Informacje

Organizacja i funkcjonowanie służb publicznych

W ramach specjalności organizacja i funkcjonowanie służb publicznych absolwent zdobywa gruntowną znajomość przepisów prawnych, dotyczącą organizacji, działania i struktury Policji oraz wysoce pożądane umiejętności zapewniające odpowiednie przygotowanie do zatrudnienia w Policji i innych instytucjach bezpieczeństwa publicznego będących w kompetencji Ministra Spraw Wewnętrznych (Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego), a także w różnych instytucjach pozarządowych ukierunkowanych na problematykę bezpieczeństwa. 

Zapisz się - studia stacjonarne Zapisz się - studia niestacjonarne

Przygotowany program kształcenia obejmuje tematykę określoną w minimalnym zakresie kształcenia programu szkolenia podstawowego dla policjantów, którego celem jest kompleksowe przygotowanie policjanta do wykonywania zadań służbowych na poziomie podstawowym.

Absolwent specjalności oprócz wiedzy kierunkowej posiada szczegółową wiedzę z zakresu:


•    zasad i praktyk działania i współdziałania Policji oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne,
•    obowiązków, praw i odpowiedzialności policjanta oraz innych funkcjonariuszy odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, w tym odnoszących się do sytuacji kryzysowych,
•    zasad prawa karnego i postępowania w sprawach o wykroczenia,
•    praw człowieka i środków ochrony tych praw,
•    zasad ruchu drogowego i uprawnień służb publicznych w stosunku do uczestników ruchu drogowego.

W zakresie umiejętności absolwent:


•    posiada umiejętność pracy operacyjno-rozpoznawczej jaką wykonuje funkcjonariusz Policji,
•    umie zapewnić bezpieczeństwa i porządek publiczny w miejscu pełnienia służby,
•    potrafi zarządzać w sytuacjach kryzysowych,
•    potrafi posługiwać się podstawowymi rodzajami broni palnej,
•    potrafi profesjonalnie udzielić pierwszej pomocy,
•    posiada umiejętność komunikowania się z przedstawicielami środków masowego przekazu,
•    rozważnie stosuje siłę fizyczną w samoobronie oraz jako środek przymusu bezpośredniego.

 

Absolwent jest otwarty na dyskusję z zakresu zagadnień związanych z ewolucją roli Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego, ma świadomość odpowiedzialności zawodowej, wysokich standardów etycznych, jakimi posługuje się funkcjonariusz zapewniający bezpieczeństwo publiczne, jest otwarty na pracę w obszarze edukacji dla bezpieczeństwa.

Powrót do: Start » Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w Krakowie | WSB Kraków » Kierunki kształcenia - studia inżynierskie licencjackie i magisterskie » Bezpieczeństwo narodowe

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji