Informacje

Poseł Bartłomiej Bodio wziął udział w inauguracji studiów podyplomowych Menedżer Klastra Executive MBA

W sobotę 22 listopada 2014 r. odbyła się uroczysta inauguracja studiów podyplomowych na kierunku Menedżer Klastra Executive MBA. Wydarzenie stało się okazją do spotkania Bartłomieja Bodio, Posła na Sejm RP, Szefa Podkomisji Stałej ds. Transportu Lotniczego i Gospodarki Morskiej oraz Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Polityki Klastrowej oraz JM prof. nadzw. dr Zdzisławy Dacko-Pikiewicz, Rektor WSB.

Podczas rozmów poruszano przede wszystkim kwestie upowszechniania polityki klastrowej oraz tematykę organizacji Światowego Kongresu Klastrów, który odbędzie się w Dąbrowie Górniczej w dniach 25-26  marcu 2015 roku. Uczelnia jest współorganizatorem wydarzenia.

 

W uroczystej inauguracji studiów Menedżer Klastra Executive MBA uczestniczyli także: Bogdan Węgrzynek, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw oraz Iwona Gaweł, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Żorach, Tomasz Leśniak, Pełnomocnik Zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, dr Marcin Lis, Prorektor WSB ds. Rozwoju i Spraw Studenckich, Jacek Uroda, Prodziekan WSB.
 
Studia podyplomowe na kierunku Menedżer Klastra Executive MBA przygotowują do aktywnego współdziałania w klastrach różnego typu, zarówno na poziomie jednostki koordynującej, jak też uczestnika czy partnera zewnętrznego. Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie menedżerów do zarządzania partnerstwami biznesowymi różnego typu, a przede wszystkim klastrami i sieciami współpracy. Absolwenci studiów posiadają kompetencje menedżera klastra do stałego i aktywnego udziału w procesie innowacyjnym. Studia przygotują menadżerów do rzeczowej analizy i selekcji najlepszych pomysłów członków organizacji, które zostaną następnie skonfrontowane z możliwościami rynku i ocenionego wcześniej pola innowacji.
 
Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się zarządzaniem na dowolnym szczeblu hierarchii organizacyjnej, a więc członków rad nadzorczych i zarządów oraz prezesów firm, dyrektorów, kierowników funkcjonalnych i specjalistów, kadra kierownicza przedsiębiorstw, kadra kierownicza jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy instytucji otoczenia biznesu (izby gospodarcze, stowarzyszenia, agencje rozwoju, itp.) pracownicy sektora nauki i nauczyciele akademiccy, zainteresowani pracą z klastrami.
 
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej aktywnie uczestniczy w upowszechnianiu idei klasteringu. Uczelnia jest członkiem, m.in. Klastra SmartCity, Polskiego Instytutu Biznesu - Klastra BPO (Business Proccess Outsourcing), Polskiego Klastra dla Innowacji i Środowiska.
 
Światowy Kongres Klastrów będzie bezprecedensowym wydarzeniem na skalę światową. W marcu 2015 r. w Dąbrowie Górniczej spotkają się przedstawiciele klastrów polskich i zagranicznych. Tematyką wydarzenia będzie szczególnie wymiana doświadczeń w odniesieniu do możliwości łączenia potencjału klastrów w celu ułatwienia rozwoju gospodarki lokalnej, krajowej i globalnej. Kongres skierowany jest do klastrów, menedżerów, przedstawicieli biznesu, administracji lokalnej i centralnej oraz środowiska naukowego. Udział w wydarzeniu wezmą przedstawiciele władz państwowych z poszczególnych krajów oraz najwybitniejsi eksperci w dziedzinie klasteringu. Celem Kongresu jest stworzenie międzynarodowej płaszczyzny komunikacyjnej, umożliwiającej dialog między biznesem a nauką przy wsparciu samorządów, a także dostarczenie uczestnikom wiedzy technicznej i praktycznej na temat klastrów oraz promowanie ich idei.
 
 

ZAPRASZAMY DO LEKTURY!

 
 
W najnowszym numerze kwartalnika Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw ukazały się artykuły dotyczące studiów podyplomowych na kierunku Menedżer Klastra Executive MBA oraz Światowego Kongresu Klastrów . Zobacz:
 
 
 

Powrót do: Start » Uczelnia » Aktualności

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji