Program Konferencji - edycja 2015

09:00 – 09:45 Rejestracja uczestników

10:00 – 10:30 Oficjalne rozpoczęcie

10:30 – 14:15  Sesja plenarna

 • prof. nadzw. dr hab. Eugenia Rostańska: Dziecko do nas mówi… Czas i przestrzeń w rozwoju dziecka
 • dr Iwona Michalak-Widera: Opóźnienia w rozwoju mowy - wspieranie mowy małego dziecka
 • mgr Elżbieta Bogacz, mgr Anna Bogacz-Rybczak: Problemy diagnozy funkcjonalnej rozwoju psychoruchowego dziecka z nieprawidłowościami rozwojowymi

11:30 – 11:50 Przerwa kawowa

 • dr Mieczysław Chęciek, mgr Tomasz Brawański: Diagnoza i terapia jąkania wczesnodziecięcego
 • dr Michał Bitniok: Wczesna interwencja logopedyczna – poprawne wspomaganie procesów myślenia, mowy, emocji i spostrzegania u dzieci w kontekście uwarunkowań rozwojowych
 • dr Małgorzata Kiltlińska- Król: Środowisko wychowawcze a mowa dziecka

12:50 – 13:10 Przerwa kawowa

 • mgr Wioletta Migacz-Lorek: Wczesna diagnoza a rozwój dziecka w ujęciu psychologicznym
 • mgr Aleksandra Kalinowska-Legin: Wpływ zajęć muzykoterapii na rozwój komunikacji werbalnej i pozawerbalnej dzieci z deficytami rozwojowymi

14:00 – 15:00 Lunch

 

15:00 – 16:00 Panele warsztatowe dla specjalistów i dla rodziców

 

15:00 – 15:30 Warsztat  dla rodziców:

 • mgr Małgorzata Niedoba, mgr Sabina Stasica: Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój mowy i myślenia  dziecka- praktyczne wskazówki dla rodziców

15:00 – 15:30  Warsztat dla specjalistów:

 • mgr Urszula Łabocka, mgr Karolina Lorek: Zaburzenia sensoryczne a rozwój dziecka - diagnoza i terapia

15:30 – 16:00 Warsztat  dla specjalistów:

 • lic. Justyna Kopiec, mgr Anna Kozieł: Logopedyczne formy pracy z dzieckiem w ramach wczesnego wspomagania rozwoju 

16:10  Zakończenie konferencji 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji