Regulamin

REGULAMIN

IV TURNIEJU KLAS O PROFILU MUNDUROWYMI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. IV Ogólnopolski Turniej Klas o Profilu Mundurowym, zwany dalej „turniejem” organizowany jest przez Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych działające w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
 2. Za techniczną stronę organizacji turnieju odpowiada firma „Team Builders International”.
 3. Turniej odbędzie się w dniach 15-17 kwietnia 2015 roku na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, w miejscowościach Bydlin, Krzywopłoty oraz Ogrodzieniec.
 4. Celem turnieju jest najlepszej szkoły ponadgimnazjalnej  przygotowującej potencjalnych kandydatów do służb mundurowych.
 5. Konkurencje rozgrywane w turnieju obejmują aktywności z obszaru tzw. sportów wymagających  ponadprzeciętnych umiejętności, mają charakter pracy zespołowej i wymagają od uczestników wykazania się odpornością fizyczną i psychiczną, a także umiejętności podejmowania szybkich decyzji, pracy zespołowej oraz radzenia sobie 
  w sytuacjach trudnych. Konkurencje odbywają się niemal bez przerwy, w każdych warunkach atmosferycznych.

 

II. WARUNKI UDZIAŁU W TURNIEJU

 1. Turniej skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 2. W turnieju mogą wziąć udział drużyny 2-osobowe (żeńskie, męskie oraz mieszane), które zarejestrowały się na stronie internetowejwww.wsb.edu.pl/turniej oraz uiściły opłatę startową do dnia 15.03.2015 r.
 3. Opłata startowa wynosi:
 • 100 PLN dla każdego zawodnika biorącego udział w turnieju;
 • 150 PLN dla każdego opiekuna drużyny;
 • w przypadku, gdy szkoła wystawi dwie drużyny koszt uczestnictwa w turnieju dla opiekuna wynosi 100 PLN.
 1. Każda szkoła może wystawić maksymalnie 2 drużyny. W uzasadnionych przypadkach organizator dopuszcza możliwość wystawienia większej ilości drużyn z jednej szkoły.
 2. Każda drużyna musi posiadać opiekuna (pracownika szkoły lub rodzica jednego z zawodników), który będzie obecny przez cały czas trwania turnieju (w przypadku wystawienia większej ilości drużyn z jednej szkoły opiekunem wszystkich drużyn może być ta sama osoba).
 3. Każdy z uczestników turnieju musi posiadać zaświadczenie medyczne z wpisem „zdrowy – brak przeciwskazań do udziału w zajęciach sportowych o dużym wysiłku” lub książeczki zdrowia sportowca;
 4. Niepełnoletni uczestnicy biorący udział w turnieju zobowiązani są do posiadania pisemnej zgody rodziców do uczestnictwa w turnieju;
 5. O zakwalifikowaniu drużyny do turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.

 

III. OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW


Uczestnicy turnieju zobowiązani są do posiadania następującego wyposażenia indywidualnego.

 • odzież dostosowana do pory roku oraz do panujących warunków atmosferycznych;
 • menażka + łyżka, widelec, nóż;
 • rękawice;
 • obuwie sportowe i trekkingowe;
 • plecak;
 • karimata + śpiwór;
 • butelki/manierki na wodę;
 • spodnie (najlepiej wojskowe) w ilości 2 sztuk;
 • 3 metry linki;
 • zapałki lub krzesiwo;
 • kompas;
 • latarka + dodatkowy komplet baterii;
 • ważna legitymacja szkolna.

 

IV. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA TURNIEJU

 1. Podczas trwania turnieju uczestnik zobowiązuje się nie spożywać alkoholu oraz środków odurzających. Uczestnik ma świadomość, że złamanie tego zakazu skutkuje dyskwalifikacją całego zespołu, zniesieniem działania ubezpieczenia oraz odpowiedzialnością karną.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w turnieju.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa podanych przez instruktorów oraz kierowania się zdrowym rozsądkiem podczas sytuacji nieprzewidzianych scenariuszem programu, mając przede wszystkim na względzie bezpieczeństwo swoje i pozostałych uczestników.
 4. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać godzin podanych w harmonogramie turnieju. Jeśli o ustalonej godzinie brakuje uczestnika drużyny, drużyna startuje do konkurencj w osłabieniu lub poddaje konkurencję walkowerem.
 5. Zespoły składają się z 2 uczestników. Zmianę w składzie osobowym zespołu należy zgłosić organizatorom najpóźniej w momencie rejestracji w I dniu turnieju. Zabroniona jest wymiana zawodników w trakcie turnieju.
 6. Zespoły uczestniczą w turnieju pod podaną nazwą własną zespołu. Nazwę zespołu należy zgłosić najpóźniej w momencie rejestracji w I dniu turnieju.
 7. Uczestnicy mogą korzystać jedynie z własnego ekwipunku oraz sprzętu zapewnionego przez organizatora. Zabronione jest przyjmowanie i korzystanie z wyposażenia dostarczonego przez osoby postronne.
 8. Uczestnicy zobowiązani są do dbania o sprzęt zapewniony przez organizatora. Jeśli sprzęt zostanie zgubiony lub zniszczony organizator ma prawo obciążyć kosztem sprzętu drużynę, która jest odpowiedzialna za jego zniszczenie.

 
V. ZASADY KLASYFIKACJI

 1. Ukończenie turnieju: kryterium klasyfikacji zespołów są punkty zdobyte w poszczególnych konkurencjach.
 2. Rezygnacja z udziału w turnieju: W przypadku wycofania się całej drużyny lub pojedynczego zawodnika, zespół zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym organizatorów.
 3. Dozwolone jest wycofanie się tylko z jednej konkurencji zespołu lub zawodnika. Skutkuje to utratą punktów za tę konkurencję. Odmowa udziału w kolejnej konkurencji przez zespół czy zawodnika, oznacza rezygnację z turnieju.
 4. Dyskwalifikacja: organizator zastrzega sobie prawo wycofania uczestnika z turnieju
 5. w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku złamania przepisów niniejszego regulaminu.


VI. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 1. Zapewnienie uczestnikom niezbędnego sprzętu podczas rozgrywania turnieju.
 2. Zapewnienie wykwalifikowanej kadry instruktorskiej.
 3. Zapewnienie samochodów terenowych niezbędnych do zabezpieczenia konkurencji organizowanych w trudnym terenie.
 4. Zapewnienie zabezpieczenia medycznego.
 5. Objęcie ubezpieczeniem NNW uczestników podczas trwania turnieju.
 6. Zapewnienie transportu dla uczestników podczas I, II, III trwania turnieju.
 7. Zapewnienie noclegów i wyżywienia dla uczestników oraz opiekunów podczas trwania turnieju.

 

VII. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Ważne numery telefonów znajdować się będą w informacjach dla zawodników oraz zaprezentowane zostaną podczas odprawy.
 2. Wszyscy zawodnicy są zobowiązani przestrzegać zasad ustalonych przez organizatora.
 3. Podczas odprawy zespoły zostaną poinformowane o możliwych niebezpieczeństwach oraz procedurach postępowania w razie wypadku.
 4. Każdy zespół musi posiadać w trakcie trwania turnieju przynajmniej jeden sprawny telefon komórkowy.
 5. Każdy zawodnik składa pisemne oświadczenie, iż bierze pełną odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo, wypadki, urazy, kontuzje i nie będzie rościć żadnych pretensji oraz odszkodowań wobec organizatorów turnieju.
 6. Każdy zawodnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy drugiemu zawodnikowi w razie wypadku.
 7. W konsekwencji nieudzielenia pierwszej pomocy (również osobie z przeciwnego zespołu) zawodnik lub zespół zostanie zdyskwalifikowany.
 8. Jeśli zawodnik lub zespół udzieli pomocy innej drużynie i wpłynie to na wynik rozgrywanej konkurencji, zespół może otrzymać bonus czasowy lub punktowy od organizatorów.

 

VIII. ZASADY KLASYFIKACJI UCZESTNIKÓW ZAWODÓW


Szczegółowe zasady punktacji poszczególnych konkurencji zostaną podane wkrótce.IX. NAGRODY

 1. Władze Uczelni ufundowały następujące nagrody dla zwycięskich drużyn:
 • I miejsce  – zwycięska drużyna otrzyma przechodni miecz, informujący 
  o prestiżowym tytule najlepszej klasy o profilu mundurowym w Polsce oraz dwa „złote indeksy WSB” na bezpłatne studia I-go stopnia w ramach oferty Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
 • II miejsce  – dwa „srebrne indeksy WSB” na bezpłatne 2 semestry studiów I-go stopnia w ramach oferty Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
 • III miejsce - dwa „brązowe indeksy WSB” na bezpłatny 1 semestr studiów I-go stopnia w ramach oferty Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
 1. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 2. Organizator przewiduje ufundowanie dodatkowej nagrody w kategorii „Najlepsza drużyna żeńska”.

 

 X. PROTESTY

 1. Pisemne protesty mogą być wnoszone przez opiekunów zespołów do sędziego głównego konkurencji oraz sędziego głównego zawodów przez pół godziny od zakończeniu danej konkurencji.
 2. Sędzia główny konkurencji przed rozstrzygnięciem protestu może zasięgnąć opinii zespołu ekspertów.
 3. Prawo interpretacji postanowień zawartych w niniejszym regulaminie 
  oraz podejmowania decyzji w sprawach nieuregulowanych regulaminem zastrzega się dla organizatora turnieju.


 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji