Program

Założenia organizacyjne:

 

studium jest niestacjonarne, czterosemestralne

w semestrze odbywają się cztery zjazdy, jeden raz w miesiącu: sobota – niedziela  


Program studium będzie obejmował następujące bloki tematyczne:

 1. Blok prawny, 15 godzin
 2. Zarządzanie bezpieczeństwem, 15 godzin
 3. Historia wywiadu, 10 godzin
 4. Cele działań wywiadowczych i źródła informacji, 25 godzin
 5. Walka informacyjna, 30 godzin
 6. Wywiad jawnoźródłowy, 45 godzin
 7. Zarządzanie wywiadem korporacyjnym, 20 godzin
 8. Wywiad gospodarczy, 20 godzin
 9. Ochrona informacji, 20 godzin
 10. Wykrywanie nadużyć wewnątrzkorporacyjnych, 15 godzin
 11. Elementy kryminalistyki. 15 godzin
 12. Techniki myślenia twórczego, 15 godzin
 13. Analiza informacji, 45 godzin,
 14.  Relacje społeczne, 25 godzin
 15.  Podstawy samoobrony, 15 godzin
 16.  Etyka zawodowa, 15 godzin

Łącznie: 345 godzin

 

Głównym kierunkiem kształcenia Podyplomowego Studium Wywiadu w Żywcu jest wywiad jawnoźródłowy, z zastosowaniem współczesnych metod prowadzenia rozpoznania, ze wsparciem informatycznym i użyciem zaawansowanych metod statystycznych, ale także standardowych środków budowy sieci powiązań osobistych. Metodyka wywiadu operacyjnego ograniczona jest do minimum, w zasadzie wyłącznie do defensywnego poziomu wiedzy, niezbędnej dla skutecznej ochrony informacji własnych.

 

Przedmiotowo kształcenie obejmuje przede wszystkim szeroko rozumiane kwestie gospodarcze i społeczne, w tym sprawy związane z bezpieczeństwem, chociaż w podstawowym zakresie przedstawione zostaną charakterystyki wywiadu politycznego, wojskowego, naukowo – technicznego i kryminalnego, z uwzględnieniem kwestii przeciwterrorystycznych.

 

Przedmiotem kształcenia, obok metodyki gromadzenia informacji, jest także zarządzanie działaniami rozpoznawczymi, tak aby absolwenci studium uzyskali kompetencje menedżerskie w tym zakresie. Przede wszystkim jednak przedmiotem nauczania jest analiza informacji, w jej współczesnym, zaawansowanym metodologicznie kształcie, z zastosowaniem narzędzi informatycznych i z wykorzystaniem bieżących, światowych osiągnięć w tej dziedzinie.

 

Absolwent uzyskuje kompetencje w zakresie liniowego uprawiania głębokiego wywiadu białego, kompetencje menedżerskie, dotyczące tego rodzaju działania oraz kompetencje analityczne, umożliwiające pełnienie roli doradcy dla decydentów politycznych, administracyjnych i gospodarczych.

 

Kadra dydaktyczna kompletowana jest spośród praktyków o uznanym dorobku zawodowym, a także, w mniejszym stopniu, spośród kompetentnych nauczycieli akademickich. Gotowość prowadzenia zajęć zadeklarowali członkowie Rady Patronackiej. Miejscem prowadzenia jest Żywiec gdzie Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej prowadzi swój Wydział Zamiejscowy. Położenie oraz infrastruktura miasta są korzystne, znaczenie ma również najdalej idąca życzliwość dla projektu ze strony burmistrza miasta, pana Antoniego Szlagora. Realizacja koncepcji Podyplomowego Studium Wywiadu jest możliwa dzięki współpracy i zaangażowaniu z jej autorem prof. dr hab. Jerzym Koniecznym. 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji