Requirements concerning the composition and the structure of papers

COMPOSITION:

 1. Size: max 12 pages A4 (20 000 characters with space)
 2. Margins: 2,5 cm
 3. Fonts:
  1. Author’s / co-author’s name, Affiliation: Times New Roman 14 points.
  2. Title: Times New Roman 14 points. bold
  3. Titles and subtitles: Times New Roman 12 points. bold
  4. Body of the paper:  Times New Roman 12 points.
  5. Tables: Times New Roman 10 points.
 4. Space: 1,5
 5. Aligning:
 1. Author’s / co-author’s name, Title – centred
 2. Titles and subtitles: left-aligned
 3. Body of the paper: justified
 4. Spacing:
  1. Author’s / co-author’s name, Title, Titles and subtitles: 12 points before.
  2. Body of the paper: 6 points. before
  3. Table: 0 points.
  4. Footnotes are placed after the main text as endnotes and shouldn't contain references to other publications
  5. Tables: black and white, with no shading, placed vertically, published in the text, number, and title of the above explanations and the source below;
  6. Figures: black and white, placed vertically, published in the text, number, title and the source below; when moving to the next page - number, title and table header are repeated
 1. Indent: body of the paper – special protrusion “first line” 1,25 cm
 2. Notes: [Author’s name, year of publishing, s. page(s) number] - e.g. [Kowalski, 2005, s. 7]
 1. References: reference list should contain all the used sources in alphabetical order (max 25); e.g.:

[1] CZAKON W., Strukturalne uwarunkowania zarządzania wiedzą w sieciach, "Przegląd Organizacji" 2012, No 5.

[2] GŁODZIŃSKI E., Pozyskiwanie informacji w fazie realizacji procesów budowlanych, in: BOROWIECKI R., CZEKAJ J. (red.), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki, Difin, Warszawa 2010.

[3] NOGALSKI B., RONKOWSKI R., Współczesne przedsiębiorstwo - problemy funkcjonowania i zatrudniania, Wyd. DOM Organizatora, Toruń 2007.

[4] WARD S.C., Assesing and Managing Important Risk, "International Journal of Project Management" 1999, Vol. 17, No. 6.

[5] WINCH G.M., MAYTORENA E., Managing Risk and Uncertanity on Projects: A Cognitive Approach, w: MORRIS P.W.G., PINTO J.K., SODERLUND J. (red.), Tje Oxford Handbook of Project Management, Oxford University Press, 2012.

[6] Rachunki kwartalne Produktu Krajowego Brutto - zasady metodologiczne, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_8848_PLK_HTML.htm, data dostępu 15.07.2013 r.

 

 STRUCTURE:

 1. Name and surname of the author and co-author (if any)
 2. Affiliation
 3. Contact address (address, E-mail address, telephone number)
 4. Title
 5. Abstract (up to 6 lines)
 6. Key words (up to 5, in alphabetical order)
 7. Introduction
 8. Sections and subsections (not numbered)
 9. Summary (conclusions, findings and limitations)


 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji