Psychologia zarządzania

Psychologia zarządzanie - studia WSB

Unikalna specjalność łącząca wiedzę z zakresu psychologii, marketingu i zarządzania. Studia w specjalności psychologia zarządzania dadzą studentom teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy zawodowej i wyposażą w umiejętności w sprawach: racjonalnego podejmowania decyzji, unikania błędów przy szacowaniu i podejmowaniu ryzyka, budowania stosunków w biznesie w zgodzie z zasadami etyki, skutecznego negocjowania i rozwiązywania konfliktów, motywowania do działania, projektowania skutecznie reklamy, aby dotarła do konsumentów.

 

 


Zapisz się - studia stacjonarne Zapisz się - studia niestacjonarne

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:

 • psychologii społecznej,
 • psychologicznych aspektów zarządzania,
 • psychologii procesów kadrowych,
 • psychologii procesów podejmowania decyzji,
 • psychospołecznego wywierania wpływu na innych,
 • projektowania szkoleń.

 

Absolwent specjalności posiada umiejętności:

 • wykorzystywania mechanizmów psychologicznych rządzących postępowaniem człowieka dla potrzeb zarządzania zespołami ludzkimi,
 • organizowania pracy zespołowej,
 • oddziaływania na motywację pracowników do pracy,
 • charakteryzowania postaw i zachowań pracowników,
 • zastosowania metod przygotowania i ewaluacji szkoleń pracowniczych,

Jest świadom odpowiedzialności zawodowej.

 

Przykładowe przedmioty realizowane w ramach specjalności:

 

 • Zarządzanie zmianą
 • Psychologia organizacji w praktyce społecznej
 • Psychologia podejmowania decyzji
 • Psychologia kierowania ludźmi
 • Budowanie i zarządzanie zespołem

 

Gdzie szukać pracy?

Studenci, którzy ukończą specjalność Psychologia zarządzania, będą przygotowani do podjęcia pracy w charakterze: specjalistów ds. HR, pracowników działów kadr i szkoleń, samodzielnych przedsiębiorców zarządzających personelem.

Powrót do: Start » Studia Zarządzanie » Studia II stopnia magisterskie

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji