Program Konferencji

09:00 – 09:45 Rejestracja uczestników

10:00 – 10:30 Oficjalnie rozpoczęcie

10:30 – 14:15 Obrady

  • mgr Edwin Bażański: Ćwiczenia w obszarze modelowania emisji głosu ucznia z dysfunkcjami rozwojowymi w okresie remisji zmian
  • dr Michał Bitniok: Rozwijanie możliwości komunikacji słownej w procesie rewalidacji dzieci niepełnosprawnych z dysfunkcją mózgu

11:15 – 11:25 Przerwa kawowa

  • dr Iwona Michalak-Widera: Zaburzenia mowy u dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym
  • mgr Tomasz Brawański: Współpraca logopedy, nauczyciela i rodziców w zakresie korygowania zaburzeń płynności mówienia, w tym jąkania się u ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - doniesienia z teorii, praktyki i badań własnych
  • mgr Karol Pawlas: Ankyloglosja i wady zgryzu, jako izolowane i sprzężone czynniki wad wymowy

12:00 – 12:15 Przerwa kawowa

  • mgr Józef Oczadły: Ćwiczenia rozwijające motorykę narządów mowy dr Karli Svobodowej elementem profilaktyki zaburzeń mowy
  • mgr Iwona Pawlak: Czy nauczyciel może pomóc uczniowi z wadą wymowy?
  • mgr Elżbieta Skrzypiec-Kucharzewska: Mowa a obowiązek szkolny sześciolatków

14:15 – 15:15 Przerwa obiadowa

15:15 – 16:15 Warsztaty:

  • Sylwia Nogowczyk: Wczesna interwencja logopedyczna
  • mgr Małgorzata Niedoba, mgr Sabina Stasica: Praca z dzieckiem z opóźnionym rozwojem mowy w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

16:30 Zakończenie konferencji 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji