Program konferencji

PROGRAM KONFERENCJI

 

Godzina

Temat

Prowadzący

 

10.00 - 10.15

Rozpoczęcie Konferencji

prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz - Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej;

Prof. nadzw. dr hab. Marek Jabłońsk;

dr Adam Jabłoński

10.15 - 10.45

Panel praktyków:

Wykład wprowadzający:

Zarządzanie wartością przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji górnictwa

Krystian Kozakowski - Prezes Zarządu – Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

10.45 - 11.05

Wykład: Kreacja wartości w nowej spółce wodociągowej na przykładzie AQUA SPRINT Siemianowice Śląskie

Piotr Komraus - Prezes Zarządu - AQUA SPRINT Siemianowice Śląskie

11.10 - 12.00

Panel praktyków – dyskusja

Prof. nadzw. dr hab. Marek Jabłoński

dr Adam Jabłoński

12.00 - 12.15

PRZERWA KAWOWA

12.15-14.00

Mechanizmy konceptualizacji i operacjonalizacji modeli biznesu

 

 

Prowadzący – dr Adam Jabłoński

 1. dr Adam Jabłoński, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Skalowalność modeli biznesu w środowisku sieciowym.
 2. dr Agata Rudnicka, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Modele biznesowe oparte na sustainability - studia przypadku
 3. dr Janusz Reichel, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki, Nowe modele biznesowe. Wyniki badań własnych.
 4. dr hab. Ewa Płaczek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Model biznesu jako wyznacznik działań usługodawców logistycznych
 5. dr Ewa Stawiarska- Politechnika Śląska, Modelowanie biznesów motoryzacyjnych w kierunku funkcjonowania w dynamicznych sieci dostaw.
 6. dr Joanna Kurowska Pysz - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Współpraca międzyorganizacyjna w sieciowych projektach transgranicznych. 
 7. mgr Katarzyna Brożek, Kapitał intelektualny jako źródło przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw.

14.00 - 14.45

PRZERWA NA LUNCH

14.45 - 16.45

Mechanizmy konceptualizacji i operacjonalizacji zarządzania wartością przedsiębiorstw

 

 

Prowadzący - Prof. nadzw. dr hab. Marek Jabłoński

 1. prof. nadzw. dr hab. Marek Jabłoński, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Szacowanie atrakcyjności inwestycyjnej modeli biznesu spółek wczesnej fazy rozwoju – zarys problemu.
 2. dr Jolanta Żukowska, Szkoła Główna Handlowa Warszawie, Kreatory niefinansowe wartości przedsiębiorstwa.
 3. mgr Sonia Kozub Skalska, Uniwersytet ekonomiczny w Katowicach, Zwiększanie wartości przedsiębiorstwa poprzez wycenę znaku towarowego, korzyści podatkowe i biznesowe.
 4. mgr Justyna Suska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Teorii Zarządzania, Balanced Scorecard in the process of creation of the company's value.
 5. mgr Katarzyna Brożek, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu, Kredyt bankowy jako tradycyjne źródło finansowania strategii wzrostu wartości przedsiębiorstw.
 6. mgr Dawid Szkopiński, Uniwersytet Łódzki, Zastosowanie wskaźnika OEE jako jednego z narzędzia nowych metod zarządzania wzrostem wartości przedsiębiorstw.
 7. mgr Aleksandra Stańczyk, KHW S.A Centrum Usług Wspólnych, Rekrutacja i selekcja jako narzędzie budowania wartości przedsiębiorstwa.
 8. mgr Ewa Dębińska-Rudy, doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wycena talentów - problemy metodyczne.
 9. dr  Piotr Hanus, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Logistyki Ekonomicznej, Elementy wpływające na kształtowanie współpracy przedsiębiorstw produkcyjnych i operatorów logistycznych.
 10. Patrycja Kowalik, Uniwersytet Śląski, Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie a przebieg rekrutacji sieciowej

16.45 - 17.15

Podsumowanie wyników Konferencji

Prof. nadzw. dr hab. Marek Jabłoński

dr Adam Jabłoński

17.15

Zakończenie Konferencji

Prof. nadzw. dr hab. Marek Jabłoński

dr Adam Jabłoński 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji