Program Konferencji

 

W ramach VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów, planowane są następujące wydarzenia:

 

23 październik- I DZIEŃ KONFERENCJI 

09:00-09:15

OTWARCIE KONFERENCJI

 

09:15 - 10:45

WYKŁAD INAUGURUJĄCY


O (ograniczonej i selektywnej) potrzebie kreowania nowych obszarów badawczych w dyscyplinie Nauki o Zarzadzaniu i Jakości

Prof. dr hab. Szymon Cyfert

 

11:00-12:30

Jak publikowanie naukowe uczynić efektywnym- standardy międzynarodowe

dr hab. Piotr Buła, prof. UEK

 

12:30-12:45

przerwa kawowa

 

12:45-14:45

Wystąpienia Doktorantów +recenzje

 

14:45-15:30

przerwa na lunch- 45 min.

 

15:30-17:30

Wystąpienia Doktorantów +recenzje

 
 
 
 


24 październik- II DZIEŃ KONFERENCJI


24 PAŹDZIERNIKA 2020 r.  (sobota)

09:00 - 10:30

prof. dr hab. Wojciech Czakon

prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś

prof. dr hab.  Ewa Ziemba

prof. dr hab. Wojciech Dyduch

dr hab. Andrzej Czupryński, prof. AWSB,

"Dobór strategii poznawczych oraz metod, technik i narzędzi badawczych w badaniu bezpieczeństwa"

 

Formułowanie hipotez

Skale pomiarowe w naukach o zarządzaniu

Standardy pisania artykułów naukowych

Doktorat 2.0: Jak napisać dobrą rozprawę?

10:30-10:45

przerwa kawowa

10:45 - 12:15

prof. dr hab. Wojciech Czakon

prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś

prof. dr hab.  Ewa Ziemba

prof. dr hab. Wojciech Dyduch

prof. dr hab. Bernard Wiśniewski,

 „Wykorzystanie metod naukowych w badaniach bezpieczeństwa"

 

Formułowanie hipotez

Od idei do publikacji, czyli historia pewnego projektu

Standardy pisania artykułów naukowych

Doktorat 2.0: Jak napisać dobrą rozprawę?

12:15-13:00

przerwa na lunch- 45 min.

13:00 - 14:30

prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet

prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś

prof. dr hab.  Ewa Ziemba

prof. dr hab. Wojciech Dyduch

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

 

Metoda badawcza a rezultaty. Czyli o oryginalności pracy badawczej

Skale pomiarowe w naukach o zarządzaniu

Standardy pisania artykułów naukowych

Doktorat 2.0: Jak napisać dobrą rozprawę?

Dysertacja doktorska-międzynarodowa, akademicka czy praktyczna?

14:30-14:45

przerwa kawowa

 

14:45 - 16:15

prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet

prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś

prof. dr hab.  Ewa Ziemba

prof. dr hab. Wojciech Dyduch

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

Assoc. Prof. Sergio Palacios, PhD

Metoda badawcza a rezultaty. Czyli o oryginalności pracy badawczej

Od idei do publikacji, czyli historia pewnego projektu

Standardy pisania artykułów naukowych

Doktorat 2.0: Jak napisać dobrą rozprawę?

Dysertacja doktorska-międzynarodowa, akademicka czy praktyczna?

Ph.D. dissertation’s best practices: From time management to tips on how to publish in academic journals

 

Seminarium naukowe dla opiekunów naukowych, promotorów i promotorów pomocniczych rozpraw doktorskich


09:00 - 10:30

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

Epistemologia, aksjologia i metodologie nauk o zarządzaniu

 

10:30-10:45

przerwa kawowa

 

10:50 - 12:20

prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet

Relacja promotor – doktorant: uwarunkowania skutecznej pracy nad doktoratem

 

12:20-13:00

przerwa na lunch

 

13:00 - 14:30

dr hab. Anna Kosieradzka, prof. PW

dr hab. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW

"Doktoraty wdrożeniowe i eksternistyczne"

 

14:30-14:45

przerwa kawowa

 

14:45 - 16:15

Prof. John Antonakis

Publishing in top tier international journals: Do's and don'ts,

 
 
 
 
 


 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji