Opis konferencji - edycja 2015

,,Język jest źródłem myśli. Kiedy dziecko opanowuje język, osiąga możliwość organizowania na nowoswojej percepcji i pamięci: opanowuje bardziej wyrafinowane formy odzwierciedlenia rzeczy w świecie zewnętrznym; zdobywa zdolności do wyciągania konkluzji ze swoich obserwacji, do dedukcji i możliwości myślenia.”

A. Łuria

 

Człowiek rodzi się z predyspozycją do mówienia, nie posiada jednak umiejętności wypowiadania się. Nabywa tę umiejętność stopniowo, od pierwszego roku życia. Należy pamiętać, że komunikowanie się z innymi ludźmi jest jedną z najważniejszych potrzeb psychicznych każdego człowieka. Pozwala odkrywać samego siebie i otaczającą go rzeczywistość, co z kolei warunkuje jego właściwe funkcjonowanie w społeczeństwie.

 

Komunikacja  odgrywa szczególnie ważną rolę w prawidłowym rozwoju dziecka we wszystkich jego sferach. Brak odpowiedniego poziomu kompetencji językowej nie pozwala na  prawidłowe kształtowanie się  dziecka jako jednostki społecznej.

 

Nauka mowy to ogromny wysiłek fizyczny i umysłowy. Wymaga pracy nad własnymi emocjami, reakcjami, zależna jest od indywidualnych możliwości małego człowieka i od prawidłowych wzorców językowych ze strony rodziców oraz najbliższych osób towarzyszących dziecku.

 

Celem konferencji jest prezentacja ważnych aspektów profilaktyki,  wczesnej diagnozy i terapii dziecka od momentu urodzenia. Konferencja będzie również doskonałą okazją do wymiany doświadczeń dotyczących wczesnej stymulacji rozwoju dziecka w ujęciu holistycznym.

 

W trakcie warsztatów zaprezentowane zostaną praktyczne metody wykorzystywane w pracy z dzieckiem od wieku niemowlęcego po wiek szkolny.

 

Konferencja adresowana jest do nauczycieli, logopedów, naukowców, studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych, w szczególności kierunku logopedia. Adresatami konferencji są również rodzice pragnący zapewnić swoim dzieciom właściwą stymulację mowy w ich naturalnym środowisku, jakim jest dom. Należy bowiem pamiętać, że maluch słucha rozmów najbliższych, by po pewnym czasie zacząć naśladować ich mowę. 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji