Informacje

WSB - studia podyplomowe (wszystkie wydziały bez Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie)

 Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich dla słuchaczy studiów podyplomowych

 

dr n. zdr. Tomasz Grad


Pok. 212   

 

Konsultacje online!!!

Najbliższe konsultacje online na platformie ZOOM we wtorek tj. 26.01.2021 w godz. 14.30 - 16.00      ( link poniżej) ZAPRASZAM!

tgrad@wsb.edu.pl is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: Praktyki-konsultacje online

Time: Jan 26, 2021 02:30 PM Warsaw

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/98752497412?pwd=Ung1WFBaRUVueVVHTEZLUGpwSzJyZz09

Meeting ID: 987 5249 7412

Passcode: kYev1y


Wykaz instytucji i placówek, w których można realizować praktyki w okresie pandemii( instytucje które zadeklarowały przyjęcie studentów) , znajduje się w plikach do pobrania.

 

Przed rozpoczęciem prtaktyki należy złożyć do podpisu następujące dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy praktyki x 2 
  • dwa egzemplarze porozumień dotyczących praktyki x 2 w celu akceptacji i podpisania przez Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich.
  • Klauzulę infomacyjną RODO-obowiązek informacyjny RODODyżury w styczniu 2021


05.01.2021 - 14.30 - 17.00 - dyżur online

07.01.2021 - 14.30 -17.00 - dyżur stacjonarny

12.01.2021 - 14.30 - 17.00 - dyżur online

15.01.2021 - 14.30 -17.00 - dyżur stacjonarny

16.01.2021 - 08.00 -10.00 - dyżur stacjonarny(sobota)

19.01.2021 - 14.30 - 16.00 - dyżur online

22.01.2021 - 14.30 -17.00 - dyżur stacjonarny

26.01.2021 - 14.30 - 16.00 - dyżur online

29.01.2021 - 14.30 -17.00 - dyżur stacjonarnyDyżury w Grudniu 2020


01.12.2020  godz. 14.30 - 17.00 - dyżur stacjonarny

03.12.2020  godz. 14.00 - 15.00 - dyżur online

08.12.2020 godz. 14.30 - 17.00 - dyżur online

10.12.2020 godz. 14.30 - 17.00 - dyżur stacjonarny

15.12.2020 godz. 14.30 - 17.00 - dyżur online

17.12.2020 godz. 14.30 - 17.00 - dyżur stacjonarny

19.12.2020 ( sobota) godz. 8.00 - 10.00 - dyżur stacjonarny

22.12.2020 godz. 14.30 - 17.00 - dyżur online

29.12.2020 godz. 14.30 - 17.00 - dyżur stacjonarny

 


Dyżury w listopadzie 2020

 

 

 

05.11.2020 godz. 14.30 -17.00 - dyżur stacjonarny

 

10.11.2020 godz. 14.30 -17.00 - dyżur on-line

 

12.11.2020 godz. 14.30 -17.00 - dyżur stacjonarny

 

14.11.2020 godz. 08.00 -10.00 (sobota) - dyżur on-line

 

17.11.2020 godz. 14.30 -17.00 - dyżur on-line

 

19.11.2020 godz. 14.30 -17.00 - dyżur stacjonarny

 

24.11.2020 godz. 14.30 -17.00 - dyżur on-line

 

26.11.2020 godz. 15.30 -17.00 - dyżur stacjonarny

 

28.11.2020 godz. 08.00 -10.00 ( sobota) - dyżur stacjonarny


dyżury w październiku 2020


01.10.2020 - czwartek - 14.30 - 17.00

06.10.2020 - wtorek - 14.30 - 17.00

08.10.2020 - czwartek - 14.30 - 17.00

10.10.2020 - sobota - 08.00 - 10.00

13.10.2020 - wtorek - 14.30 - 17.00

15.10.2020 - czwartek - 14.30 - 17.00

20.10.2020 - wtorek - 14.30 - 17.00

22.10.2020 - czwartek - 14.30 - 17.00

24.10.2020 - sobota - 08.00 - 10.00

27.10.2020 - wtorek - 14.30 - 17.00

29.10.2020 - czwartek - 14.30 - 17.00

tel. (32) 295-93-70

email: tgrad@wsb.edu.pl


Uwaga- od dnia 15.06.2020 dokumenty można składać wyłącznie w formie oryginału za pośrednictwem poczty lub osobiście do skrzynki w Dziekanacie lub przy portierni!!

 Ważna informacja:

Dokumenty do rozpoczęcia jak i po zakończeniu praktk, można składać:

a) osobiście podczas dyżurów

b) wrzucać do szuflady podawczej w dziekanacie lub skrzynki przy portierni

c) wysyłać pocztą na adres uczelni w Dąbrowie Górniczej lub za pośrednictwem sekretariatów w poszczegółnych wydziałach.

 


WAŻNE!!!. Przed rozpoczęciem praktyki należy uzyskać podpis Pełnomocnika Rektora na formularzu zgłoszenia ,porozumieniu 

 

 

  UWAGA! AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI! Szanowni Państwo poniżej w załącznikach  znajdują się zaktualizowane wersje dokumentacji  ( wymagania RODO) Proszę aby dokumentacja była oddawana TYLKO na AKTUALNYCH DRUKACH. Stare druki ( formularz zgłoszenia oraz porozumienie) stanowiące załączniki do programów praktyk nie są akceptowane!!! Pozostałe( dzienniczek, karta oceny, samooceny itd. są aktualne)

 

Nowe zasady:

 

1)    Przed udaniem się na praktykę student składa u Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich (albo osobiście na jego dyżurze, albo do szuflady w Dziekanacie z napisem „PRAKTYKA DO WPISU”) , kompletnie wypełnione  następujące dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowa-rodo-2019 -uniwersalny  x 2
  • wzór porozumienia x 2
  •  Klauzulę informacyjną RODO

2)   Słuchacz odbiera od Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich zatwierdzone przez niego formularze zgłoszeniowe praktyki oraz egzemplarze podpisanego porozumienia, odbiór następuje w trakcie wizyty na dyżurze Pełnomocnika ds. Praktyk Studenckich lub  w Dziale Studiów Podyplomowych lub w przypadku wydziałów zamiejscowych wysyłany pocztą).

 

3)   Po skończonej praktyce student składa Pełnomocnikowi Rektora ds. Praktyk Studenckich (albo osobiście na jego dyżurze, albo  Dziale studiów podyplomowych albo w Dziekanacie w szufladzie  z napisem „PRAKTYKA DO WPISU” -dr Tomasz Grad) komplet następujących dokumentów:

 

-       Formularz zgłoszeniowy praktyki ze zgodą Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich

-       Porozumienie

-       Klauzulę informacyjną RODO

-       Wypełnione dokumenty merytoryczna praktyki wymienione w programie praktyki zgodnie z kierunkiem studiów 

-       Słuchacz powinien zrobić i zostawić dla siebie kopię składanej dokumentacji 

 

 

Po dokładnym sprawdzeniu dokumentów przedłożonych przez studenta Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich wpisuje studentowi zaliczenie  w protokole elektronicznym w systemie Wirtualnej Uczelni.

 

 

 

 

 

Ważne!!

Druk zaświadczenia o zaliczeniu praktyki na podstawie pracy zawodowej, jest wysyłany drogą mailową do słuchaczy na ich wniosek w formie zapytania mailowego i po akceptacji w/w wniosku przez pełnomocnika. Tylko i wyłącznie obowiązuje wersja druku przesłanego od pełnomocnika. Do dokumentacji należy bezwzględnie dołączyć formularz zgłoszenia oraz specyfikację wykonywanych czynności zawierająca opis zakresu czynności zgodny z efektami kształcenia określonymi dla kierunku studiów .


Słuchaczy studiów podyplomowych nie obowiązuje ankieta on-line!!!!!!

 

Instrukcje dotyczące praktyk dla słuchaczy studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej (wszystkie wydziały bez Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie)

 UWAGA!!! -Formularz zgłoszenia i porozumienie  stanowiące załączniki do programów poszczególnych praktyk są nieaktualne!!!!!. Obowiązują załączniki zamieszczone poniżej + Klauzula RODO( pierwsze 3 w plikach do pobrania). Pozostałe dokumenty tj.Dzienniczek, karty oceny itd. można drukować.

Pliki do pobrania 
Wirtualna Uczelnia
Logowanie do ProLib (Biblioteka)
Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji