Program Konferencji

Program Konferencji

11.05.2019 (sobota)


 

 

09:30 – 10:00      Rejestracja Uczestników


10:00 - 10:15       Uroczyste otwarcie VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów

                            JM Rektor Akademii WSB prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz

                            Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej
                            dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW

                            Przewodniczący Komitetu Naukowego prof. dr hab. Marek Lisiński

 

10:15 – 11:00       Wykład inaugurujący VI Ogólnopolską Konferencję Naukową Doktorantów

 

Epistemologia i metodologia zarządzania

    Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

 

11:00 – 11:15       Dyskusja


11:15 – 11:30       Przerwa kawowa i dyskusja w kuluarach

 

 

I SESJA WARSZTATOWA              11:30 - 13:30

Prowadzenie sesji: prof. dr hab. Marek Lisiński (Akademia WSB)

 

11:30 - 11:45        mgr Justyna Szymczyk, Akademia WSB

                           Event marketing jako instrument kształtowania wizerunku luksusowych marek modowych


11:45 - 12:00        Opinia recenzenta i dyskusja

 

12:00 - 12:15       mgr inż. Paulina Szoplik, Politechnika Warszawska

                          Ocena projektów informatycznych w administracji publicznej


12:15 - 12:30        Opinia recenzenta i dyskusja

 

12:30 - 12:45        mgr Klaudia Bracio, mgr Oskar Kosch, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

                          Wdrożenie innowacji przy pomocy internacjonalizacji – bibliometryczny przegląd literatury


12:45 – 13:00       Opinia recenzenta i dyskusja

 

13:00 - 13:15        mgr inż. Eryk Szwarc, dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz, Politechnika Koszalińska                    

                           Metoda planowania pracowniczych struktur kompetencji odpornych na zakłócenia otoczenia organizacji


13:15 - 13:30        Opinia recenzenta i dyskusja

 

13:30 – 14:15       Przerwa obiadowa i dyskusja w kuluarach

 

 

II SESJA WARSZTATOWA 14:15 – 17:00      

Prowadzenie sesji: dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. PW , prof. PW (Politechnika Warszawska)

 

 

 

14:15 – 15:00                                   Wykład nt.  Działalność naukowa w realizacji prac doktorskich w kontekście Ustawy 2.0

      Dr hab. Piotr Buła, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)


15:00 – 15:15       Dyskusja

 

15:15 - 15:30       Przerwa kawowa i dyskusja w kuluarach

 

15:30 – 15:45        mgr Katarzyna Dziadek, Akademia WSB

                           Intermentoring pokoleniowy jako metoda zarządzania różnorodnością pokoleniową


15:45 – 16:00       Opinia recenzenta i dyskusja

 

16:00 – 16:15       mgr Tomasz Brylew, Akademia WSB                       

                           Ocena poziomu wykorzystania Internetu i mediów społecznościowych w placówkach medycznych w świetle badań własnych


16:15 - 16:30        Opinia recenzenta i dyskusja

 

16:30 – 16:45       mgr Justyna Juchniewicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie             

                           Rozwój przedsiębiorstw rodzinnych w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu


16:45 – 17:00       Opinia recenzenta i dyskusja

 

 

18:00                   Uroczysty bankiet z oprawą muzyczną

                           Hotel Pogoria Residence

                           Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza

 

 

12.05.2019 (niedziela)

 

III SESJA POSTEROWA      10:00 – 10:45

Prowadzenie sesji: prof. dr hab. Zbigniew Makieła (Uniwersytet Jagielloński)

 

IV SESJA WARSZTATOWA            10:45 – 13:00

Prowadzenie sesji: dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW (Politechnika Warszawska)

                        

10:45 – 11:00       mgr Beata Grabowska-Bujna, Akademia WSB

                           Bezpieczeństwo w przedsiębiorstwach kolejowych


11:00 – 11:15       Opinia recenzenta i dyskusja

 

11:15 – 11:30       mgr Paweł Cholewka, Akademia WSB

                           Poprawa jakości i efektywności pracy menedżera przez korzystanie z technik i narzędzi coachingowych

                           

11:30 – 11:45       Opinia recenzenta i dyskusja

 

11:45 - 12:00       Przerwa kawowa i dyskusja w kuluarach

 

12:00 – 12:15       mgr Arkadiusz Waldemar Szymanek, Politechnika Warszawska

                           Budowa indeksu giełdowego energii z zastosowaniem jądra sektora

 

12:15 - 12:30        Opinia recenzenta i dyskusja

 

12:30 - 12:45        mgr Marek Zawada, Politechnika Warszawska

                           Planowanie niekomercyjnych projektów w sektorze ochrony zdrowia


12:45 – 13:00       Opinia recenzenta i dyskusja

 

13:00 - 13:15       Ogłoszenie wyników głosowania uczestników Konferencji na najlepszy poster

                            Prowadzenie: prof. dr hab. Zbigniew Makieła (Uniwersytet Jagielloński)

 

13:15                   Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

                            Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych Akademii AWSB
                            dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB

                            Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej
                            dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW

                            Przewodniczący Komitetu Naukowego prof. dr hab. Marek Lisiński

 

13:30 – 14:30       Obiad

  

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji