Informacje

 

Praktyki

Praktyki stanowią integralną część planów studiów i procesu kształcenia Studentów/Słuchaczy w Akademii WSB i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.

Opiekun Praktyk Studenckich Akademii WSB zajmuje się praktykami:

  • studenckimi na studiach I i II stopnia (stacjonarne/niestacjonarne)
  • podyplomowymi na kierunkach oświatowych (pedagogicznych)

Dokumentację należy złożyć w wersji papierowej

  • u Opiekuna Praktyk Studenckich w dniach jego dyżurów - I piętro pokój 207 - Biblioteka
  • w Dziekanacie Studiów I i II stopnia (dla Studentów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich) - parter pokój 101
  • w Dziekanacie Studiów Podyplomowych (dla Słuchaczy kierunków oświatowych) - I piętro pokój 207 - Biblioteki

Opiekun Praktyk Studenckich Akademii WSB

     

mgr Barbara Donocik


Kontakt w dniach dyżuru:

tel. 885 577 300

e-mail: bdonocik@wsb.edu.pl

 

Harmonogram dyżurów znajduje się w zakładce => Praktyki => Harmonogram dyżurów 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji