Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Posiedzenie Zespołu Pedagogiki Młodzieży przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN w WSB

27 października 2017 roku w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej odbyło się IV Posiedzenie Zespołu Pedagogiki Młodzieży działającego przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Spotkanie to było pierwszym spotkaniem w roku akademickim 2017/2018.

 

Ideą spotkań Zespołu Pedagogiki Młodzieży jest możliwość prowadzenia dyskursu na temat młodzieży jako przedmiocie (młodzież w centrum pedagogiki) i podmiocie (młodzież w centrum permanentnej zmiany społecznej) badań pedagogicznych z udziałem znamienitych osobistości, których wybitne osiągnięcia na niwie działalności naukowej zasługują na szczególne uznanie.

 

Na Posiedzeniu pojawili się przedstawiciele 14 Ośrodków Akademickich z całej Polski:

 • Akademii Ignatianum w Krakowie 
 • Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Krakowie
 • Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu
 • Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytetu Gdańskiego
 • Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytetu Łódzkiego
 • Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • Uniwersytetu w Białymstoku
 • Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach
 • Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Posiedzenie zainaugurowała JM Rektor WSB Prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz oraz Prorektor ds. nauki WSB Prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik. Uroczyste powitanie wygłosiła również Przewodnicząca ZPM przy KNP PAN Prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska.

 

Zgromadzeni Goście wysłuchali wykładu Prof. dr hab. Witolda Jakubowskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego pt. Kultura popularna, media i społeczeństwo, czyli kilka refleksji o partycypacji w kulturze, po którym odbyła się krótka dyskusja.

 

Kolejnym punktem posiedzenia było powołanie nowych członków zespołu, którzy odebrali swoje nominacje z rąk Przewodniczącej ZPM przy KNP PAN Prof. zw. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej.

 

Na odbytym 27 października posiedzeniu pojawił się również nowy punkt programu - Wartościowa Godzina z Zespołem Roboczym - prezentacja działalności i badań członków Zespołu Roboczego: Między partycypacją a wykluczeniem, którego koordynatorką jest Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Orłowska.


Uczestnicy posiedzenia mieli również okazję obejrzeć wystawę pt: Bogdan Nawroczyński – inspiracje dla współczesności, znajdującą się w Bibliotece Akademickiej im. prof. Jerzego Altkorna Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

 

Całość zakończyła się wspólną deklaracją Uczestników posiedzenia, podkreślającą potrzebę kolejnych spotkań oraz podejmowania tematów dotyczących źródła i miejsca pedagogiki młodzieży w obszarze nauk społecznych, współczesnych nurtów rozwoju pedagogiki młodzieży oraz perspektyw badawczych w badaniach pedagogicznych nad młodzieżą.

 

/JPM, 30.10.2017 r./

Powrót do: Start » Uczelnia » Aktualności

 

Nasi partnerzy