Program Konferencji - edycja 2015

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Współczesne problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury

 

Program


Dzień I – 19.11.2015 r. (Książnica Cieszyńska, 43-400 Cieszyn, ul. Mennicza 46)

 • 9:30 – 10:00 - Rejestracja uczestników konferencji
 • 10:00-10:20 - Oficjalne rozpoczęcie konferencji (wystąpienie Rektora Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Prezesa Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej, Starosty Powiatu Cieszyńskiego, Burmistrza Miasta Cieszyna)
 • 10:20 – 12:20 - Sesja plenarna I
  Przewodniczący - prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.
 • 10:20 -10:40 - dr hab. Rafał Kasprzak – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Ekonomia wydarzenia kulturalnego.
 • 10:40- 11:00 - dr Paweł Maciąg – Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
  Historyk sztuki – czy jest jeszcze potrzebny w procesie kreowania kultury?
 • 11:00 – 11:20 - dr Magdalena Sobocińska – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Wdrażanie założeń koncepcji marketingowych przez instytucje kultury jako wyraz ich rynkowego zorientowania.
 • 11:20 – 11:40 - dr hab. Marek Rembierz – Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Kształtowanie uczestnictwa w kulturze i w relacjach międzykulturowych a komercjalizacja obszaru kultury i globalizacja konsumpcji.
 • 11:40 – 12:00 - dr Barbara Mróz-Gorgoń – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  dr Grzegorz Hajduk – Uniwersytet Rzeszowski
  Rola strategii marketingowej w zarządzaniu rozwojem instytucji kultury i brandingu.
 • 12:00 – 12:20 - Dyskusja
 • 12:20 – 13:00 - Lunch – Książnica Cieszyńska
  13:00 – 14:00 - Zwiedzanie Książnicy Cieszyńskiej - warsztaty renowacji starodruków i inkunabułów
 • 14:00 – 15:40 - Sesja plenarna II
  Przewodniczący – dr hab. Rafał Kasprzak
 • 14:00 – 14:20 - mgr Piotr Firych – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Rynek festiwalowy w Polsce: uwarunkowania i główne problemy.
 • 14:20 – 14:40 - mgr inż. Mateusz Tomanek – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Zarządzanie przez kompetencje w kulturze.
 • 14:40 – 15:00 - mgr inż. Wiesław Wasilewski – Uniwersytet Zielonogórski
  Zastosowanie controllingu w zarządzaniu instytucją kultury.
 • 15:00 – 15:20 - mgr Małgorzata Małecka – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Rola zabytków industrialnych w kreowaniu wizerunku wybranych miast województwa śląskiego.
 • 15:20 – 15:40 - Dyskusja
 • 15:40 – 16:00 - Przerwa kawowa
 • 16:00 – 17:40 - Panel Menedżerek Kultury – „Budujemy widownię instytucji kultury".
  Prowadzenie: dr Jolanta Skutnik – Uniwersytet Śląski w Katowicach,
  mgr Romualda Rojowska – Stowarzyszenie Klub Kobiet Kreatywnych.
  - mgr Łucja Brzeżycka, Książnica Cieszyńska,
  - mgr Cecylia Gasz-Płońska – Dyrektor Cieszyńskiego Ośrodka Kultury DOM NARODOWY,
  - mgr Danuta Horowska - Redaktor Naczelna Tygodnika „Głos Ziemi Cieszyńskiej",
  - mgr Renata Karpińska - Kierownik Biura Promocji, Informacji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Cieszynie,
  - mgr Edyta Molęda - Menedżerka Etnochaty „Topolej" w Goleszowie,
  - mgr Aneta Okupska-Pońc - Właścicielka Etnochaty „Topolej" w Goleszowie,
  - mgr Kama Pawlicka – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
  - Anna Piszkiewicz, Wiceprezes Sekcji Kobiet Zarządu Głównego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej,
  - mgr Monika Sabela-Kukuczka - Dyrektor Oddziału BGŻ BNP PARIBAS w Cieszynie.
 • 17:40 – 18:00 Przerwa kawowa
 • 18:00 – 19:20 Sesja plenarna III
  Przewodniczący – dr Łukasz Wróblewski
 • 18:00 – 18:20 - mgr Joanna Śmietanka – Uniwersytet Wrocławski
  Sponsoring jako źródło finansowania w kulturze muzycznej.
 • 18:20 – 18:40 - dr Michał Czuba – Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Sponsoring kultury jako element strategii marketingowych przedsiębiorstw świadczących usługi komunalne.
 • 18:40 – 19:00 - mgr Katarzyna Pietraszek-Dawid – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie
  Górniczej,
  Zastosowanie marketingu w instytucjach kultury na przykładzie Strzeleckiego Ośrodka Kultury.
 • 19:00 – 19:20 - Dyskusja
 • 19:30 – 20:30 - Zwiedzanie Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie
 • 20:30 Kolacja – Teatr im. Adama Mickiewicza w Cieszynie

Dzień II – 20.11.2015 r. (Czeski Cieszyn, ul. Bożka 16)

 • 12:00 – 14:00 – Zwiedzanie Cieszyna oraz Czeskiego Cieszyna
 • 16:30 – 20:00 - Warsztaty edukacyjne dla menedżerów instytucji i organizacji kulturalnych (Sala Wykładowa Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej, Czeski Cieszyn, ul. Bożka 16)
 • 16:30 – 16:45 - Przywitanie uczestników warsztatów - Prezes Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej
 • 16:45 - 18:15 - Warsztat I: Marketingowa orientacja instytucji kultury oraz placówek kulturalno-oświatowych – buduje czy niszczy twórczość? (prowadzenie dr Łukasz Wróblewski)
 • 18:15 – 18:30 - Przerwa
 • 18:30 – 20:00 - Warsztat II: Strategia marketingowa instytucji kultury oraz placówek kulturalno-oświatowych. Czyli jak zbudować dobrą strategię marketingową krok po kroku (prowadzenie dr Łukasz Wróblewski)
 • 20:00 - Zakończenie warsztatów oraz konferencji.


 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji