Informacje

Psychologia w biznesie

 

Zapisz się - studia niestacjonarne

 

 

 

Studia w Żywcu

Specjalność na kierunku Zarządzanie
tryb studiów: studia licencjackie niestacjonarne;
czas trwania: 3 lata (6 semestrów) ; studia I-go stopnia

Celem specjalności psychologia w biznesie jest przekazanie studentom wiedzy psychologicznej, użytecznej w szeroko pojętym świecie biznesu. Program nauczania łączy wiedzę z zakresu psychologii, marketingu i zarządzania

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:

▶ psychologii ogólnej i społecznej,
▶ psychologicznych aspektów zarządzania ludźmi,
▶ komunikacji,
▶ technik wywierania wpływu na innych,
▶ budowania zespołu.

Dysponuje umiejętnościami pozwalającymi:

▶ skutecznie komunikować się i rozwiązywać konflikty w zespole,
▶ dokonywać praktycznej selekcji, oceny oraz motywowania pracowników,
▶ organizować pracę zespołową,
▶ dokonywać oceny wartości i skuteczności oddziaływania przekazu reklamowego.

Gdzie szukać pracy?

Absolwenci mogą podejmować pracę w organizacjach publicznych, przedsiębiorstwach,
instytucjach finansowych, firmach konsultingowych, agencjach reklamowych i PR, m.in. w charakterze negocjatorów, menedżerów ds. komunikacji i organizacji, specjalistów ds. zarządzania personelem, ekspertów w zakresie zarządzania marketingiem, reklamą i PR. 

Nasi partnerzy


Uniwersytet Dziecięcy w Żywcu


Miejskie Centrum Kultury w Żywcu

szczegóły na: www.wsb.edu.pl/udz

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji