Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną

Specjalność Resocjalizacja umożliwia zdobycie umiejętności niezbędnych w pracy z dziećmi i młodzieżą o zaburzonym zachowaniu oraz do prowadzenia zajęć wychowawczo - resocjalizacyjnych z młodzieżą w środowiskach patologicznych, która jest pod nadzorem kuratorskim. Studenci tej specjalności otrzymują wiedzę o metodach zapobiegania uzależnieniom oraz zapoznają się z zasadami funkcjonowania opieki penitencjarnej i postpenitencjarnej w Polsce i innych krajach.

 


 


Zapisz się - studia stacjonarne Zapisz się - studia niestacjonarne

 

Studenci apoznają się z działalnością profilaktyczną i resocjalizacyjną wobec osób nieprzestrzegających ogólnego porządku normatywnego oraz zdobywają wszechstronną wiedzą z profilaktyki, resocjalizacji, kryminologii, wiktymologii.

 

Absolwent specjalności Resocjalizacja z profilaktyką społeczną rozumie i akceptuje konieczność stosowania systemowych, zintegrowanych, opartych na podstawach naukowych oddziaływań profilaktyczno - korekcyjnych oraz posiada motywację do doskonalenia swojego warsztatu pracy. Posiada umiejętności włączania się w tworzenie i realizację środowiskowych programów psychoprofilaktyczych, dotyczących zapobiegania różnym formom patologii społecznej (przemoc, przestępczość, uzależnienia), wspierania rodziny, szkoły i społeczności lokalnej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, tworzenia grup i środowisk rówieśniczych alternatywnych wobec młodzieżowych grup kontrkulturowych, efektywnego funkcjonowania w różnych formach pracy środowiskowej, nawiązywania współpracy z władzami samorządowymi, sądami, szkołami, instytucjami wspomagającymi w tworzeniu planu opieki nad osobami zagrożonymi patologią, stawiania podstawowej diagnozy dotyczącej potencjalnych przyczyn zaburzeń zachowania, stosowania terapii wspomagającej (we współpracy ze specjalistami).

 

 

Absolwent specjalności Resocjalizacja z profilaktyką społeczną posiada niezbędną wiedzę z zakresu:

 

  • problematyki związanej z zagadnieniami niedostosowania społecznego,
  • problematyki resocjalizacyjnej, penitencjarnej.

 

Posiada umiejętności związane z:

 

  • profilaktyką, diagnozą oraz terapią w resocjalizacji,
  • metodyką pracy kuratora sądowego,
  • metodyką pracy w zakładzie poprawczym i w innych placówkach penitencjarnych.


Przykładowe przedmioty realizowane w ramach specjalności:

 

  • Psychologia kliniczna
  • Pedagogika penitencjarna
  • Diagnoza i terapia w resocjalizacji
  • Patologia społeczna

 

Gdzie szukać pracy?


Studenci specjalności przygotowywani są do pracy w różnych placówkach profilaktycznych oraz resocjalizacyjnych, w tym ośrodkach opiekuńczych, wychowawczych, w zakładach poprawczych, w zakładach karnych dla młodocianych oraz dorosłych, a także do pracy jako kuratorzy zawodowi, pedagodzy szkolni. Ponadto studenci kończący studia mogą podjąć pracę w ośrodkach zajmujących się leczeniem uzależnień i w innych instytucjach zajmujących się profilaktyką i resocjalizacją.

Absolwent specjalności może znaleźć zatrudnienie w placówkach podległych wymiarowi sprawiedliwości, oświacie, zakładach opieki społecznej.

Powrót do: Start » Studia Pedagogika » Studia II stopnia magisterskie

 

Nasi partnerzy