Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Praktyki studenckie na kierunku fizjoterapia

Konsultacje w sprawie praktyk studenckich dr Aneta Orczyk

p.212

kontakt: aorczyk@wsb.edu.pl


 

SEMESTR LETNI 2019/2020

 

marzec 2020 r.


04.03.2020. (środa) godz. 13.15 - 14.45

 

04.03.2020. (środa) godz. 14.45 - 16.15 spotkanie w sprawie praktyk fizjoterapia studia stacjonarne sem. 2

 

11.03.2020. (środa) godz. 12.45 - 13.30 oraz 14.00 - 14.45


w dniach 12 - 29.03.2020. konsultacje odbywają się mailowo, osobiste zostają przeniesione na kolejne miesiące (uprzejmie proszę o sprawdzanie na bieżąco powyższego wykazu)


Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem dostępnym na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia, dotyczącym finansowania badań wymazowych na obecność wirusa SARS-CoV-2 studentom kierunków medycznych, którzy będą mieć kontakt z pacjentami w ramach zajęć praktycznych na uczelniach.

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/testy-na-koronawirusa-dla-studentow-kierunkow-medycznych,7726.html 

(aktualizacja 04.06.2020.)Rekomendacje Krajowej Izby Fizjoterapii w sprawie praktyk zawodowych z dnia 19.05.2020.

 

Szanowni Państwo,

 
odnosząc się do zaleceń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z uwagi na brak
możliwości czynnego udziału w realizacji praktyk klinicznych przez studentów 2 roku studiów
drugiego stopnia na kierunku fizjoterapia, Komisja ds. Kształcenia Przeddyplomowego  
i Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego działająca przy Krajowej Izbie Fizjoterapeutów
rekomenduje następujące możliwe rozwiązania realizacji i zaliczenia praktyki zawodowej: - sposoby uzyskania efektów uczenia się dotyczące praktyki zawodowej na kierunku
fizjoterapia, należy dostosować do warunków kształcenia na odległość - dla studentów ostatniego roku kształcenia, którzy zaliczyli wszystkie przewidziane
programem studiów praktyki, w trakcie wcześniejszych 9 semestrów, zezwala się  
na realizację efektów uczenia się, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia  
na odległość (nie dłużej jednak niż do 30 września 2020) - można skrócić czas trwania praktyki, o której mowa i w sposób alternatywny osiągnąć
efekty uczenia się np. przez przeprowadzenie zajęć w formie ćwiczeń lub laboratoriów  
(np. symulacji) w sposób zdalny - placówka prowadząca zajęcia praktyczne z wykorzystaniem technik i metod kształcenia  
na odległość, powinna umożliwić obserwację zdalną realizowanych działań terapeutycznych
oraz omówienie wykonanej jednostki terapeutycznej
- studenci powinni przygotowywać raporty z obserwowanych jednostek terapeutycznych,
prowadzić dokumentację medyczną, planować i programować postępowanie
fizjoterapeutyczne, a także dokonywać przeglądów bibliograficznych zleconych
przypadków medycznych - stosowanie metody studium przypadku (ang. case study) – analiza pojedynczego
przypadku, tj. szczegółowy opis (w miarę możliwości rzeczywistego) przypadku,
pozwalający wyciągnąć wnioski co do przyczyn i rezultatów jego przebiegu. Etapy:
dokonanie diagnozy, poszukiwanie rozwiązań, przewidywanie następstw proponowanych
rozwiązań, dyskusja nad proponowanymi rozwiązaniami, przeniesienie wniosków  
na sytuacje w świecie realnym z szerszym zastosowaniem - praca w zawodzie realizowana przez studentów posiadających prawo wykonywania
zawodu, zarówno w dużych podmiotach, jak i w działalności prywatnej - w przypadku, kiedy sytuacja epidemiologiczna ulegnie poprawie, zaleca się  
(przy odpowiednim zabezpieczeniu), realizację praktyki w sposób bezpośredni  
Wszystkie działania wynikające z realizacji praktyki z wykorzystaniem technologii zdalnej,
powinny zostać opisane w dzienniku praktyk, zgodnie z dotychczasowymi założeniami.
 

Z wyrazami szacunku,      
    
Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów     
dr hab. n. med. Maciej Krawczyk

 

 

Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni - informacje dotyczace zajęć klinicznych i praktyk zawodowych znajdują się na str.15-19  (aktualizacja 18.05.2020.)

www.gov.pl/attachment/add97c72-cd87-425c-a346-945524e59e09

 

Zalecenia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa organizacji zajęć laboratoryjnych i klinicznych na studiach (aktualizacja 14.05.2020.)

www.gov.pl/web/nauka/zalecenia-dotyczace-zapewnienia-bezpieczenstwa-organizacji-zajec-laboratoryjnych-i-klinicznych-na-studiach

 

Szanowni Państwo,(aktualizacja 05.05.2020.)


W związku z przedłużeniem ograniczenia działalności uczelni do 24 maja, nadal trwającymi obostrzeniami dotyczącymi przebywania w placówkach medycznych, zajęcia dydaktyczne prowadzone będą zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


Więcej informacji na stronie MNiSW - www.gov.pl/web/nauka/przedluzenie-ograniczenia-dzialalnosci-uczelni-do-24-maja

 

Zajęcia kliniczne, decyzją dyrekcji placówek medycznych, prowadzone w szpitalach nadal są wstrzymane. W związku z powyższym zostaną one zrealizowane w formie on-line (m.in. na platformie Moodle)

Należy zaznaczyć, że ze względu na dynamiczną sytuację w kraju związaną z epidemią i brak wytycznych ze strony Ministerstwa Zdrowia, Akademia WSB, jak i pozostałe uczelnie kształcące na kierunkach medycznych, związane są ze szczegółowymi zaleceniami Resortu Zdrowia, których na dzień dzisiejszy brak.

 

Powołując się na rozporządzenie w sprawie zaliczenia praktyk z dnia 01.04.2020. www.gov.pl/web/nauka/rekomendacje-dotyczace-realizacji-praktyk-na-studiach-pierwszego-i-drugiego-stopnia-oraz-jednolitych-studiach-magisterskich, proponujemy możliwości zaliczenia praktyk studentom:

 

- semestrów VII-X, na podstawie realizacji wcześniejszych praktyk oraz prawa wykonywania zawodu (zaliczenie wszystkich godzin praktyk poprzez uznanie – zaliczenie bez oceny)

- studenci semestrów II-VI, realizują praktyki w okresie wakacyjnym, z możliwością przeniesienia ich realizacji na kolejny semestr (zimowy).

 

W przypadku indywidualnych pytań, odpowiedzi udziela Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk i Kształcenia Klinicznego – dr Aneta Orczyk (aorczyk@wsb.edu.pl).

 

Niezależnie od powyższego Władze Uczelni dokładają wszelkich starań, regularnie monitorując stronę Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, aby wprowadzić korzystne rozwiązania dla Państwa z uwzględnieniem zrealizowania pełnego programu w przebiegu studiów.

 

 

rozporządzenie w sprawie zaliczenia praktyk (aktualizacja 02.04.2020.)

https://www.gov.pl/web/nauka/rekomendacje-dotyczace-realizacji-praktyk-na-studiach-pierwszego-i-drugiego-stopnia-oraz-jednolitych-studiach-magisterskich

 

 

Szanowni studenci (aktualizacja 27.03.2020.)

 

W związku z aktualną sytuacją, która wpływa na przebieg, organizację oraz formę Państwa studiów oraz w uzgodnieniu z władzami uczelni, informuję o zmianach w  zasadach realizacji praktyk:

a)      Praktyki już rozpoczęte ale nie zakończone, mogą być realizowane w przedłużonym terminie aż do końca września 2020 roku bez konsekwencji formalnych i finansowych dla odbywających praktyki;

b)      Praktyki nie rozpoczęte można przenieść na kolejny semestr również bez konsekwencji formalnych i finansowych dla odbywających praktyki;

c)       W przypadku studentów ostatnich semestrów istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacji praktyk do końca września bez konsekwencji formalnych i finansowych (naliczania opłat czesnego za miesiąc lipiec- wrzesień) o ile zostanie spełniony warunek – wszystkie wymagane zaliczenia oraz praca  dyplomowa zostaną złożone do 20 czerwca 2020;

 

W sprawach indywidualnych i problemowych można kontaktować się ze mną on-line;

 

dr Aneta Orczyk

Pełnomocnik Rektora ds. praktyk 

 

Szanowni Państwo, (aktualizacja 17.03.2020.)

 

w okresie zagrożenia zachorowania na COVID-19 (Koronawirus) Ci z Państwa, którzy nie zdążyli jeszcze oddać dokumentacji a zaliczyli praktyki w placówce (za semestr zimowy), mogą drogą elektroniczną przesłać skany lub zdjęcia poniższych dokumentów (po wznowieniu pracy bezpośredniej, dostarczyć oryginały):

 

- porozumienie (tylko strona 1 i 2 oraz ostatnia z załącznika nr 1 dotyczącego RODO z pieczątkami administratora danych);

 

- skierowanie;

 

- dziennik praktyk (tylko strona 1 z imieniem i nazwiskiem studenta oraz ostatnia z oceną i pieczątką opiekuna praktyk w placówce);

 

 

W przypadku pytań dotyczących praktyk, zachęcamy Państwa do kontaktu drogą mailową.


 

 

Szanowni Państwo, (aktualizacja 12.03.2020.)

 

Uprzejmie informuję, iż - podejmując działania zapobiegawcze rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV2 - Rektor Akademii WSB zdecydowała o zawieszeniu zajęć odbywających się w formie zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich i studentów od 12.03.2020 r. przez okres najbliższych dwóch tygodni tj. do dnia 29.03.2020 r. we wszystkich wydziałach i jednostkach dydaktycznych AWSB, również w placówkach medycznych w zakresie zajęć klinicznych.

O wszelkich zmianach będziecie Państwo na bieżąco informowani.


W razie pytań, uprzejmie proszę o kontakt mailowy aorczyk@wsb.edu.pl

 Szanowni Państwo!


Informujemy, że w związku z koniecznością ubezpieczeń OC i NNW wraz z klauzulami charakterystycznymi dla poszczególnych kierunków - ustalono, że wszyscy studenci Akademii WSB na kierunkach Ratownictwo Medyczne, Fizjoterapia oraz Kosmetologia zostaną od 01.01.2020. objęci ubezpieczeniem grupowym, którego koszt na dzień 18.10.2019. wynosi 99 zł (na cały 2020 rok). Warunki ubezpieczenia są najlepszymi na rynku i spełniają wymogi stawiane przez placówki medyczne i kosmetologiczne (zakres i warunki do wglądu w czasie konsultacji u dr Anety Orczyk).

 


Poniżej znajdują się dokumenty, jakie potrzebne są do realizacji praktyk (w plikach do pobrania) - Porozumienie i Dziennik Praktyk proszę drukować dwustronnie!!!

  • Porozumienie wraz umową powierzenia danych (dokładnie uzupełnione wszystkie wykropkowane miejsca - dane, termin, miejsce realizacji praktyk), - nieuzupełnione dokumenty nie będą przyjmowane - 2 egzemplarze;
  • Klauzula informacyjna - podpisana przez studenta - 1 egzemplarz;
  • Skierowanie na praktykę na konkretny semestr - 2 egzemplarze;
  • Dziennik Praktyk na konkretny semestr - 1 egzemplarz; (proszę zwrócić uwagę na ustawienia drukarki, tak aby wydruk zgadzał się z  podanym dokumentem, Dziennik Praktyk powinien być zbindowany)
  • oświadczenie studenta - 1 egzemplarz

 

 

POROZUMIENIE WRAZ Z UMOWĄ POWIERZENIA DANYCH ORAZ KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ STUDENCI STUDIÓW LICENCJACKICH JAK I MAGISTERSKICH, MACIE PAŃSTWO W PLIKACH DO POBRANIA PONIŻEJ NA STRONIE.

Artykuły

Dziennik Praktyk Studenckich na kierunku Fizjoterapia

Poniżej znajdują się do pobrania "Dzienniki praktyk studenckich" dla kolejnych semestrów studiów na kierunku fizjoterapia

czytaj więcej o Dziennik Praktyk Studenckich na kierunku Fizjoterapia

Skierowanie na praktykę studencką studenta kierunku fizjoterapia

Poniżej znajdują się do pobrania "Skierowania na praktykę zawodową" dla kolejnych semestrów studiów na kierunku fizjoterapia

czytaj więcej o Skierowanie na praktykę studencką studenta kierunku fizjoterapia 
Wirtualna Uczelnia
Logowanie do ProLib (Biblioteka)
Nasi partnerzy