Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Regulamin

Regulamin Uniwersytetu Dziecięcego w Żywcu

TEST

§1 Uniwersytet Dziecięcy w Żywcu działa w Żywcu od października do czerwca każdego roku szkolnego

§2 Studentem Uniwersytetu Dzicięcego w Żywcu może zostać każde dziecko, które jest uczniem szkoły podstawowej, a więc jest w wieku 6-12 lat. Warunkiem uczestnictwa w programie jest zgłoszenie dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego poprzez wypełnienie deklaracji uczestnictwa. O zapisaniu dziecka na wykłady zdecyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona.

§3 Udział w zajęciach organizowanych w ramach Uniwersytetu Dziecięcego w Żywcu jest płatny w wysokości 50 złotych/semestr.

§4 Wykłady w ramach Uniwersytetu Dziecięcegow Żywcu odbywają się w Klubie Śrubka w Żywcu (ul. Grunwaldzka 13, 34-300 Żywiec)

§5 Zajęcia odbywają się w czasie wolnym od nauki szkolnej, w soboty. Wykłady trwają 60 minut.

§6 Organizator może zastrzec sobie możliwość zmiany terminów, miejsca i tematyki zajęć. Każdorazowo, po dokonaniu zmiany, odpowiednia informacja będzie wysłana e-mailem lub poprzez wiadomość sms na adresy rodziców uczestników programu, podane w formularzu rejestracyjnym. Aktualne informacje są zamieszczone na stronie internetowej: www.wsb.edu.pl/UD

§7 Komunikacja z rodzicami uczestników Uniwersytetu Dziecięcego w Żywcu odbywa się poprzez internet drogą mailową oraz w uzasadnionych przypadkach telefonicznie.

§8 Studenci są zobowiązani przyjeżdżać na zajęcia punktualnie i zachowywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi w Szkole. W czasie zajęć i wykładów studenci nie mogą samowolnie opuszczać sal wykładowych/warsztatowych. Po zajęciach dzieci są odbierane przez rodziców/opiekunów z sali, w której odbywały się zajęcia. Uczestnicy są zobowiązani do stosowania się do poleceń wykładowców i opiekunów. W przypadku rażącego naruszania przez dziecko zasad współżycia społecznego i norm kultury osobistej może nastąpić skreślenie dziecka z listy studentów. Opiekę nad studentami podczas wykładu sprawują rodzice/prawni opiekunowie.

§9 Studenci Uniwersytetu Dziecięcego w Żywcu otrzymują imienne indeksy, w których zbierają zaliczenia w postaci pieczątek z poszczególnych wykładów. Uczestnicy na zakończenie roku akademickiego otrzymują certyfikaty  Uniwersytetu Dziecięcego. Osoby, które zbiorą odpowiednią (minimum 80% obecności) ilość pieczątek otrzymają certyfikaty z wyróżnieniem. 

Nasi partnerzy

Zapraszamy na nową sronę Uniwersytetów Dziecięcych!