Program

 


PROGRAM RAMOWY

 

PIĄTEK, 25 września 2015

 

Godzina

Program

Miejsce

08.30-09.50

Rejestracja uczestników

parter, k. audytorium D

10.00-10.45

Uroczyste otwarcie sympozjum

audytorium D

10.45-12.00

Obrady plenarne – część 1

audytorium D

12.00-12.30

Przerwa kawowa

parter, k. audytorium D

12.30-14.00

Uroczyste posiedzenie Senatu
– wręczenie statuetek „Edukator”

audytorium Maximum

14.00-15.15

Obrady plenarne – część 2
Sesja dla dyrektorów szkół
i nauczycieli – część 1

audytorium D

sala 228, II p.

15.15-16.00

Przerwa obiadowa

klub „AMIGO”, parter

16.00-18.45

Obrady plenarne – część 3
Sesja dla dyrektorów szkół
i nauczycieli – część 2

Warsztaty – „Tablety w edukacji”

audytorium D

sala 228, II p.

18.45-19.00

Przerwa kawowa

parter, k. audytorium D

19.00-19.45

Dyskusja

audytorium D

20.15-21.30

Kolacja – „Wieczór przy świecach”

hotel „Cumulus”, Będzin

 

SOBOTA, 26 września 2015

 

Godzina

Program

Miejsce

0 8.30-09.00

Rejestracja uczestników

parter, k. audytorium D

0 9.00-11.00

Obrady plenarne – część 4

audytorium D

 11.00-11.30

Przerwa kawowa

parter, k. audytorium D

 11.30-13.30

Obrady plenarne – część 5

audytorium D

 13.30-14.00

Przerwa kawowa

parter, k. audytorium D

 14.00-15.45

Obrady w sekcjach

sekcja A – audytorium D

sekcja B – sala 228, II p. sekcja C – sala 328, III p.

15.45

Podsumowanie i zakończenie sympozjum

audytorium D

16.00

OBIAD

klub „AMIGO”, parter

 

 

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

 

PIĄTEK, 25 września 2015

 

10.00-10.45

UROCZYSTE OTWARCIE SYMPOZJUM

 

10.45-12.00

OBRADY PLENARNE

część 1

 

 

Prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań

Mass media i rekonstrukcje tożsamości w globalnym świecie

Prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Wykorzystanie techniki automatycznego rozumienia jako elementu systemu kontroli wiedzy w systemach e-kształcenia

Prof. zw. dr hab. Tomasz Goban-Klas, Wyższa Szkoła Informatyki
i Zarządzania, Rzeszów

Praca i wyzysk w mediach społecznościowych, czyli Tom Sawyer
w globalnej wiosce

Prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Morbitzer, Wyższa Szkoła Biznesu,
Dąbrowa Górnicza

Efekt cieplarniany w edukacji

Prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk, Uniwersytet Śląski, Katowice

Analiza wybranych zjawisk i procesów w cyberprzestrzeni

 

 

12.00-12.30

PRZERWA KAWOWA


 

12.30-14.00

audytorium MAXIMUM


Uroczyste posiedzenie Senatu
Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
– wręczenie statuetek „Edukator Roku 2015”
Prof. dr. hab. Bogusławowi Śliwerskiemu dr. h.c.
i Prof. zw. dr. hab. Zbyszko Melosikowi

  • powitanie
  • przedstawienie sylwetek Laureatów
  • laudacje (Prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki,
    Prof. dr hab. Beata Przyborowska)
  • wręczenie statuetek „Edukator Roku 2015”
  • wykład prof. zw. dr. hab. Bogusława Śliwerskiego dr. h.c.
    nt. „Edukacja autorska w XXI wieku”
  • koncert artystyczny

 

 

PIĄTEK, 25 września 2015

 

14.00-15.15

OBRADY PLENARNE

część 2

 

 

Prof. zw. dr hab. Janusz Gajda, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, Warszawa

Populizm i manipulacja w sferze publicznej i mediach istotnym zagrożeniem
nie tylko dla demokracji

Prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik, Uniwersytet
im. A. Mickiewicza, Poznań

Medialne reprezentacje Eton College – między arystokracją a Gangnam style

Prof. zw. dr hab. Bronisław Siemieniecki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

Kognitywistyczna teoria mediów – zarys problemów

Prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza

Media społecznościowe i crowdsourcing w prewencji współczesnych zagrożeń

Prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta, Politechnika Koszalińska, Koszalin

Media w edukacji dla ochrony zdrowia i życia

mgr Marek Konieczniak, VULCAN Sp. z o.o., Wrocław

Budzące się szkoły jutra

mgr Elżbieta Bowdur, Stowarzyszenie Kiss, Katowice

Best Practice Award dla Stowarzyszenia KiSS

 

 

 

15.15-16.00

PRZERWA OBIADOWA

 

PIĄTEK, 25 września 2015

 

14.00-15.15

SESJA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ
i NAUCZYCIELI

część 1

 

 

Prof. nadzw. dr hab. Lech Mankiewicz, Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

Wspieranie samodzielnej nauki na platformie Khan Academy w języku polskim
– przegląd możliwości

mgr inż. Zdzisław Nowakowski, Centrum Kształcenia Praktycznego
i Doskonalenia Nauczycieli, Mielec

Edukacja w przestrzeni pozaszkolnej – program LEONARDO

mgr Noemi Gryczko, Cortland Sp. z o.o.

Pozytywne zdarzenia w bibliotekach iPadowych

mgr inż. Sebastian Wasiołka, Young Digital Planet, Gdynia

Trendy w nowoczesnej edukacji

 

 

PIĄTEK, 25 września 2015

 

16.00-18.45

OBRADY PLENARNE

część 3

 

 

Prof. nadzw. dr hab. Józef Kloch, Prof. nadzw. dr hab. Monika Marta Przybysz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Kościół w social media i social media w Kościele w Polsce na przykładzie serwisu społecznościowego Twitter

Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Gogołek, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

O pewnym modelu komputeryzacji nauczania

Prof. nadzw. dr hab. Władysław Błasiak, dr Małgorzata Godlewska, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

Eye-tracking w badaniach edukacyjnych

Prof. nadzw. dr hab. Norbert G. Pikuła, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

Senior w przestrzeni medialnej

Prof. nadzw. dr hab. Joanna M. Łukasik, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

Obraz polskiego nauczyciela w mediach

Prof. nadzw. dr hab. Lech Mankiewicz, Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

My a cyfrowa rewolucja w dydaktyce

Prof. zw. dr hab. Maciej M. Sysło, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

Jak moglibyśmy się uczyć, II (As We May Learn)

Prof. nadzw. dr hab. Janusz Miąso, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów

Wzmacnianie tożsamości realnej pedagogicznym wyzwaniem chwili
w kontekście procesu wirtualnej detożsamizacji

Prof. nadzw. dr hab. Hanna Batorowska, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

Konsumpcja informacji a sztuka jej przetwarzania

Prof. nadzw. dr hab. Jacek Pyżalski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań

Pozytywne wykorzystanie Internetu przez dzieci i młodzież

Prof. nadzw. dr hab. Maciej Tanaś, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa

Media cyfrowe – przestrzeń badań i refleksji dydaktycznej

dr Robert Małoszowski, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

O symbiozie sztuki i technologii we współczesnej kulturze

mgr inż. Bohumír Soukup, SGP Systems, Czechy

Nauka programowania zamiast przedmiotu informatyka w szkołach podstawowych

mgr Jarosław Lipszyc, Fundacja Nowoczesna Polska, Warszawa

Po co nam edukacja medialna?

dr Marzena Żylińska, Young Digital Planet, Gdynia

Ułatwianie przez utrudnianie. Co badacze mózgu mówią o zastosowaniu
nowych technologii w szkole

 

 

 

 

18.45-19.00

PRZERWA KAWOWA

 

PIĄTEK, 25 września 2015

 

16.00-18.45

SESJA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ
i NAUCZYCIELI

część 2

 

 

mgr Marcin Polak, EDUNEWS, Warszawa

Model SAMR, czyli o (sensownym) wykorzystaniu technologii w nauczaniu

mgr Marcin Polak, EDUNEWS, Warszawa, Jacek Ścibor, Superbelfrzy RP

Optymalne wykorzystanie technologii edukacyjnych w szkole

mgr Marta Florkiewicz-Borkowska, Publiczne Gimnazjum nr 3, Pielgrzymowice

Edukacyjne aplikacje z emocjami w tle

mgr inż. Lechosław Hojnacki, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM, Bielsko-Biała

Sieć współpracy nauczycieli uczących z wykorzystaniem mobilnych technologii

mgr Barbara Halska, Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego, Jastrzębie Zdrój

Wykorzystanie TIK we współczesnych szkołach – rezultaty pierwszego etapu
badań własnych

mgr Witold Kołodziejczyk, Edukacja i Dialog, Warszawa

W trosce o holistyczny wymiar ucznia

WARSZTATY – prowadzący mgr Witold Kołodziejczyk i dr Danuta Morańska

Tablety w edukacji

 

 

19.00-19.45 DYSKUSJA nt.

Neurodydaktyczna perspektywa
uczenia się w cyfrowym świecie

 

 

 

 

20.15-21.30

WIECZÓR PRZY ŚWIECACH

Hotel „Cumulus”, Będzin, ul. Sportowa 3

sala bankietowa, niski parter


SOBOTA, 26 września 2015

 

9.00-11.00

OBRADY PLENARNE

część 4

 

Prof. nadzw. dr hab. Mariusz Zbigniew Jędrzejko, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza

Technologiczne kompetencje rodziców cyfrowych tubylców – psychospołeczne konsekwencje narastających dysproporcji

Prof. nadzw. dr hab. Marlena Plebańska, Poznańskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe PAN, Poznań

Otwarta Edukacja

Sidey Myoo (Prof. nadzw. dr hab. Michał Ostrowicki), Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zdaj egzamin u bota

Prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Potyrała, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, mgr Anna Michniewska, Gimnazjum nr 16, Kraków

Wpływ mediów na transformacje społeczne

Prof. nadzw. dr hab. Ryszard Pęczkowski, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów

Meandry polskiego prawa oświatowego

Prof. nadzw. dr hab. Marta Wrońska, dr Edward Tlałka, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów

Eksplozja informacji versus eksplozja ignorancji

Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Spendel, Uniwersytet Śląski, Katowice

Cyfrowa rewolucja?! Matrix?! WHY not?

Prof. zw. dr hab. Hanna Gulińska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań

Wizualizacja w e-nauczaniu

dr Danuta Morańska, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza

Między kredą a tablicą interaktywną – w stronę nowoczesnej szkoły

 

11.00-11.30

PRZERWA KAWOWA

 

SOBOTA, 26 września 2015

 

11.30-13.30

OBRADY PLENARNE

część 5

 

Prof. nadzw. dr hab. Grażyna Penkowska, Uniwersytet Gdański, Gdańsk

E-learning w dobie MOOC’s

dr Krzysztof Gurba, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków

Trendy rozwoju MOOC-ów

Prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Kiedrowicz, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego, Radom

Zaawansowanie społeczeństwa informacyjnego w różnych grupach wiekowych

Prof. nadzw. dr hab. Paweł Topol, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań

Edukacja 3D w świetle wybranych koncepcji pedagogicznych

Prof. nadzw. dr hab. inż. Jolanta Zielińska, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

Problemy wykorzystania Internetu przez osoby z niepełnosprawnością

dr Elżbieta Maria Minczakiewicz, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza

Media w kreowaniu wizerunku osób niepełnosprawnych oraz podnoszeniu
poziomu jakości życia i funkcjonowania społecznego

dr Michał Borda, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej, Sosnowiec

Życie duchowe jako antidotum na samotność globalnego nastolatka

mgr Piotr Boroń, V Liceum Ogólnokształcące, Kraków

Wątki edukacji medialnej w kampaniach prezydenckich w Polsce
w latach 1989-2010

mgr Anna Grzegory, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Logofigle, Łódź

Wykorzystywanie TIK w uczeniu komunikowania się małych dzieci

mgr Dariusz Andrzejewski, Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6
im. Jana Pawła II, Września

Mobilny uczeń – mobilny nauczyciel, czyli po co szkole technologia

 

13.30-14.00

PRZERWA KAWOWA


14.00-15.45

OBRADY W SEKCJACH

SEKCJA A

 

 

dr Emilia Musiał, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

Szkoła w cyfrowym świecie – w stronę idei partnerstwa

dr Ewa Zawisza, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

Nowe media a mózg dziecka w rozwoju poznawczym – primum non nocere

dr Justyna Bluszcz, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa

Media w rozwoju zawodowym człowieka – wybrane aspekty

dr Kamilla Wasilewska, Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych, Koszalin

Profesjonalizm nauczyciela źródłem sukcesu pedagogicznego – dylematy
i oczekiwania społeczne

dr Magdalena Wasylewicz, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów

Język (polski?) w komunikacji pokolenia ery mediów

dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego, Radom

Współczesna rodzina w immersyjnym świecie mediów cyfrowych

dr Bożena Dusza, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów

Szkolne problemy uczniów i rola mediów w ich rozwiązywaniu

mgr Piotr Karaś, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów

Edukacja mobilna jako poszerzone środowisko edukacyjne

dr inż. Paweł Buchwald, dr Danuta Morańska, mgr inż. Krzysztof Orzechowski, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza

Wykorzystanie narzędzi informatycznych do symulacji w procesie edukacji

 

 

14.00-15.45

OBRADY W SEKCJACH

SEKCJA B

 

 

dr Małgorzata Klisowska, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów

Aspekty aplikacyjne technologii informacyjno-komunikacyjnych
w kontekście poglądowości pośredniej w nauczaniu-uczeniu się fizyki

dr Tomasz Huk, Uniwersytet Śląski, Katowice

Cyfrowa ewolucja pisania i odczytywania informacji

dr Katarzyna Borawska-Kalbarczyk, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok

Szkolne środowisko uczenia się jako przestrzeń budowania
 i wzmacniania kompetencji informacyjnych młodzieży

Marek Hallada, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów

Komputery i Internet – szanse i zagrożenia w kształceniu i wychowaniu

dr Małgorzata Pietrzak, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Film transmedialny – doświadczenia realizacyjne z projektu edukacyjnego

dr inż. Andrzej Wołodźko, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Stare media wobec zmian nowych technologii

dr Iwona Samborska, Uniwersytet Śląski, Katowice

Środowisko życia dziecka i jego potencjał edukacyjny

dr Beata Godejord, Nesna University College, Norwegia

Learning in Networks: Dialogue with Educational Change

dr Bożena Marzec, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza

Kształtowanie postaw w szkole w ocenie uczniów, rodziców i nauczycieli
na podstawie wyników ewaluacji zewnętrznej

 

 

14.00-15.45

OBRADY W SEKCJACH

SEKCJA C

 

mgr Karol Kowalczuk, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok

Umiejętność projektowania gier komputerowych jako kluczowa kompetencja przyszłych cyfrowych nauczycieli

mgr Katarzyna Stachowska, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

Wielozadaniowość jako czynnik determinujący jakość i powodzenie terapii
funkcji poznawczych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

mgr Roman Solecki, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

Podstawy psychoprofilaktyki zagrożeń medialnych

mgr Marlena Pieniążek, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów

Działalność prospołeczna z perspektywy wolontariuszy – przekaz medialny
a rzeczywistość

mgr Izabela Rudnicka, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, Warszawa

Zamienność i współdziałanie obszarów edukacji z udziałem nowych technologii.
Od infografiki do rozszerzonej rzeczywistości

mgr Grzegorz Polański, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów

Pokolenie X i pokolenie Y – analiza wybranych aspektów funkcjonowania.
Raport z badań

mgr Kinga Cybulska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Retoryka komunikacji marki w Internecie na przykładzie wybranych
komercyjnych akcji edukacyjnych

 

 

15.45
PODSUMOWANIE i ZAKOŃCZENIE SYMPOZJUM
OBIAD  

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji