Program

HARMONOGRAM KONFERENCJI

10.00 – Otwarcie konferencji


prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-PikiewiczRektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej;

nadinsp. Krzysztof Jarosz – Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach


10.10 - 10.20

prof. dr hab. Zbigniew Lasocik   - "Rola podmiotów rynku pracy, w tym pracodawców, agencji poośrednictwa, związków zawodowych w kontekscie współczesnego zjawiska pracy przymusowej"

 


Panel I

Prowadzący:

prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik, prof. nadzw. dr hab. Artur Gruszczak

Od niewolnictwa do współczesnego handlu ludźmi


10.20 – 11:45

 1. Piotr Spyra – Wicewojewoda Ślaski
 2. prof. dr hab. Zbigniew Lasocik – Kierownik Ośrodka Badań Handlu Ludźmi Uniwersytetu Warszawskiego
 3. podinsp. Marcin Miklas - Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
 4. S.S.O. Dorota Pasieka-Mrochem - Wiceprezes Sadu Okręgowego w Katowicach
 5. Arkadiusz Kozłowski – Zastępca Prokuratora Okręgowego w Katowicach
 6. Katarzyna Kuklis - Prokurator Okręgowy w Bielsku –Białej
 7. Ewa Świercz – Dydak - Prokurator Okręgowy w Częstochowie
 8. ppłk SG. Agnieszka Szmulew-Ziółkowska - Centralny Ośrodek Straży Granicznej w Koszalinie
 9. ks. dr Michał Borda - Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu

11.45 – 12.00 – Przerwa kawowa

 

 

 

Panel II

Prowadzący:

dr Rafał Rębilas, kom. Paweł Warchoł


Handel tanią siłą roboczą – analiza zjawiska(wybrane przykłady)


12.00 – 12:45

 1. Irena de Ruig – Funkcjonariusz policji jednostki Oost-Nederland (Holandia)
 2.  płk. mgr. Bc. Radim Wita Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Policji Kraju Morawsko-Śląskiego ds. kryminalnych i śledczych (Czechy)
 3. ppłk Vitali Onoprichuk KWP w Kijowie – Zastępca Naczelnika Wydziału dw. z Handlem Ludźmi (Ukraina)
 4. prof. zw. dr hab. Jacek Wódz –Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 5. st. chor. SG Marlena Brauner – Koordynator ds. handlu ludźmi – Śląsko-Małopolski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu
 6. asp. szt. Iwona Garbacz-Klaus – Koordynator zespołu ds. walki z handlem ludźmi Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

 

Panel III

Prowadzący:

prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik, nadkom. Dawid Kaszuba


Formy i próby przeciwdziałania oraz ograniczania skali handlu "żywym towarem" (wybrane przykłady)


12.45- 13.30

 1. Hanna Mongard - FairWork  (Holandia):
 2. dr Laura Koba – członek Zarządu La Strada – Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, adiunkt w Instytucie Spraw Publicznych Wydz. Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka, specjalistka w zakresie praw człowieka, współorganizatorka obchodów Roku Korczakowskiego 
 3. Anna Jurkiewicz – Wiceprezes Fundacji ITAKA
 4. siostra Anna Bałchan – Stowarzyszenie PoMOC w Katowicach
 5. komisarz Paweł Warchoł – specjalista Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

13.30 – 14.00 – Przerwa obiadowaPanel IV


Prowadzący:

dr Paulina Polko, komisarz Paweł Warchoł


Imigranci w Polsce – uwarunkowania prawne, społeczne, kulturowe


14.15. – 15.15

 1. Małgorzata Lebida – Starszy Inspektor Pracy, Specjalista Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach
 2. ppłk SG Magdalena Pawlik - Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu
 3. Łukasz Kasperkiewicz – Urząd Wojewódzki Katowice  – Wydział Polityki Społecznej, Wojewódzki Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, p.o zastępcy kierownika oddziału Wydział Polityki Społecznej Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
 4. Mariusz Dobrzaniecki –Urząd Wojewódzki Katowice – Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

 

15.15 – 15:30 Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

  

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji