Rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Rachunkowość i podatki - kierunek Zarządzanie

Celem specjalności rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem jest wykształcenie specjalistów dysponujących merytoryczną oraz praktyczną wiedzą z zakresu rachunkowości i polskiego prawa podatkowego, także w kontekście norm i standardów międzynarodowych.


Zapisz się - studia stacjonarne Zapisz się - studia niestacjonarne

Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

  • zasad rachunkowości zarządczej,
  • zagadnień z zakresu rachunku kosztów,
  • zasad sporządzania sprawozdań finansowych
  • zasad prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej,
  • kwestii związanych z postępowaniem podatkowym.

Absolwent dysponuje umiejętnościami pozwalającymi:

  • prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej,
  • przygotowania do prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • dokonywania rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych,
  • sporządzania sprawozdań finansowych i statystycznych, przygotowania informacji na potrzeby zarządzania.

Posiada świadomość odpowiedzialności zawodowej.Przykładowe przedmioty realizowane w ramach specjalności:


*Sprawozdawczość finansowa
*Rachunek kosztów i wyników
*Podatki i prawo podatkowe
*Inwestycje przedsiębiorstw i źródła ich finansowania
*Rachunkowość w zakresie aktywów rzeczowych
* Postępowanie podatkowe i kontrolne

Certyfikaty

Absolwent studiów I stopnia kierunku zarządzanie (specjalność: rachunkowość i podatki) ma możliwość uzyskania certyfikatu CDN OPTIMA. CDN OPTIMA to zintegrowany program do zarządzania i rachunkowości obejmujący cały zakres funkcjonowania małej i średniej firmy. To nowoczesne narzędzie z modułami do prowadzenia pełnej gospodarki magazynowej, sprzedaży, księgowości oraz działu kadr i płac CDN OPTIMA składa się z następujących modułów: Kasa/Bank, Faktury, Handel, Księga handlowa, Płace i kadry, środki trwałe, CRM, Analizy oraz Biuro rachunkowe.

Program CDN OPTIMA otrzymał rekomendację Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Oprogramowanie (moduł Kasa/Bank, Księga, Faktury) będzie wykorzystywane na zajęciach „Systemy informatyczne w rachunkowości" na specjalności rachunkowość na kierunkach zarządzanie, ekonomia. Zajęcia są prowadzone w laboratorium komputerowym.

Po zakończeniu zajęć studenci otrzymują certyfikat potwierdzający znajomość praktycznej obsługi modułów księgowych w programie Optima.

Koszt otrzymania certyfikatu dla studenta - 0 zł

Ponadto absolwenci specjalności rachunkowość i podatki otrzymają przygotowanie do uzyskania certyfikatu księgowego do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydawanego przez Ministerstwo Finansów.

 

Gdzie szukać pracy?


Absolwenci specjalności Rachunkowość i podatki mają możliwość zatrudnienia na stanowiskach związanych z księgowością i finansami w przedsiębiorstwie jako: księgowi, pracownicy działów finansowych, zajmujący się finansami firmy oraz pozyskujący środki na jej rozwój, analitycy finansowi, doradcy inwestycyjni, biegli rewidenci (po spełnieniu odpowiednich wymagań).

Na liście opracowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy znalazło się 100 zawodów, które mają „pozytywny trend rozwojowy" czyli zatrudnianych jest w nich coraz więcej osób. Wśród nich znalazły się między innymi: doradca inwestycyjny, doradca podatkowy, specjalista ds. finansów, specjalista ds. kredytów, specjalista ds. rachunkowości.

Powrót do: Start » Studia Zarządzanie » Studia I stopnia licencjackie

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji