Dokument niedostępny

Artykuły

DreamSpark - oprogramowanie firmy Microsoft

!UWAGA!

Pragniemy poinformować, że program studencki firmy Microsoft zapewniający darmowe oprogramowanie dla studentów naszej uczelni, jak np. Windows, zmienił nazwę z MSDN AA, na DreamSpark. Dodatkowo, od strony technicznej zmieniła się również procedura rejestracji nowych kont w systemie oraz aktualizacji istniejących (tj. przedłużania ważności konta na kolejne semestry).

 

Akademia WSB jest członkiem programu Microsoft DremSpark for Adacemic Institutions , który pozwala na bezpłatne korzystanie w czasie trwania studiów oraz na specjalnych warunkach, po zakończeniu nauki z ogromnej większości oprogramowania firmy Microsoft, w tym systemów operacyjnych, narzędzi programistycznych, serwerów i innych. Wyjątkiem są podstawowe narzędzie z rodziny Office Systems, takie jak PowerPoint, Outlook, Word oraz Excel, które nie wchodzą w skład pakietu oprogramowania w ramach DreamSpark. Natomiast pozostałe elementy rodziny Office, jak Project, Access, Visio są dostępne dla każdego studenta. Co ważne, oprogramowanie jest dostępne w większości przypadków w polskiej wersji językowej.

  

Pełna lista oprogramowania udostępnianego w ramach programu DreamSpark 

 

Prawidłowa procedura uzyskania przez studenta dostępu programu DreamSpark oraz akutalizacji istniejącego konta (tj. przedłużania ważności konta na kolejny semestr) wygląda następująco:

 

1. Student zgłasza prośbę o dostęp do systemu DreamSpark swojemu opiekunowi w Dziekanacie. Prośba o uzyskanie dostępu do systemu DreamSpark lub o przedłużenie ważności konta musi zawierać następujące dane studenta:  imię, nazwisko, nr albumu, adres mailowy, aktualny semestr studiów.

 

2. Opiekun w dziekanacie po potwierdzeniu statusu studenta przekazuje wiadomość dalej do działu IT.

 

3. Pracownik działu IT zakłada konto studentowi lub przedłuża jego ważność w systemie DreamSpark. Wysyłana również zostaje informacja z działu IT studentowi o wykonanej operacji.

 

 

Ważność konta studenta w systemie DreamSpark wynosi 1 semestr. Oprogramowanie dostępne jest dla studentów każdego kierunku.

 

AUTODESK for students - oprogramowanie firmy Autodesk

W ramach programu "AutoDesk for Students" studenci Akademii WSB mają możliwość niedopłatnego pobrania i korzystania z pakietu oprogramowania firmy AutoDesk. W tym celu należy przejść na stronę AutoDesk Download Center, z dostępnego katalogu należy wybrać interesującą wersję programu, kliknąć „Download Now!” W kolejnych krokach należy utworzyć konto i po pomyślnej rejestracji pobrać oprogramowanie.

SPSS ARIADNA - Narzędzia IBM SPSS

Dla studentów Akademii WSB w ramach programu SPSS ARIADNA udostępniane są bezpłatnie na okres jednego roku akademickiego programy z pakietu IBM SPSS Statistics. Aby uzyskać dostęp do najnowszej wersji oprogramowania SPSS należy skontaktować się z Działem IT Wsparcie techniczne - pok. 002A, obok klubu studenckiego Amigo.

 

 

memoQ Educational - oprogramowanie firmy Kilgray

Dla studentów Akademii WSB w ramach programu memoQ Educational Free udostępniane jest oprogramowanie memoQ - bezpłatnie na okres jednego roku akademickiego . Aby uzyskać dostęp do programu należy skontaktować się z Prodziekanem dr Sabiną Ratajczak, Dziekanat - pokój 003. 


Oprogramowanie do pobrania ze strony producenta


Dokumentacja do pobrania ze strony producenta


Instrukcja aktywacji oprogramowania memoQ 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji