Upowszechnianie rezultatów

 

 

Celem głównym projektu jest rozwój potencjału Wyższej Szkoły Biznesu i poprawa jakości kształcenia poprzez rozszerzenie oferty kształcenia - utworzenie specjalności w języku angielskim, nowe specjalności dostosowane do wymogów rynku pracy dla 168 osób (101 kobiet i 67 mężczyzn), rozwój kadry naukowo-dydaktycznej (szkolenia dla 50 osób w tym 15 kobiet), stypendia naukowe dla 6 osób, rozszerzenie oferty edukacyjnej WSB o zajęcia e-learningowe oraz ułatwienie studiowania osobom niedowidzącym.

Rezultaty twarde:

 • liczba osób, która rozpocznie naukę na kierunku Stosunki międzynarodowe - 92 osoby
 • liczba osób, która rozpocznie naukę na kierunku Ekonomia - 72 osoby
 • liczba przeszkolonych pracowników kadry dydaktycznej - 50 osób (min. 15 kobiet)
 • liczba osób, które ukończyły studia, potwierdzone wydaniem dyplomu: min. 266 osób
 • liczba osób, które ukończyły kursy, potwierdzone wydaniem dyplomu: min. 32
 • liczba przyznanych stypendiów dla młodych doktorów: 6 stypendystów
 • liczba studentów, którzy otrzymają certyfikat OPTIMA - min. 60 osób

Rezultaty miękkie:

 • wzrost wiedzy i umiejętności min. 50% w zakresach:

 1. International Busines u min. 15 osób
 2. Zarządzanie projektami i funduszami unijnymi u min. 65 osób
 3. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej u min. 65 osób
 4. tworzenie e-learningowych materiałów dydaktycznych u min. 20 osób
 5. prowadzenie zajęć na odległość u min. 20 osób
 6. aspektów prawnych i organizacyjnych dydaktyki akademickiej opartej o nowe technologie u min. 8 osób
 7. aktywne metody uczenia u min. 20 osób
 8. emisja głosu u min. 20 osób
 9. wystąpienia publiczne u min. 20 osób
 • wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej o min. 30% u min. 266 osób


 

Nasi partnerzy

Kontakt

Biuro projektu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza, pokój120

 

Koordynator projektu:

Aneta Kubik

tel. 32 295 93 43

e-mail: akubik@wsb.edu.pl

 

Rekrutacja:

tel. 32 262 28 05

e-mail: info@wsb.edu.pl

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji