Informacje

Platforma e-learningowa Moodle

Adres strony www: elearning.wsb.edu.pl

 

 

Od roku akademickiego 2013/2014 studenci Akademii WSB pracują z wykorzystaniem platformy e-learningowej Moodle, która oferuje wielofunkcyjne uczenie się języka obcego on-line. Jest to rozwiązanie poprawiające jakość uczenia i uczenia się.  Platforma wspomaga zarówno pracę nauczyciela i ucznia poprzez tzw. „learning by doing".

 
 

INSTRUKCJA WYKORZYSTANIA PLATFORMY MOODLE
NA STUDIACH STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

I stopnia – obowiązkowo

II stopnia - nieobowiązkowo

 

Studia stacjonarne

Liczba godzin dydaktycznych - 30 / semestr

e-learning: przez cały semestr

 

Studia niestacjonarne

Liczba godzin dydaktycznych: 24 / semestr

e-learning: po każdym zjeździe

 

Wykładowcy SJO tworzą swoje profile swoich grup w platformie MOODLE.

Studenci studiów stacjonarnych otrzymują zadania domowe do wykonania na bazie platformy MOODLE. Częstotliwość otrzymywania zadań do wykonania – z tygodnia na tydzień przez cały semestr.

Studenci studiów niestacjonarnych otrzymują zadania domowe do wykonania na bazie platformy MOODLE. Częstotliwość otrzymywania zadań do wykonania – po każdym zjeździe.

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

W wewnętrznym systemie punktowym oceny studenta zawarty jest punkt uwzględniający pracę indywidualnego studenta z platformą e-learningową. Celem otrzymania zaliczenia z języka obcego, na koniec każdego semestru student dostarcza wykładowcy swój indywidualny raport aktywności w platformie e-learningowej MOODLE. Ocena końcowa zaliczenia semestru lub zaliczenia kursu języka obcego uzależniona jest od aktywności studenta tzn. liczby godzin przeznaczonych na pracę z platformą oraz % wykonywania poszczególnych ćwiczeń.

Studenta obowiązuje bieżąca praca z platformą e-learningową MOODLE tzn. student musi wykonywać zadane ćwiczenia w terminie wyznaczonym przez wykładowcę tj na każde kolejne ćwiczenia z języka obcego.

Zadania te są powiązane z realizacją konkretnego materiału językowego uwzględnionego literaturą obowiązkową i dodatkową.

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Praca z platformą e-learningową MOODLE jest obowiązkowa. Studenci ubiegają się u wykładowcy o założenie profili grupowych w systemie MOODLE.  
Wirtualna Uczelnia
Logowanie do ProLib (Biblioteka)
Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji