Paulina Polko

doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, były pracownik Kancelarii Prezydenta RP oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego. 

Zainteresowania badawcze: przywództwo, local governance, bezpieczeństwo publiczne, lokalny wymiar bezpieczeństwa wewnętrznego, polityka bezpieczeństwa RP po 1989 roku

 

 

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE 

a) Monografie i rozprawy naukowe, podręczniki akademickie

 • „Szefologika czyli logika szefowania” (współpautor), Wydawnictwo One Press, Gliwice 2014
 • „RozGROMić konkurencję” (współautor), Wydawnictwo One Press, Gliwice 2012
 • „Jego Królewska Mość Silvio Berlusconi. Przypadek demokratycznej monarchii oświeconej”, Wydawnictwo ASPRA, Warszawa 2011
 • Armia. Instrukcja obsługi. – z gen. Romanem Polko rozmawia Paulina Bolibrzuch”, Wydawnictwo M, Kraków 2008 r.

b) Artykuły i komunikaty naukowe

 • „Czym nie jest populizm?”, Kultura i społeczeństwo, tom XLIX, Warszawa 2005 r.
 • Tajemnica błękitnych koszul. Tworzenie nowej partii politycznej w ustabilizowanej demokracji na przykładzie Forza Italia Silvio Berlusconiego”, Studia polityczne nr 19, Warszawa 2007 r.
 •  „Postawy, zachowania i stosunki wewnętrzne w sejmikach wojewódzkich”, w: „radni sejmików wojewódzkich”, ISP PAN, Warszawa 2011
 • „Budowa infrastruktury miejskiej w retoryce polityków – w kampaniach wyborczych i po ich zakończenia – case study parku wodnego w Tychach”, w: K. Wódz, P. Kulas (red.) „Governance i wyzwania partycypacji społecznej”, WSB Dabrowa Górnicza 2012
 • Social media jako nowy obszar wyzwań dla bezpieczeństwa personalnego”, w: A. Gałecki, A. Kurkiewicz, S. Mikołajczak (red.) „Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem. Infrastruktura krytyczna w procesie zarządzania w sytuacjach kryzysowych”, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, 2014 r.
 • „Selected problems related to managing terrorist organisations” w” Forum Scientiae Oeconomia , WSB Dąbrowa Górnicza volume 2 (2014)
 • „Realny wymiar strategii UE w dziedzinie walki z terroryzmem” w: S. Grochalski (red.) „Kategoria bezpieczeństwa w prawnym wymiarze Unii Europejskiej”, wydawnictwo WSB w Dąbrowie Górniczej, 2013 r.

W druku:

 • Local government a local governance – prezydenci miast jako lokalni liderzy polityczni”, w: „Funkcjonowanie administracji publicznej – uwarunkowania prawne, organizacyjne i społeczne” Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, plan: 2014 rok
 • „Bezpieczeństwo publiczne w budżetach partycypacyjnych polskich miast” w: „Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy”, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, 2015 rok
 • „Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP 2022 w świetle współczesnych wyzwań i uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego”, w: M. Walancik, P. Polko (red) „Współdziałanie administracji i wojskowej i publicznej w sytuacji kryzysowej”, WSB Dąbrowa Górnicza
 • „Zmiany w systemie kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP: uporządkowanie struktur czy rozrost biurokracji?” ”, w: M. Walancik, P. Polko (red) „Współdziałanie administracji i wojskowej i publicznej w sytuacji kryzysowej”, WSB Dąbrowa Górnicza
 •  „Agitacja polityczna na portalach społecznościowych – case study wyborów parlamentarnych z 2011 r.”, w: D. Morańska (red.)  „WWW człowiek w cyberprzestrzeni. Konteksty pedagogiczne i społeczne”, wydawnictwo WSB w Dąbrowie Górniczej, planowany termin wydania: 2014 r.
 • „Zarządzanie a dowodzenie w sytuacji kryzysowej” w P. Polko (red.) „Wyzwania zarządzania i dowodzenia w sytuacjach kryzysowych”, WSB plan: 2015 rok
 • „Zwalczanie terroryzmu a prawa człowieka – wybrane aspekty prawne”, w: S. Grochalski (red.) „Wolność, bezpieczeństwo, obywatel. Studium administracyjno-prawne”, planowany termin wydania: 2014 rok  

 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH

 • 8 maja 2006 r., konferencja „Operacja NATO w Afganistanie", Warszawa, organizator: Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie i MON.
 • 10 maja 2006 r., sympozjum naukowe „Podział odpowiedzialności za bezpieczeństwo Europy pomiędzy NATO i Unię Europejską”, Warszawa, organizator: Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej
 • 2 czerwca 2006 r., konferencja "Irak 2006. Osłona Młodej Demokracji", Warszawa, Akademia Obrony Narodowej
 • 5 października 2006 r., konferencja „Współczesny wymiar terroryzmu”, Warszawa, Akademia Obrony Narodowej
 • 24-25 stycznia 2007 r., konferencja „Wizja Sił Zbrojnych”, Warszawa, organizator: BBN
 • 30 marca 2007 r., konferencja międzynarodowa „Przyszłość NATO”, Warszawa, Pałac Prezydencki, organizator: BBN
 • 31 maja 2007 r., konferencja międzynarodowa „Amerykańska tarcza antyrakietowa w Europie: konsekwencje dla relacji transatlantyckich”, Praga, Czechy, organizator: NATO Information Center, Prague-Jagello 2000 i The Atlantic Council of the United States
 • 12-14 września 2007 r., konferencja „Bezpieczeństwo w Telekomunikacji i i Teleinformatyce”, Bydgoszcz, organizator: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • 27 listopada 2007 r., konferencja międzynarodowa „Przeciwdziałanie terroryzmowi – koordynacja działań antyterrorystycznych”, Warszawa, organizator: BBN
 • 19 czerwca 2009 r., konferencja międzynarodowa: „Strategia dla Afganistanu”, Warszawa, Belweder, organizator: BBN
 • 24 listopada 2009 r., panel dyskusyjny: „Polityczne i wojskowe aspekty udziału RP w zagranicznych misjach pokojowych i stabilizacyjnych”, Warszawa, Belweder, organizator: BBN
 • 11 grudnia 2009 r., seminarium: „Strategie dla sektora paliw: ropy i gazu”, Warszawa, organizator: ISP PAN i BBN
 • 24 luty 2010 r., seminarium eksperckie: „Polska w misji stabilizacyjnej w Afganistanie”, Warszawa, Belweder, organizator BBN
 • 16-17 marca 2013, II konferencja międzynarodowa, człowiek w cyberprzestrzeni, DG, organizator: WSB w DG
 • 4-6 grudnia 2013, II Międzynarodowa konferencja naukowa: paradygmaty badań nad bezpieczeństwem
 • 24 marca 2014, Funkcjonowanie administracji publicznej – uwarunkowania prawne, organizacyjne i społeczne, Warszawa, organizator: WAiNS Politechniki Warszawskiej
 • 17-19 września 2014 r., VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „BEZPIECZEŃSTWO –WIELORAKIE PERSPEKTYWY” Bezpieczeństwo z Perspektywy Środowisk i OBSZARÓW, Tarnowskie Góry, organizator WSB w Poznaniu
 • 3-4 listopada 2014, Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy samorządu terytorialnego, Warszawa, Sejm RP, organizator: WAiNS Politechniki Warszawskiej
 • 3-5 grudnia 2014, III Międzynarodowa konferencja naukowa: paradygmaty badań nad bezpieczeństwem. Jednostki, grupy i społeczeństwa, Zakopane, organizator: WSB w Poznaniu
 • 18 listopada 2014, Praca ludzka jako przedmiot handlu, Dąbrowa Górnicza, organizator: WSB w Dąbrowie Górniczej
 • 11 marca 2015, XI warsztaty Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem I Utrzymaniem w transporcie kolejowym, organizator: WSB w Dąbrowie Górniczej

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

 • Listopad/grudzień 2005 r. - badania terenowe na południu Republiki Włoch (Sycylia i Kalabria) lokalnych organizacji partyjnych Forza Italia i Alleanza Nazionale
 • Listopad/grudzień 2005 – obserwacja uczestnicząca kampanii wyborczej przed wyborami samorządowymi w 2005 i 2006 r. na południu Włoch (regiony: Sycylia i Kalabria)
 • Październik 2012-wrzesień 2014 – badania statutowe: Prezydenci miast jako lokalni liderzy polityczni
 • Styczeń-2015 – grudzień 2016 - badania statutowe: Bezpieczeństwo w programach polskich polityków na przykładzie kampanii wyborczych z 2014 i 2015. Aspekt narodowy, publiczny, obywatelski

 

DYDAKTYKA

 • Przywództwo w biznesie
 • Przywództwo polityczne
 • Rola lidera w Organizacji
 • Negocjacje
 • System bezpieczeństwa narodowego
 • Obronność państwa
 • Filozofia bezpieczeństwa

 

 

VIII  ODBYTE STAŻE NAUKOWE

 • 30 listopada-11 grudnia 2006 r. - Seminarium „National Security” organizowane przez Galillee College w Izraelu


 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji