Program Konferencji

 

W ramach VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów, planowane są następujące wydarzenia:

 

23 październik- I DZIEŃ KONFERENCJI 

09:00-09:15

OTWARCIE KONFERENCJI

 

09:15 - 10:45

WYKŁAD INAUGURUJĄCY


O (ograniczonej i selektywnej) potrzebie kreowania nowych obszarów badawczych w dyscyplinie Nauki o Zarzadzaniu i Jakości

Prof. dr hab. Szymon Cyfert

 

11:00-12:30

Jak publikowanie naukowe uczynić efektywnym- standardy międzynarodowe

dr hab. Piotr Buła, prof. UEK

 

12:30-12:45

przerwa kawowa

 

12:45-14:45

I SESJA WARSZTATOWA              12:45 – 14:45

Moderator sesji: prof. dr hab. Marek Lisiński (Akademia WSB)

 

12:45 – 13:00       mgr Angelika Kantor, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Ryzyko działalności gospodarczej w kontekście kryzysu spowodowanego przez epidemie COVID-19 na przykładzie lokalnych przedsiębiorstw z branży gastronomicznej

13:00 – 13:15       Opinia recenzenta i dyskusja            (dr hab. inż. Katarzyna Hys, prof. PO)

 

13:15 – 13:30       mgr Izabela Karwala, Akademia WSB

Akceleracja jako źródło pozyskiwania innowacji przez przedsiębiorstwa

13:30 – 13:45       Opinia recenzenta i dyskusja            (prof. dr hab. Zbigniew Makieła)

 

13:45 – 14:00       mgr Justyna Juchniewicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

                            Strategie rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych

14:00 – 14:15       Opinia recenzenta i dyskusja            (dr hab. Włodzimierz Sroka, prof. AWSB)

 

14:15 – 14:30       mgr Sebastian Krasuski, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

                            Czynniki kształtowania kultury zarządzania w organizacjach producentów rolnych

14:30 – 14:45       Opinia recenzenta i dyskusja            (prof. dr hab. Mieczysław Morawski)

 

14:45 – 15:30       Przerwa na lunch

 

14:45-15:30

przerwa na lunch- 45 min.

 

15:30-17:30

II SESJA WARSZTATOWA            15:30 – 17:30

Moderator sesji: prof. dr hab. Marek Lisiński (Akademia WSB)

 

 

15:30 – 15:45       mgr Monika Raczyńska, Akademia WSB

                            Metoda a projekt europejski w subdyscyplinach nauk o zarządzaniu i jakości

15:45 – 16:00       Opinia recenzenta i dyskusja            (dr hab. inż. Janusz Zawiła–Niedźwiecki, prof. PW)

 

16:00 – 16:15       mgr Maria Schulders, Uniwersytet Warszawski

                            Możliwość zastosowania modelu samo-autorstwa w szkolnictwie wyższym

16:15 – 16:30       Opinia recenzenta i dyskusja            (dr hab. inż. Justyna Bugaj, prof. UJ)

 

16:30 – 16:45       mgr Dominika Wienchor, Akademia WSB

Metropolia GZM jako szansa dla śląskich samorządów

16:45 – 17:00       Opinia recenzenta i dyskusja            (dr hab. Marek Szarucki, prof. UEK)

 

17:00 – 17:15       mgr Martyna Bieleń, mgr Jakub Kubiczek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

                            Pokolenie Z na rynku pracy – procesy dostosowawcze pracodawców

17:15 – 17:30       Opinia recenzenta i dyskusja            (dr hab. Elwira Gross–Gołacka, prof. UW)

 

17:30                   Podsumowanie i zakończenie I dnia konferencji

 
 
 
 


24 październik- II DZIEŃ KONFERENCJI


24 PAŹDZIERNIKA 2020 r.  (sobota)

09:00 - 10:30

prof. dr hab. Wojciech Czakon

prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś

prof. dr hab.  Ewa Ziemba

prof. dr hab. Wojciech Dyduch

dr hab. Andrzej Czupryński, prof. AWSB,

"Dobór strategii poznawczych oraz metod, technik i narzędzi badawczych w badaniu bezpieczeństwa"

 

Formułowanie hipotez

Skale pomiarowe w naukach o zarządzaniu

Standardy pisania artykułów naukowych

Doktorat 2.0: Jak napisać dobrą rozprawę?

10:30-10:45

przerwa kawowa

10:45 - 12:15

prof. dr hab. Wojciech Czakon

prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś

prof. dr hab.  Ewa Ziemba

prof. dr hab. Wojciech Dyduch

prof. dr hab. Bernard Wiśniewski,

 „Wykorzystanie metod naukowych w badaniach bezpieczeństwa"

 

Formułowanie hipotez

Od idei do publikacji, czyli historia pewnego projektu

Standardy pisania artykułów naukowych

Doktorat 2.0: Jak napisać dobrą rozprawę?

12:15-13:00

przerwa na lunch- 45 min.

13:00 - 14:30

prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet

prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś

prof. dr hab.  Ewa Ziemba

prof. dr hab. Wojciech Dyduch

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

 

Metoda badawcza a rezultaty. Czyli o oryginalności pracy badawczej

Skale pomiarowe w naukach o zarządzaniu

Standardy pisania artykułów naukowych

Doktorat 2.0: Jak napisać dobrą rozprawę?

Dysertacja doktorska-międzynarodowa, akademicka czy praktyczna?

14:30-14:45

przerwa kawowa

 

14:45 - 16:15

prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet

prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś

prof. dr hab.  Ewa Ziemba

prof. dr hab. Wojciech Dyduch

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

Assoc. Prof. Sergio Palacios, PhD

Metoda badawcza a rezultaty. Czyli o oryginalności pracy badawczej

Od idei do publikacji, czyli historia pewnego projektu

Standardy pisania artykułów naukowych

Doktorat 2.0: Jak napisać dobrą rozprawę?

Dysertacja doktorska-międzynarodowa, akademicka czy praktyczna?

Ph.D. dissertation’s best practices: From time management to tips on how to publish in academic journals

 

Seminarium naukowe dla opiekunów naukowych, promotorów i promotorów pomocniczych rozpraw doktorskich


09:00 - 10:30

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

Epistemologia, aksjologia i metodologie nauk o zarządzaniu

 

10:30-10:45

przerwa kawowa

 

10:50 - 12:20

prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet

Relacja promotor – doktorant: uwarunkowania skutecznej pracy nad doktoratem

 

12:20-13:00

przerwa na lunch

 

13:00 - 14:30

dr hab. Anna Kosieradzka, prof. PW

dr hab. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW

"Doktoraty wdrożeniowe i eksternistyczne"

 

14:30-14:45

przerwa kawowa

 

14:45 - 16:15

Prof. John Antonakis

Publishing in top tier international journals: Do's and don'ts,

 
 
 
 
 


 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji