Rada programowa / Programová rada/ Programme board

 • Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • Prof. dr hab. Anna Czubała (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • Prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, Ph. D. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)
 • Prof. dr hab. Lechosław Garbarski (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
 • Prof. dr hab. Urszula Gros (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach)
 • Prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD. (Žilinská univerzita v Žiline)
 • Prof. dr hab. Daniel Kadlubiec (Ostravská univerzita v Ostravě)
 • Prof. dr hab. Barbara Kożuch (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Prof. dr hab. Józefa Kramer (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 • Prof. Ing. Ľubica Lesáková, PhD. (Matej Bel University Banská Bystrica)
 • Prof. dr hab. Marek Lisiński (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • Prof. dr hab. Jolanta Mazur (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • Prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 • Prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc. (Vysoká škola podnikání, a. s. Ostrava)
 • Prof. dr hab. Henryk Mruk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 • Prof. dr hab. Roman Niestrój (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • Prof. dr hab. Józef Perenc (Uniwersytet Szczeciński)
 • Prof. dr hab. Marian Strużycki (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • Prof. dr hab. Krystyna Śliwińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 • Prof. dr hab. Jan W. Wiktor (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • Doc. Dr. Ing. Ivo Formánek (Vysoká škola podnikání, a. s. Ostrava)
 • dr hab. Adam Grzegorczyk, prof. WSP (Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie)
 • Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. (Vysoká škola podnikání, a. s. Ostrava)
 • dr hab. Marek Rembierz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • dr hab. Grażyna Rosa, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Włodzimierz Sroka, prof. WSB (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
 • dr hab. inż. Ewa Stachura, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 • dr hab. Marek Walancik, prof. WSB (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
 • Doc. Ing. Dagmar Válková, CSc. (Vysoká škola podnikání, a. s. Ostrava)
 • dr Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. WSB (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
 • dr Joanna Kurowska-Pysz (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
 • dr Joanna Łodziana-Grabowska (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
 • dr Łukasz Wróblewski (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)

 

 • Professor Ryszard Borowiecki, Ph. D. (Cracow University of Economics)
 • Professor Anna Czubała, Ph. D. (Cracow University of Economics)
 • Prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, Ph. D. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)
 • Professor Lechosław Garbarski, Ph. D. (Koźmiński University in Warsaw)
 • Professor Urszula Gros, Ph. D. (GWSH - Katowice School of Economics)
 • Professor Ing. Štefan Hittmár, PhD. (Žilinská univerzita v Žiline)
 • Professor Daniel Kadlubiec, Ph. D. (University of Ostrava)
 • Professor Barbara Kożuch, Ph. D. (Jagiellonian University in Cracow)
 • Professor Józefa Kramer, Ph. D. (University of Economics in Katowice)
 • Professor Marek Lisiński, Ph. D. (Cracow University of Economics)
 • Professor Ing. Ľubica Lesáková, PhD. (Matej Bel University Banská Bystrica)
 • Professor Jolanta Mazur, Ph. D. (Warsaw School of Economics)
 • Professor Krystyna Mazurek-Łopacińska, Ph. D. (Wrocław University of Economics)
 • Professor Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc. (Ostrava Business School)
 • Professor Henryk Mruk, Ph. D. (Poznań University of Economics )
 • Professor Roman Niestrój, Ph. D. (Cracow University of Economics)
 • Professor Józef Perenc, Ph. D. (Szczecin University)
 • Professor Marian Strużycki, Ph. D. (Warsaw School of Economics)
 • Professor Krystyna Śliwińska, Ph. D. (University of Economics in Katowice)
 • Professor Jan W. Wiktor, Ph. D. (Cracow University of Economics)
 • Doc. Dr. Ing. Ivo Formánek (Ostrava Business School)
 • Adam Grzegorczyk, Ph. D., prof. WSP (Warsaw College of Promotion)
 • Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. (Vysoká škola podnikání, a. s. Ostrava)
 • Marek Rembierz, Ph. D., (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Grażyna Rosa, Ph. D.,  prof. SU (Szczecin University)
 • Włodzimierz Sroka, Ph. D., prof. WSB (Academy of Business in Dąbrowa Górnicza)
 • Ewa Stachura, Ph. D., prof. UE (University of Economics in Katowice)
 • Marek Walancik, Ph. D., prof. WSB (Academy of Business in Dąbrowa Górnicza)
 • Doc. Ing. Dagmar Válková, CSc. (Ostrava Business School)
 • Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, Ph. D., prof. WSB (Academy of Business in Dąbrowa Górnicza)
 • Joanna Kurowska-Pysz, Ph. D. (Academy of Business in Dąbrowa Górnicza)
 • Joanna Łodziana-Grabowska, Ph. D. (Academy of Business in Dąbrowa Górnicza)
 • Łukasz Wróblewski, Ph. D. (Academy of Business in Dąbrowa Górnicza)


 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji