunków studiów podyplomowych oraz uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach.

 

Konferencja jest odpowiedzią na potrzeby nauczycieli w zakresie pracy z uczniem z wadą wymowy. Zadaniem konferencji jest przekazanie wiedzy umożliwiającej podjęcie działań profilaktycznych, pierwszej interwencji logopedycznej oraz umożliwienie dostosowania i indywidualizacji pracy z uczniami.

 

Temat konferencji wpisuje się w priorytet Ministerstwa Edukacji Narodowej, którym jest kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych oraz specjalnych.

 

Celem konferencji jest prezentacja dorobku naukowego, integracja środowiska naukowego z praktykami oraz wymiana doświadczeń dotyczących nowoczesnych metod pracy z dzieckiem z wadą wymowy. Zorganizowane podczas konferencji warsztaty będą dla uczestników okazją do wymiany aktualnej i praktycznej wiedzy.

 

Spotkanie przedstawicieli świata nauki i praktyki, których zainteresowania obejmują obszary nauk pedagogicznych oraz medycznych, prowadzi do dyskusji pozwalającej spojrzeć na poruszane zagadnienia i problemy z wielu różnych perspektyw.

Konferencja adresowana jest do nauczycieli, terapeutów, naukowców, jak i studentów oraz słuchaczy kierunków pedagogicznych oraz medycznych. 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji