Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

WSB - studia podyplomowe (wszystkie wydziały bez Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie)

 Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich dla słuchaczy studiów podyplomowych

 

dr n. zdr. Tomasz Grad


Pok. 212   Uwaga- kontakt wyłącznie on-line ( praca zdalna)

 

Przerwa wakacyjna od 17.07.2020 do 17.08.2020

 

dyżur w wakacje:

 

18.08.2020 w godz. 13.30-15.00 - stacjonarny pok.212

 

25.08.2020 w godz. 13.30 - 15.00 - stacjonarny pok.212


tel. (32) 295-93-70

email: tgrad@wsb.edu.pl


Uwaga- od dnia 15.06.2020 dokumenty można składać wyłącznie w formie oryginału za pośrednictwem poczty lub osobiście do skrzynki w Dziekanacie lub przy portierni!!

 Ważna Informacja !!

Z uwagi na sytuację zawieszenia zajęć dydaktycznych na uczelni, informuję, że zawieszeniu ulegają również w tym okresie dyżury ws. praktyk.

Natomiast wszelkie procedury związane z przekazywaniem, wysyłaniem i zaliczaniem praktyk, będa funkcjonowały bez zmian, za pośrednictwem skrzynki:

 - dla słuchaczy studiów podyplomowych oraz studentów studiów stacjonarnych i niestcjonarnych- skrzynka podawcza znajduje się na parterze przy Rekrutacji i będzie wybierana dwa razy w tygodniu. Konsultacje mailowe można prowadzić za pośrednictwem adresu: tgrad@wsb.edu.pl


dr Tomasz Grad


WAŻNE!!!. Przed rozpoczęciem praktyki należy uzyskać podpis Pełnomocnika Rektora na formularzu zgłoszenia ,porozumieniu i umowie powierzenia danych osobowych!!

 

 

  UWAGA! AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI! Szanowni Państwo poniżej w załącznikach  znajdują się zaktualizowane wersje dokumentacji  ( wymagania RODO) Proszę aby dokumentacja była oddawana TYLKO na AKTUALNYCH DRUKACH. Stare druki ( formularz zgłoszenia oraz porozumienie) stanowiące załączniki do programów praktyk nie są akceptowane!!! Pozostałe( dzienniczek, karta oceny, samooceny itd. są aktualne)

 

Nowe zasady:

 

1)    Przed udaniem się na praktykę student składa u Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich (albo osobiście na jego dyżurze, albo do szuflady w Dziekanacie z napisem „PRAKTYKA DO WPISU”) podpisane i podbite przez upoważnioną osobę w placówce w której mają się odbyć praktyki następujące dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowa-rodo-2019 -uniwersalny  x2
  • załącznik -1-do porozumienia(umowa powierzenia danych -rodo) x2
  • wzór porozumienia x 2
  • Klauzula informacyjna RODO x 1, w celu akceptacji i podpisania przez Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich.

2)   Słuchacz odbiera od Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich zatwierdzone przez niego formularze zgłoszeniowe praktyki oraz egzemplarze podpisanego porozumienia wraz zał. i klauzulą informacyjną RODO(odbiór następuje w trakcie wizyty na dyżurze Pełnomocnika ds. Praktyk Studenckich lub w przypadku wydziałów zamiejscowych wysyłany pocztą).

 

3)   Po skończonej praktyce student składa Pełnomocnikowi Rektora ds. Praktyk Studenckich (albo osobiście na jego dyżurze, albo  Dziale studiów podyplomowych albo w Dziekanacie w szufladzie  z napisem „PRAKTYKA DO WPISU” -dr Tomasz Grad) komplet następujących dokumentów:

 

-       Formularz zgłoszeniowy praktyki ze zgodą Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich

-       Porozumienie

-       klauzulę informacyjną RODO

-        Umowę powierzenia danych ( zal. 1 do poprozumienia) 

-       Wypełnione dokumenty merytoryczna praktyki wymienione w programie praktyki zgodnie z kierunkiem studiów 

-       Słuchacz powinien zrobić i zostawić dla siebie kopię składanej dokumentacji 

 

 

Po dokładnym sprawdzeniu dokumentów przedłożonych przez studenta Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich wpisuje studentowi zaliczenie  w protokole elektronicznym w systemie Wirtualnej Uczelni.

 

 

godziny dyżurów w kwiecień, maj , czerwiec 2020


do odwołania kontakt wyłącznie on-line( praca zdalna)

 

Przerwa wakacyjna od 13.07.2020 do 17.08.2020

 

 

 

 

 

Ważne!!

Druk zaświadczenia o zaliczeniu praktyki na podstawie pracy zawodowej, jest wysyłany drogą mailową do słuchaczy na ich wniosek w formie zapytania mailowego i po akceptacji w/w wniosku przez pełnomocnika. Tylko i wyłącznie obowiązuje wersja druku przesłanego od pełnomocnika. Do dokumentacji należy bezwzględnie dołączyć formularz zgłoszenia oraz specyfikację wykonywanych czynności zawierająca opis zakresu czynności zgodny z efektami kształcenia określonymi dla kierunku studiów oraz podpisana klauzulę RODO!!!!


Słuchaczy studiów podyplomowych nie obowiązuje ankieta on-line!!!!!!

 

Instrukcje dotyczące praktyk dla słuchaczy studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej (wszystkie wydziały bez Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie)

 UWAGA!!! -Formularz zgłoszenia i porozumienie  stanowiące załączniki do programów poszczególnych praktyk są nieaktualne!!!!!. Obowiązują załączniki zamieszczone poniżej + Klauzula RODO( pierwsze 3 w plikach do pobrania). Pozostałe dokumenty tj.Dzienniczek, karty oceny itd. można drukować.

Pliki do pobrania 
Wirtualna Uczelnia
Logowanie do ProLib (Biblioteka)
Nasi partnerzy