Opis konferencji

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

"W trosce o współczesną rodzinę...- konteksty pedagogiczne i prawne"

 

Dąbrowa Górnicza, dnia 2-3.03.2017 r.

 

 

 

Celem konferencji jest przedstawienie kluczowych zagadnień dotyczących funkcjonowania współczesnej rodziny i troski o tę instytucję. Organizatorzy konferencji chcą ukazać współczesną instytucję rodziny w dwóch perspektywach - pedagogicznej i prawnej.

 

Perspektywa pedagogiczna pozwoli zaprezentować stan wiedzy i najnowszych badań nad rodziną. Na tej płaszczyźnie poruszone zostaną kwestie przemiany kształtu rodziny, dysfunkcji rodziny, problemy i zagrożenia z którymi dzisiejsza rodzina musi się zmierzyć. Wartym podkreślenia i omówienia w tym obszarze są trudności i niepowodzenia opiekuńczo-wychowawcze w rodzinie, oraz wskazane konkretne sposoby przeciwdziałania tym zjawiskom. Istotnym celem w perspektywie pedagogicznej jest ukazanie kwestii wsparcia rodziny w obszarze socjalizacji i opieki oraz wychowania dziecka poprzez zaprezentowanie form i metod konkretnej pomocy rodzinie, instytucji odpowiedzialnych za rodzinę, w tym związków wyznaniowych.

 

Perspektywa prawna pozwoli na ukazanie instytucji rodziny w świetle współczesnej doktryny prawnej prawa polskiego i międzynarodowego. W nawiązaniu do obowiązujących norm zostaną zaprezentowane prawne aspekty funkcjonowania rodziny, a tym samym  wskazanie konkretnej pomocy służącej tej instytucji. Wartym omówienia w tym obszarze będą kwestie etycznej pomocy rodzinie, problematyka nieletnich i ich praw oraz kwestie konsekwencji i skutków prawnych rozpadu rodziny. Perspektywa polskiego prawa odnoszącego się do rodziny poszerzona zostanie o ujęcie prawa międzynarodowego.

 

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Zaprezentowanie rodziny w ujęciu prawno-pedagogicznym pozwoli na uzyskanie pełniejszego obrazu funkcjonowania tej współczesnej instytucji. Obraz ten pomoże w przyszłości wypracować konkretne formy wsparcia występujących w rodzinie problemów.

 

 

 

Uczestnicy prowadzić będą dyskusje skupiającą się wokół tematów pedagogicznych i prawnych :

 

Zagadnienia pedagogiczne:

 • Rodzina we współczesnej rzeczywistości  (przemiany kształtu rodziny, dysfunkcje rodziny i w rodzinie,  współczesne problemy  i dylematy rodziny),
 • Trudności (niepowodzenia) opiekuńczo-wychowawcze w rodzinie,   przyczyny i sposoby ich rozwiązywania (aspekty teoretyczne oraz implikacje dla praktyki),
 • Wsparcie współczesnej rodziny w obszarze  socjalizacji, opieki oraz wychowania dziecka   - rola/formy  instytucjonalnego wsparcia rodzin,
 • Pedagogiczne uwarunkowania transformacji wartości w rodzinie,
 • Dziecko w rodzinie,
 • Duszpasterstwo a rodzina 

Zagadnienia prawne:

 • Instytucja rodziny w doktrynie prawa polskiego, kanonicznego i międzynarodowego,
 • I co po rozwodzie…? Aspekty prawne rozpadu rodziny oraz towarzyszące  im konsekwencje,
 • Pomoc prawna świadczona rodzinie i jej członkom,
 • Współczesne koncepcje mediacji rodzinnej,
 • ,,Po pierwsze nie szkodzić" - aspekty etyczne pomocy prawnej rodzinie,
 • Nieletni i ich prawa.


 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji