Informacje

Rachunkowość i finanse

Rachunkowość i Finanse Czas trwania: 2 semestry
Opłata: 4200 zł/rok (Czesne płatne w 7 ratach. W dniu zapisu: 500zł, 1x700zł, 5x600zł )
Data rozpoczęcia: październik/luty

 

 Rekomendacja absolwenta:

„Rachunkowość i Finanse to już czwarty kierunek studiów, który podjęłam w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Dzięki dobrze opracowanemu programowi studiów i przede wszystkim kadrze praktyków z dużym doświadczeniem , jako księgowa pracująca wiele lat w zawodzie po raz kolejny zaktualizowałam swoją wiedzę. W trakcie studiów zdobyłam również Certyfikaty z obsługi programów Comarch Optima oraz Symfonia. Wartym podkreślenia jest fakt, że mogłam korzystać
z atrakcyjnych zniżek jako absolwent WSB”.

Ilona Hacieja
Główna Księgowa SP ZOZ Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna „MILOWICE” Sosnowiec

Zapisz się - studia niestacjonarne

 

 

Studia w Olkuszu

CEL:

Rachunkowość jest uniwersalnym językiem biznesu, który dostarcza informacji, pozwalających na racjonalną ocenę wszystkich procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Dzięki niej możliwe jest podejmowanie świadomych decyzji w procesie zarządzania firmą. Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej, a zarazem praktycznej wiedzy, niezbędnej do wykonywania zawodu księgowego oraz do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych bez konieczności zdawania egzaminu w Ministerstwie Finansów.

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002 roku w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

UCZESTNICY:

Adresatami studiów są przede wszystkim praktycy rachunkowości, pracownicy działów księgowości, działów rachuby płac i pionów finansowo-księgowych przedsiębiorstw i instytucji, osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą w ramach biur rachunkowych lub biur doradztwa podatkowego oraz osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu rachunkowości.

 

KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE:

Słuchacze zdobywają wiedzę w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej, sprawozdawczości i analizy finansowej, prawnych regulacji księgowych i systemu podatkowego oraz wykorzystanie jej w praktyce.

WYKŁADOWCY:

Zajęcia prowadzone są przez praktyków z dużym doświadczeniem dydaktycznym. Krąg wykładowców tworzą również wybitni specjaliści z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości, biegli rewidenci, sędziowie.

 

ATUTY KIERUNKU:

- absolwenci kierunku uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zarówno w języku polskim i w języku angielskim, uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, bez konieczności zdawania egzaminu w Ministerstwie Finansów,

- możliwość zdobycia Certyfikatu potwierdzający znajomość systemu Comarch OPTIMA, SYMFONIA,

- zajęcia prowadzone przez wybitnych specjalistów z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości, biegłych rewidentów.

PROGRAM

Moduł I

Wybrane zagadnienia z prawa:

- gospodarczego

- cywilnego

- pracy

- administracyjnego

 

Moduł II

Rachunkowość:

- podstawy rachunkowości

- rachunkowość finansowa

- sprawozdawczość finansowa

- rewizja finansowa

- rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza

- systemy informatyczne w rachunkowości

- standaryzacja rachunkowości

 

Moduł III

System zobowiązań podatkowych:

- podatek dochodowy od osób prawnych

-  podatek dochodowy od osób fizycznych

- podatek od towarów i usług

- podatki lokalne

- ordynacja podatkowa

 

Moduł IV

System ubezpieczeń społecznych

 

Moduł V

Zarządzanie finansami

- rynek pieniężny

- rynek kapitałowy

- metody  oceny przedsięwzięć inwestycyjnych

- analiza finansowa

- zarządzanie kapitałem obrotowym

- seminarium dyplomowe

 

Studia kończą się napisaniem pracy końcowej, bez jej obrony.     

Liczba godzin: 200

 

 

Podpisana umowa Partnerska:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Powrót do: Start » Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w Olkuszu | WSB Olkusz » Studia podyplomowe w Olkuszu » Kierunki studiów podyplomowych

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji