Program

DZIEŃ 1 (9 kwietnia 2014 r.)

godz.

czas

OPIS

10:00 -11:30

11 h

Rejestracja uczestników – Anetta Supel, OSP Lgota woj. małopolskie (gm. Trzebina, pow. Chrzanów), ul. Płocka 19. Sprawdzenie oboziąznowego ekwipunku, zaświadczenia lekarskiego z wpisem „ZDROWY – BRAK PRZECIWSKAZAŃ DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH O DUŻYM WYSIŁKU” lub książeczki zdrowia sportowca oraz zgody rodziców jeśli zawodnicy są niepełnoletni.

11:30–11.50

20 min.

Odprawa z opiekunami drużyn

11:50–12:15

25 min.

Przywitanie uczestników turnieju oraz omówienie zasad bezpieczeństwa.

 

12:15-12:45

30 min.

Obiad

12:45-14:45

2 h

Zawodnicy zostaną podzieleni na grupy. W tym samym czasie będą się odbywały dwie konkurencje, tj.

1) – „LEŚNY TOR PRZESZKÓD”,

2) – „TEST WIEDZY”,

14:45-19:00

4 h 15 min.

3) – „MARSZOBIEG NA ORIENTACJĘ”

 

Honorowy patronat firmy Navio rix.pl

19.00:-19:30

30 min.

Przygotowanie noclegu OSP Miękinia (gm. Krzeszowice)

19.30 - 20.30

1 h

Kolacja

?

?

4) - "POKONYWANIE PRZESZKODY WODNEJ"

Honorowy patronat firmy Vantoro

DZIEŃ 2 (10 kwietnia 2014 r.)

07.00 – 08.00

1 h

Śniadanie, toaleta, sprzątanie miejsca noclegowego.

08.00 – 08.30

30 min.

Odprawa przed konkurencjami

     

08 .30 – 13.00

4,5 h

Zawodnicy zostaną podzieleni na grupy. W tym samym czasie będą się odbywały trzy konkurencje:

5) - „SKOK ADRENALINY”,

6) - „PIERWSZA POMOC W STANACH ZAGROŻENIA ŻYCIA”,

7) - „ROZWINIĘCIE GAŚNICZE”.

13.00 – 14.00

1 h

Obiad

     

14.00 – 18.00

4 h

Zawodnicy zostaną podzieleni na grupy. W tym samym czasie będą się odbywały dwie konkurencje

8) - „BOJOWY TOR PRZESZKÓD”,
9) - „VIETNAM Z ZASOBNIKIEM”.

 

 

18.00 – 19.30

1,5 h

Przejazd w rejon noclegu oraz i przygotowanie do kolacji

19.30 – 21.00

1.5 h

Kolacja, organizacja noclegu.

?

?

10) - "PAŁKIEWICZ”

DZIEŃ 3 (11 kwietnia 2014 r.)

07.30 – 08.50

1h I 20 min.

Śniadanie, sprzątanie obozu, przegrupowanie w rejon strzelnicy

09.00 12.00

2h

11) - "STRZELANIE" (Glock, AKMS)

 

12.00 – 12.30

30 min.

12) - „BIEG RZEŹNIKA”

12.30 - 13.30

1h

Przejazd do Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych przy Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1c.

13.30 - 15.00

1,5h

Wręczenie nagród oraz zakończenie III edycji Ogólnopolskiego Turnieju Klas o Profilu Mundurowym 2014 r.


 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji